OM KONFERENCEN

 

Indhold
På denne konference ser vi på udviklingen i kontormarkedet, på en række af de nye tendenser og på den måde de bliver omsat på i praksis.

Vi går tæt på en række af de domiciler og co working koncepter, der i øjeblikket skyder op og de ideer og tanker, der ligger til grund. Vi sætter fokus på kontorindretning, og hvordan vi optimalt også udnytter de eksisterende bygninger, vi har til rådighed, så de passer bedst til de lejere, som skal bruge dem.

Baggrund
Kontormarkedet er i opbrud. Tomgangen er på vej ned, men kravene til ejendommene er samtidig på vej op og ikke mindst fleksibiliteten både på det fysiske, teknologiske og kontraktmæssige område. Fremtidens lejekontrakter og efterspørgsel kommer til at afspejle, at vidensarbejde kan foregå alle steder – fleksibelt arbejde er blevet normen.

Moderne kontorarbejdspladser er både fleksible, mobile og dynamiske – så både videndeling, faglig fordybelse og kollegialt samvær og netværk skal understøttes. Der skal tænkes i kvalitet – både i forhold til de mangfoldige faciliteter som kontoret/arbejdspladsen skal indeholde, men også i de mange tilbud som knyttes til kontorlejemålet, der hver især handler om at fremme netværksdannelser, co-working og innovation.

De nye generationer, der kommer på arbejdsmarkedet nu, ser sig selv som frie fugle og sammensætter selv deres eget arbejdsliv og samarbejder i netværk på kryds og tværs. De unge opstartsvirksomheder – morgendagens store virksomheder og ofte før man aner - efterspørger andre fysiske rammer end det traditionelle domicil, og afledt af dette behov vil der specielt i de større byer som København og Århus med rivende hast skyde nye kontor koncepter op. En lejekontrakt i disse koncepter kan være på 1 måned af gangen og fokus er udover at deles om en lang række faciliteter også at dele netværk – at samskabe og samarbejde.

Hvordan vil disse trends og tendenser påvirke det traditionelle kontormarked? Hvad betyder det for både indretning, afregning og lejemåls varigheder? Vi har gennem de sidste 8 år set, at både mindre og større virksomheder lejer sig ind i delevenlige kontorbygninger, hvor de har adgang til fælles receptioner, kantine og møderum med ejendommens øvrige lejere for på den måde at kunne tilbyde virksomhedens medarbejderne en palette af tilbud og fleksibilitet samtidig med, at de ikke selv skal stå for den egentlige drift af ejendommen. Men de koncepter vi nu ser skyde frem tænker koncepterne videre. Nu handler det også om at bringe mennesker og viden sammen for at udvikle innovative nye virksomheder.

Med andre ord er fleksibiliteten tænkt i videst muligt omfang – både i tilgang til de rigtige rum & faciliteter såvel som i adgang til viden og mennesker, og såvel ejendomsbranchen som brugerne kommer til at forholde sig til, hvordan fremtidens kontor bedst muligt udvikles, så det understøtter virksomhedernes bundlinjer og fortsat er en god og langtidssikret ejendomsinvestering.

Mål med konferencen
At få indblik i, hvordan kontormarkedet udvikler sig, hvilke behov fremtidens organisationer ønsker, at de fysiske rammer skal understøtte og hvilke succeskriterier medarbejderne har for den gode arbejdsplads samt hvordan man sikrer, at fremtidens kontorejendomme værdisikres og styrkes som investeringsmål.

Målgruppe
Konferencen henvender sig til ansvarlige for valg af domicil og fysiske rammer, til investorer, økonomidirektører, ejendomsselskaber, erhvervsmæglere, HR-chefer og arbejdspladsansvarlige, projektudviklere, rådgivere, erhvervslejere, entreprenører, arkitekter, ejere af kontorejendomme og finansielle aktører samt alle, der i det daglige er involveret i at videreudvikle kontormarkedet så det optimalt understøtter den værdiskabelse og de kulturer og arbejdsprocesser, som fremtidens organisationer efterspørger og forventer at få understøttet.

Pris for deltagelse
Standarddeltager kr. 3995,- eks.moms
Medlem af Byggesocietetet kr. 3495,- eks. moms
Medlem af Estate More Club kr. 0,- Læs mere  her


Andet
Medlemskab i Byggesocietetet er personligt og rabat på deltagergebyr gælder kun det navngivne medlem.


Tilmeldingen er bindende.


For at fremgå på deltagerlisten, er det vigtigt, at vi har tilmeldingen senest 4 hverdage inden seminaret, men det er muligt at tilmelde sig frem til afholdelse, hvis der er ledige pladser.

Kursusbevis
Vi udsteder kursusbevis til dokumentation af deltagelse for eksempel til Dansk Ejendomsmæglerforening eller Advokaternes Efteruddannelse.  
Salgs-og leveringsbetingelser
Se salgs-og leveringsbetingelser for Estate konferencer og seminarer  her

PROGRAM
09:00

Registrering og kaffe

09:30

Velkommen v/ Kamilla Sevel

09:35

Kontormarkedets udvikling i de nordiske lande

Hvordan udvikler det nordiske kontormarked sig? Hvad er forskellene på krav fra danske lejere i forhold til andre lande, og hvilke tendenser er på vej, som kommer til at påvirke det danske kontormarked? Forventninger til investorer, lejere og udviklere i de kommende år.
Johan Andersson, Head of Office, Sweden, Newsec
10:00

Kontoret i en deleøkonomi

Kontormarkedet er under forandring. Hvad ser vi af nye danske koncepter og hvilke internationale strømninger kan vi forvente kommer til Danmark? Hvordan bliver fremtidens kontorliv? Hvilke forskellige nye koncepter for co-working kommer til at præge markedet? Hvad findes allerede af koncepter på det danske marked – forskelle og ligheder? Hvad kommer udviklingen fra Facility management til People management til at betyde for den måde, vi skal tænke fremtidens kontor og måder at arbejde på?
Gitte Andersen, Direktør, forfatter, arkitekt, SIGNAL arkitekter ApS
10:30

Coworking koncepter – koncepter i Danmark?

Case: Et af de mest dynamisk voksende segmenter på kontormarkedet i disse årer coworking. Vi ser nærmere på disse internationale tendenser, og hvordan de smitter af det på danske kontormarked. Hvordan kommer efterspørgslen til at se ud i fremtiden, og hvordan kan udlejerne rette sig efter det? Hvilken form for kontorlokaler kræver freelancekulturen i fremtiden og hvordan skaber man et efterspurgt koncept?
Christian von der Recke, Managing Director, RAINMAKING LOFT
10:55

Spørgsmål og debat

11:05

Kaffepause og netværk

11:30

Case: Finansiering af det optimerede kontor

Mulighederne for at finansiere optimering af nybyggede og renoverede kontorer. Sammensætning af bæredygtige løsninger og mulighederne for, at energibesparelser kan øge ejendommens værdi.
Rune S. Larsen, CEO, Normasym
11:50

Efterspørgsel efter kontordomiciler versus flerbrugerhuse

22 pct. af landets virksomheder overvejer at flytte. Når de vælger nyt domicil, er der meget mere end den rigtige beliggenhed på spil. Det viser en ny undersøgelse: ’Beliggenhed – Branding – Bæredygtighed’, som Green Building Council Denmark og Colliers International står bag. Hvad vægter lejerne højest, når de skal flytte i nye domiciler? Hvad er efterspørgslen på domicilejendomme kontra flerbrugerhuse, og hvad vægter lejerne selv, når de skal planlægge nye domiciler?
Peter Lassen, COO partner, Colliers International Danmark Bo Schoppe, Bygherrerådgiver - Senior Projektleder, Sweco Danmark A/S Marianne Madsen, Divisionsdirektør, Byggeri, Orbicon
12:35

Frokost og netværk

13:20

Omdannelse af kontorejendomme

I dag bliver mange traditionelle domicilejendomme omdannet til flerbrugerejendomme for at leve op til lejernes krav om større fleksibilitet, kortere lejekontrakter og adgang til fællesfaciliteter. Men hvilke krav skal man opfylde, når man opdeler ejendommen? Hvilke udfordringer er der i forhold til opdeling af erhvervsejendomme i mindre lejemål, når det gælder adgangsveje, arealdannelse, skjulte kvm., værdioptimering og fordeling af fællesarealer
Kristian Baatrup, Partner, Landinspektørkontoret A/S
13:45

Fleksible lejekontrakter er det nye sort

Tiden med de lange lejekontrakter er ved at rinde ud. I udlandet er opsigelsesperioden i flerbrugerhuse og coworking spaces skåret ned til en måned og i Danmark følger man trop. Vi tager et kig på de juridiske forhold i lejekontrakter i forhold til udlejningen af multi-bruger huse.
Søren Kopp, Partner, Bruun & Hjejle
14:10

Case: Nye kontorkoncepter og kontorstrategier

Hvordan skaber man et brugbart koncept for udvikling og udlejning af mindre kontorer. Hvad betyder den rigtige lokation og udvikling, og hvordan prissætter man optimalt. Hvilke lejere kan tiltrækkes til Co-working i Søborg. Få et indblik i en helt aktuel case og overvejelserne bag og kom med på en kort rundvisning.
Janne Hauskov, Udlejningschef, PensionDanmark
14:30

Rundvisning i PensionDanmarks nye kontorkoncept

FOREDRAGSHOLDERE
 • Johan Andersson, Head of Office, Sweden, Newsec

  Johan Andersson, Head of Office, Sweden, Newsec

  OM Johan Andersson

  Johan Andersson flyver ind fra Newsec i Stockholm for at give en update på kontormarkedets udvikling i Sverige, hvor ejendomsmarkedet er mere professionelt og udlejerne har skarpt fokus på, hvordan ejendommene rustes til fremtidens efterspørgsel. Johan Andersson er Head of Office for Newsec i Sverige og har tidligere været i Fastpartner og Fastighets AB Brostaden inden han kom til Newsec. Newsec er Nordens største erhvervsmægler med over 1.000 ansatte på mere end 32 kontorer.

 • Gitte Andersen, Direktør, forfatter, arkitekt, SIGNAL arkitekter ApS

  Gitte Andersen, Direktør, forfatter, arkitekt, SIGNAL arkitekter ApS

  OM Gitte Andersen

  Sammen med Christine Antorini forfatter til bogen ”Kloge Kvadratmeter” udgivet foråret 2017 på forlaget Praxis.
  Gitte Andersen er desuden stifter og adm. direktør i SIGNAL og grundlægger af tænkningen i SIGNALs projekter – at arbejde med rum som et strategisk redskab til bedre organisatorisk performance. Gitte Andersen har stærke kompetencer indenfor change management og procesledelse og har med sin arkitektfaglige baggrund den viden der bringer rum i spil som change management redskab. SIGNAL har designet mere end 60.000 arbejdspladser i Skandinavien og har opbygget en af Danmarks største databaser med tal for brugen af kontorarbejdspladser i Danmark. I februar 2017 blev SIGNAL købt af ISS og Gitte Andersen indtrådte som Global Head of Workspace Management i ISS.

 • Christian von der Recke, Managing Director, RAINMAKING LOFT

  Christian von der Recke, Managing Director, RAINMAKING LOFT

  OM Christian von der Recke

  Christian er CEO i et af Skandinaviens største co-working fællesskaber for tech start ups. Rainmaking Loft Copenhagen huser 70 forskellige tech firmaer og står for en række forskellige initiativer og events i start-up miljøet. Christian von der Recke driver i højere grad et rum for vækst og ideer end et "kontorfællesskab" og for nylig fik Rainmaking Loft en Global Start Up Award for "Co-working space of the year".

 • Rune S. Larsen, CEO, Normasym

  Rune S. Larsen, CEO, Normasym

  OM Rune S. Larsen

  Normasyms direktør Rune S. Larsen har i de seneste ti år beskæftiget sig indgående med LED belysning. Rune S. Larsen er således en af de førende eksperter på området i Europa og har udgivet bogen Lys-emitterende dioder i 2011, der er banebrydende, fordi det er den første bog om lysdioder på det danske marked. Rune S. Larsen har desuden holdt over 200 foredrag i Skandinavien, hvor han sætter fokus på teknologien, LED-løsninger og fordelene ved disse, der for eksempel kan give en stor energibesparelse og hvordan man bedst muligt får implementeret dem i nye kontorbyggerier og i renoveringer.

 • Peter Lassen, COO partner, Colliers International Danmark

  Peter Lassen, COO partner, Colliers International Danmark

  OM Peter Lassen

  Siden 2010 har Peter Lassen været COO og partner hos Colliers International Danmark. Peter startede hos Colliers i Aarhus i 1993, og startede egen virksomhed, Lassen & Møller i 1998. Peter Lassen har arbejdet i ejendomsbranchen i mange år og har stor viden inden for området, hvor han har været involveret i en bred vifte af opgaver (transaktioner, udlejninger og vurderinger) i hele Danmark.

 • Bo Schoppe, Bygherrerådgiver - Senior Projektleder, Sweco Danmark A/S

  Bo Schoppe, Bygherrerådgiver - Senior Projektleder, Sweco Danmark A/S

  OM Bo Schoppe

  Bo Schoppe er ansat som bygherrerådgiver hos Sweco, hvor han har været ansat siden 2008. Han er uddannet bygningsingeniør og byggeøkonom og har foruden bygherrerådgivning erfaring inden for lejerrådgivning, byggeledelse og projektledelse. Med sin store indsigt i økonomi- og risikostyring samt overblik og gennemslagskraft har Bo stået for udbud, kontrahering og efterfølgende gennemførelse af entrepriser i forbindelse med store, komplekse byggerier, herunder bl.a. Bella Sky Hotel, Nordeas domicil og nu Swecos eget domicil i Ørestad.

 • Marianne Madsen, Divisionsdirektør, Byggeri, Orbicon

  Marianne Madsen, Divisionsdirektør, Byggeri, Orbicon

  OM Marianne Madsen

  Marianne Madsen har ansvaret for byggeri hos Orbicon, der har været hastigt voksende de seneste år og nu bygger nyt domicil i Høje-Taastrup. Marianne Madsen blev i 1988, kort efter endt uddannelse som civilingeniør, ansat i Hedeselskabet Miljø og Energi, som senere blev til Orbicon. Efter at være blevet chef for jordforureningsområdet, blev hun områdedirektør for hele miljøområdet. I dag er hun divisionsdirektør med ansvar for byggeri. Marianne Madsen er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, har en MBA fra AVT Institute of Executive Education og har gennemgået NLP Master Practitioner.

 • Kristian Baatrup, Partner, Landinspektørkontoret A/S

  Kristian Baatrup, Partner, Landinspektørkontoret A/S

  OM Kristian Baatrup

  Kristian Baatrup er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet og siden 2007 indehaver af Landinspektørkontoret, der er toneangivende indenfor de klassiske kerneydelser som teknisk opmåling og matrikulære forandringer. Indenfor de seneste år har han tillige udviklet sig som en central medspiller for mange ejendomskunder, når det gælder ejendomsjura, fysisk planlægning, ejendomsoptimering og rådgivning. Kristian Baatrup er ligeledes uddannet mediator og er rådgiver for offentlige myndigheder ligesom han varetager og gennemfører ekspropriationssager på vegne af myndigheder og gennemfører Syn- og Skønsforretninger for Voldgiftsnævnet. Kristian Baatrup er medlem af Realkredit Danmarks Lokalråd.

 • Søren Kopp, Partner, Bruun & Hjejle

  Søren Kopp, Partner, Bruun & Hjejle

  OM Søren Kopp

  Søren Kopp har stor erfaring som rådgiver for danske og internationale klienter i sager vedrørende fast ejendom, herunder navnlig i forbindelse med ejendomstransaktioner, erhvervslejeret og finansiering af fast ejendom. Søren Kopp blev af Berlingske Tidende udpeget som ét af de 100 største erhvervstalenter i 2014.

 • Janne Hauskov, Udlejningschef, PensionDanmark

  Janne Hauskov, Udlejningschef, PensionDanmark

  OM Janne Hauskov

  Janne Hauskov har i en årrække været beskæftiget i ejendomsbranchen med udlejning af erhvervslejemål og generel porteføljepleje og har blandt andet erfaring med optimering af erhvervsejendomme, herunder konvertering af domicilejendomme til moderne multibrugerejendomme.

Download / print program