OM KONFERENCEN

 

Indhold
På denne konference får du et overblik og indblik i erhvervs- og boligmarkedet i Trekantområdet. Konferencen sætter fokus på det aktuelle marked indenfor områderne kontor, logistik, butik og boliger i Kolding, Vejle, Fredericia og vi har i denne forbindelse også valgt at tage væksttunge Horsens med selvom byen er udenfor Trekantsamarbejdet. Vi ser ligeledes på en række aktuelle udviklingsprojekter og konkrete investeringsmuligheder i byerne.


Erhvervs- og boligmarkedet i Trekantområdet ser på de videre muligheder for vækst, de vigtigste parametre for fortsatte investeringer, konkrete investeringsmuligheder samt den geografiske spredning af bolig og erhverv i området.

Baggrund
Den høje befolkningstilvækst har øget efterspørgslen på bolig- og erhvervsejendomme i Trekantområdet.


I Fredericia er der fuld fart på udviklingsområdet FredericiaC, som ligger på 20 hektar gamle værfts- og industriarealer. I Vejle, hvor man forventer en stigning i befolkningstallet på mindst 9 procent frem mod 2026, er der sat storstilede boligprojekter i gang for at imødekomme efterspørgslen, mens Kolding står til at få en helt ny 90.000 kvm. stor bydel med boliger og erhverv.


Udviklingen tager også fart i Horsens, hvor byrådet har givet grønt lys til udviklingen af et 70.000 kvm stort byggeri på havnen. Det vurderes, at Horsens Kommune har brug for 4.700 ekstra boliger frem mod 2025.


Og samtidig er der masser af spændende projekter i byerne omkring, som den generelle vækst i området begynder at smitte af på. 


Hvordan vil Trekantområdet se ud i fremtiden, og hvilken slags virksomheder og arbejdskraft vil området kunne tiltrække? Hvor ligger de store vækst- og investeringsmuligheder, og hvordan adskiller byerne i området sig fra hinanden?

Mål med konferencen
Målet med konferencen er at give et overblik over Trekantområdet som investerings- og udviklingsområde, øge viden om mulighederne i regionen netop nu samt skabe indblik i de parametre, der er afgørende for aktører i Trekantområdet.

Målgruppe
Udviklere, investorer, projektudviklere, finansieringskilder, arkitekter, ingeniører, erhvervsmæglere, offentlige aktører, landinspektører, politisk og udviklingsmæssigt interesserede i byudvikling, virksomheder med lokaliseringsbehov i Trekantområdet samt alle med professionel interesse og investeringsinteresse i boliger eller erhverv i Fredericia, Vejle, Kolding og Horsens.

Pris for deltagelse
Standarddeltager kr. 2995,- eks.moms
Medlem af Byggesocietetet kr. 2495,- eks. moms
Medlem af Estate More Club kr. 0,- Læs mere  her

Andet
Medlemskab i Byggesocietetet er personligt og rabat på deltagergebyr gælder kun det navngivne medlem.

Tilmeldingen er bindende.

For at fremgå på deltagerlisten, er det vigtigt, at vi har tilmeldingen senest 4 hverdage inden seminaret, men det er muligt at tilmelde sig frem til afholdelse, hvis der er ledige pladser.


Kursusbevis
Vi udsteder kursusbevis til dokumentation af deltagelse for eksempel til Dansk Ejendomsmæglerforening eller Advokaternes Efteruddannelse.

PROGRAM
08:30

Registrering og kaffe

09:00

Velkommen

v/ Kamilla Sevel, chefredaktør og partner, Estate Media
09:05

Udviklingen i Trekantområdet

Trekantområdet er kommet godt med igen. Efterspørgslen stiger, befolkningen vokser og der ser ud til at være vækst i området i de kommende år, hvor flere store investeringer er på vej. Hvor er Trekantområdet som helhed og de enkelte byer på vej hen? Vil Vejle fortsat være den markante vækstdriver, og hvilke er de væsentligste pejlemærker og visioner for området i de kommende år?
09:20

Ejendomsmarkedet i Trekantområdet

Både store og små virksomheder flytter til Trekantområdet, hvor det er muligt at tiltrække arbejdskraft fra et stort opland. Derudover er befolkningstilvæksten med til at øge efterspørgslen på boliger, mens investorer er begyndt at kigge mod området for at få et bedre afkast end i hovedstaden. Vi kigger på den aktuelle udvikling og fremtidsperspektiver for ejendomsmarkedet i Trekantområdet.
09:45

Vejle – Høj befolkningsvækst giver nye muligheder for udviklingsprojekter

Regeringens valg om at placere den nye politiskole i Vejle vil alt andet lige skabe mere vækst i kommunen, hvor der i forvejen er skabt 2.000 nye arbejdspladser inden for de seneste tre år. Vejle Kommune havde i 2016 en positiv tilflytning på 1400 mennesker og frem mod 2025 forventes det, at kommunen har brug for 4600 nye boliger. Vi kigger nærmere på, hvor de nye butikker, kontorer og boliger skal bygges, og hvilke muligheder befolkningstilvæksten kan skabe for investorer i fremtiden.
10:10

Det nye Fredericia – moderne byliv og erhvervskommune i forening

Udover udvikling af FredericiaC – en hel ny bydel med ca. 1300 boliger og ca. 2800 arbejdspladser lykkes Fredericia i disse år med for alvor at skabe vækst og udvikling. Der investeres både i den nye og gamle historiske bymidte og Fredericia omdannes fra at have industrien i centrum til en by med byliv, kultur, boliger, erhverv og butikker. Industri og erhverv er trukket ud af bymidten til DanmarkC, men Fredericia er fortsat et attraktivt logistisk knudepunkt, hvor der fortsat er 2,5 mio. kvm. ledigt til byggeri. Hvordan vil butiksudviklingen i Fredericia tiltrække kunder udefra og hvilken slags boliger efterspørger de kommende tilflyttere? Hvilken slags virksomheder bosætter sig i byen og hvad er fremtidsstrategien for erhvervssegmentet?
10:55

Kaffepause

11:20

Trekantområdet og nye vækstinitiativer

Flere initiativer er i gang for at få investorers øjne op for andet end de mest oplagte områder.
11:45

Udviklingen i Kolding og tiltrækning af erhvervsvirksomheder

Med udviklingen af Design City, Marina City og boligområdet, Holmstaden, er Kolding i fuld sving med at tiltrække studerende og virksomheder til byen. Sydbank og Danske Bank har offentliggjort at de flytter til Design City, hvor Nordea i forvejen ligger. Bydelen, der er godt på vej til at blive et finanscentrum, rummer et udviklingsområde på 90.585 kvm., hvor der er mulighed for byggeri af boliger, erhverv og hoteller, mens Holmstadens første fase består af 59 outletbutikker og 100 boliger. Dertil kommer udviklingen af Marina City, der skal give plads til 1000 nye bådpladser samt cafeer og boliger. Hvad er det for en slags boliger, som tilflytterne efterspørger? Og hvad er det for en slags virksomheder, der har interesse for at placere sig i Kolding?
12:30

Frokost og netværk

FOREDRAGSHOLDERE