OM KONFERENCEN

 

Baggrund
Der er massiv mangel på ungdomsboliger i de store byer. Alene i København anslår Dansk Byggeri, at der i 2017 mangler 9.500 studieboliger, mens der i Aarhus mangler 4.500 studieegnede boliger.

På nuværende tidspunkt er der planlagt opførelse af 145.000 kvm. ungdomsboliger i København i årene frem til og med 2019, hvilket vil dække boligbehovet for knap 6.000 studerende, mindre end halvdelen af de studerende, som aktuelt er på venteliste.

Derudover overstiger afkastet på ungdomsboliger nu flere steder almindelige udlejningsboliger og minimum indtil 2020 vil der fortsat være en meget høj udlejningssikkerhed på kort og mellemlangt sigt, idet antallet af studerende i København og omegn forventes at stige mere end nybyggeriet af ungdomsboliger kan absorbere.

Men hvordan udvikler man fremtidens ungdomsbolig, der skal kunne møde de unges krav om kvalitet, billig husleje og en beliggenhed tæt på uddannelsesinstitutioner eller centrum? Er det overhovedet muligt at bygge ungdomsboliger til den rette pris, når man kigger på byggeomkostninger og vil efterspørgslen i fremtiden holde sig på samme niveau? Hvorfor er det mere kompliceret at bygge ungdomsboliger end almindelige udlejningsboliger? Hvilke gode løsninger er der i markedet og hvordan kan fremtidens ungdomsbolig se ud?


Indhold
På denne konference giver vi en række konkrete eksempler på, hvordan udviklingen af ungdomsboliger foregår i øjeblikket, og hvilke projekter, der kan være et bud på fremtidens løsninger.


 Vi kommer med bud på, hvilke løsninger, der er mest interessant for investorer og bygherrer, hvis boligerne samtidig skal efterkomme de unges behov i fremtiden.


Konferencen giver et indblik i, hvordan man kan bygge ungdomsboliger og samtidig sikre at kvalitet, byggeomkostninger og pris går op i en højere enhed.

Mål med konferencen
At give et overblik over markedet og indblik i den konkrete efterspørgsel på udvikling og byggeri af ungdomsboliger.


Målgruppe
Ejendomsinvestorer, ejendomsselskaber, projektudviklere, administratorer, analytikere, finansieringsinstitutter, kommunale planlæggere, politikere og embedsmænd, arkitekter, bygherrerådgivere, rådgivende ingeniører, bolig- og erhvervsmæglere og aktører i branchen med interesse for udviklingen i markedet for  ungdomsboliger.


Pris for deltagelse
Standarddeltager kr. 2995,- eks.moms.
Medlem af Byggesocietetet kr. 2495,- eks. moms.
Medlem af Estate More Club kr. 0,- Læs mere  her


Andet
Medlemskab i Byggesocietetet er altid personligt og rabat på deltagergebyr gælder kun det navngivne medlem.
Tilmeldingen er bindende.
For at fremgå på deltagerlisten, skal tilmelding modtages 4 hverdage inden konferencen.


Kursusbevis
Det  er muligt at få udstedt kursusbevis for deltagelse til brug for eksempelvis Advokaternes Efteruddannelse  eller Dansk Ejendomsmæglerforening.


Antal lektioner til efteruddannelse
Seminaret giver 4 lektioner  


Salgs-og leveringsbetingelser
Se salgs-og leveringsbetingelser for Estate konferencer og seminarer  her

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkomst v/Kamilla Sevel

09:35

Ungdomsboliger: Beliggenhed, pris, trends og tendenser

I København er der planlagt opførelse af 145.000 kvm. ungdomsboliger i København i årene frem til og med 2019. Derudover har kommunen halveret byggesagsgebyrerne for at gøre det mere attraktivt at bygge boliger. Hvordan vil man gøre op med den massive boligmangel, og hvilke projekter er på tegnebrættet?
Kenneth Horst Hansen, Planchef , Københavns Kommune
10:00

Den gode ungdomsbolig – for de unge

Hvor mange ungdomsboliger er der brug for? Hvem kommer til at bo i dem? Hvordan udlejes de, og hvilken efterspørgsel forventes der? Hvad siger de unge til boligerne, og hvilke parametre og faciliteter lægger de mest vægt på? Hvad er prislejet for en ungdomsbolig, hvis det både skal være interessant for bygherren og lejeren?
Iben Thit Korsbæk Koch, Direktør, UBS BOLIG
10:25

Hvordan bygger man billige ungdomsboliger, der er attraktive for lejerne?

Flere almene boligselskaber bygger i øjeblikket billige boliger i Danmarks store byer og flere har udtrykt ønske om at udbrede konceptet til andre byer som Roskilde og Hillerød, hvor der er store uddannelsesinstitutioner. Hvordan sørger man for, at unge ser ungdomsboligen som en attraktiv og fleksibel bolig, som modsvarer de unges krav og ønsker gennem hele studietiden? Hvordan kan boligerne imødekomme tilpasning til beboernes ændrede behov med tiden? Hvilken type ungdomsliv skal der skabes i byggeriet?
Rolf Andersson, Byggedirektør, KAB Steen Søndergaard Thomsen, Formand, FSB
11:00

Spørgsmål og debat

11:10

Kaffepause

11:40

Case: Indblik i aktuelle ungdomsboligprojekter

Indtil 2020 vil der fortsat være en høj udlejningssikkerhed i ungdomsboligprojekter på kort og mellemlangt sigt i det danske marked. Det gør markedet interessant for mange forskellige typer aktører. En af de store udviklere i markedet pt. er BaseCamp, som udvikler studieboliger flere steder i Europa. Hvordan skaber man et projekt, der er attraktivt? Hvordan sikrer man, at projektet bliver lønsomt og hvilke kriterier er afgørende for udviklere i studieboligmarkedet? I dette indlæg vil Jesper Dam give et indblik i, hvordan BaseCamp Student som ny international spiller har grebet udvikling af studieboliger an.
Jesper Dam, Partner, Managing Director Scandinavia, BaseCamp Student
12:10

Design af den optimale ungdomsbolig

Flere arkitektfirmaer forsøger at finde løsninger på fremtidens ungdomsboliger. De skal både være små, billige og effektive. Hvordan kan fremtidens ungdomsboliger komme til at se ud, og hvad er udfordringen med at udvikle kommercielle ungdomsboliger? Med afsæt i egne projekter kommer panelet med en række gode eksempler på fremtidens ungdomsboliger.
Anders Bay Holm, Partner, arkitekt maa, KANT arkitekter
12:40

Spørgsmål og debat

12:45

Frokost og netværk

FOREDRAGSHOLDERE
 • Kenneth Horst Hansen, Planchef , Københavns Kommune

  Kenneth Horst Hansen, Planchef , Københavns Kommune

  OM Kenneth Horst Hansen

  Kenneth Horst Hansen er planchef i Københavns Kommune. Han er dermed ansvarlig for det center, hvor rammerne bliver fastlagt for en balanceret fysisk udvikling af København og byens aktiver. Desuden er centeret ansvarlig for kommuneplan, kommuneplantillæg, de nye byområder herunder Ørestad, Sydhavnen, Carlsberg og Nordhavn, boligpolitik og plandelen af erhvervspolitikken herunder for detailhandlen i København. Kenneth Horst Hansen har blandt andet været konsulent i Rambøll og er uddannet kandidat i geografi. Blandt hans tidligere opgaver på rådhuset har været en analyse af kommunens erhvervsudvikling, som i dag er en del af baggrunden for kommunens erhvervspolitik.

 • Iben Thit Korsbæk Koch, Direktør, UBS BOLIG

  Iben Thit Korsbæk Koch, Direktør, UBS BOLIG

  OM Iben Thit Korsbæk Koch

  Iben Koch er direktør i UBSBOLIG A/S. UBSBOLIG A/S er 100% ejet af DISFonden og indstiller, via CIU og RIU-Roskilde, til mere end 7.000 boliger fortrinsvis i København og Roskilde. UBSBOLIG A/S administrerer cirka 4.500 kollegie- og ungdomsboliger for almene boligorganisationer, selvejende kollegier, fondskollegier og kollegier ejet af private. Derudover rådgiver UBS investorer om kollegiebyggeri fra ide til ejendommen står opført, hvor de gerne administrerer. UBS er desuden en del af et nationalt og skandinavisk samarbejde om kollegie- og ungdomsboliger. Iben Koch sidder også i Ungdomsboligrådet – et rådgivende organ for ministeren og er næstformand i Fonden For Billige Boliger samt dennes to datterselskaber Kuben Byg A/S og Selskabet For Billige Boliger.

 • Rolf Andersson, Byggedirektør, KAB

  Rolf Andersson, Byggedirektør, KAB

  OM Rolf Andersson

  Rolf Andersen er byggedirektør i KAB, hvor han har været siden 2004. KAB er en nonprofit boligorganisation, der udvikler og driver alment boligbyggeri samt kommunale institutioner og blandt andet har skabt billigboligkonceptet AlmenBolig+ med 1.000 gode familieboliger. KAB er også Danmarks største udvikler af plejecentre. Rolf Andersen er oprindeligt uddannet arkitekt og er blandt andet bestyrelsesformand for Bygherreforeningen og medlem af Fonden for Billige Boligers bestyrelse. Desuden er han medlem af ejendomsråd Storkunder, Danske Bank.

 • Steen Søndergaard Thomsen, Formand, FSB

  Steen Søndergaard Thomsen, Formand, FSB

  OM Steen Søndergaard Thomsen

  Steen Søndergaard Thomsen har siden 2016 været formand for orgainsationsbestyrelsen i fsb, derudover er han medlem af BL, 1. kreds repræsentantskab. Steens civile job er afdelingsleder i Det Kgl. Bibliotek - Danmarks Kunstbibliotek.
  Steen har været medlem af organisationsbestyrelsen i boligorganisationen fsb siden 2008. Fra 2015-16 var han næstformand i samme organisation.

 • Jesper Dam, Partner, Managing Director Scandinavia, BaseCamp Student

  Jesper Dam, Partner, Managing Director Scandinavia, BaseCamp Student

  OM Jesper Dam

  Jesper Dam er partner og administrerende direktør i BaseCamp Student Scandinavia, som på vegne af en international investeringsfond udvikler, opfører og driver studieboliger i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Jesper Dam har været beskæftiget med projektudvikling i 20 år - fra klassisk udvikling til nybyggeri af såvel boliger som erhverv. De seneste to år har fokus dog været på BaseCamp Student konceptet, med henblik på at udvikle studieboliger i stor skala i de nordiske lande.

 • Anders Bay Holm, Partner, arkitekt maa, KANT arkitekter

  Anders Bay Holm, Partner, arkitekt maa, KANT arkitekter

  OM Anders Bay Holm

  Anders Bay Holm er partner i KANT Arkitekter og har specialiseret sig inden for boligbyggeri. Han har arbejdet med alt fra familieboliger og liebhaverboliger til ungdomsboliger og plejeboliger. Anders er i forbindelse med sit arbejde med bæredygtigt boligbyggeri, blevet uddannet DGNB-konsulent i 2012 og bliver DGNB-auditor i 2017. Han er medlem af ekspertgrupper inden for bæredygtighed både hos Danske Arkitektvirksomheder og hos DK-Green Building Council. Anders arbejder med boligprojekterne ud fra en helhedstilgang, der omfatter social, økonomisk, teknisk og miljømæssig bæredygtighed bl.a. ved målrettet at optimere areal og funktion, optimere indeklimaforhold og minimere byggeriets fremtidige energiforbrug og driftsomkostninger. Aktuelt er KANT i gang med flere projekter i Nordsjælland.

Download / print program