OM KONFERENCEN

 

Indhold
På denne konference får du et overblik og indblik i erhvervs- og boligmarkedet i Trekantområdet. Konferencen sætter fokus på det aktuelle marked indenfor områderne kontor, logistik, butik og boliger i Kolding, Vejle, Fredericia og vi har i denne forbindelse også valgt at tage væksttunge Horsens med selvom byen er udenfor Trekantsamarbejdet. Vi ser ligeledes på en række aktuelle udviklingsprojekter og konkrete investeringsmuligheder i byerne.

Erhvervs- og boligmarkedet i Trekantområdet ser på de videre muligheder for vækst, de vigtigste parametre for fortsatte investeringer, konkrete investeringsmuligheder samt den geografiske spredning af bolig og erhverv i området.

Baggrund
Den høje befolkningstilvækst har øget efterspørgslen på bolig- og erhvervsejendomme i Trekantområdet.

I Fredericia er der fuld fart på udviklingsområdet FredericiaC, som ligger på 20 hektar gamle værfts- og industriarealer. I Vejle, hvor man forventer en stigning i befolkningstallet på mindst 9 procent frem mod 2026, er der sat storstilede boligprojekter i gang for at imødekomme efterspørgslen, mens Kolding står til at få en helt ny 90.000 kvm. stor bydel med boliger og erhverv.

Udviklingen tager også fart i Horsens, hvor byrådet har givet grønt lys til udviklingen af et 70.000 kvm stort byggeri på havnen. Det vurderes, at Horsens Kommune har brug for 4.700 ekstra boliger frem mod 2025.

Og samtidig er der masser af spændende projekter i byerne omkring, som den generelle vækst i området begynder at smitte af på. 

Hvordan vil Trekantområdet se ud i fremtiden, og hvilken slags virksomheder og arbejdskraft vil området kunne tiltrække? Hvor ligger de store vækst- og investeringsmuligheder, og hvordan adskiller byerne i området sig fra hinanden?

Mål med konferencen
Målet med konferencen er at give et overblik over Trekantområdet som investerings- og udviklingsområde, øge viden om mulighederne i regionen netop nu samt skabe indblik i de parametre, der er afgørende for aktører i Trekantområdet.

Målgruppe
Udviklere, investorer, projektudviklere, finansieringskilder, arkitekter, ingeniører, erhvervsmæglere, offentlige aktører, landinspektører, politisk og udviklingsmæssigt interesserede i byudvikling, virksomheder med lokaliseringsbehov i Trekantområdet samt alle med professionel interesse og investeringsinteresse i boliger eller erhverv i Fredericia, Vejle, Kolding og Horsens.

Andet
Medlemskab i Byggesocietetet er altid personligt og rabat på deltagergebyr gælder kun det navngivne medlem.
Tilmeldingen er bindende.
For at fremgå på deltagerlisten, skal tilmelding modtages 4 hverdage inden Konferencen.

Kursusbevis
Vi udsteder kursusbevis til dokumentation af deltagelse for eksempel til Dansk Ejendomsmæglerforening eller Advokaternes Efteruddannelse.

Antal lektioner til efteruddannelse
Konferencen giver 4 lektioner

Salg- og leveringsbetingelser
Se salgs-og leveringsbetingelser for Estate konferencer og seminarer her

PROGRAM
08:30

Registrering og kaffe

09:00

Velkommen

v/ Kamilla Sevel, chefredaktør og partner, Estate Media
09:05

Ejendomsmarkedet i Trekantområdet

Både store og små virksomheder flytter til Trekantområdet, hvor det er muligt at tiltrække arbejdskraft fra et stort opland. Derudover er befolkningstilvæksten med til at øge efterspørgslen på boliger, mens investorer er begyndt at kigge mod området for at få et bedre afkast end i hovedstaden. Vi kigger på den aktuelle udvikling og fremtidsperspektiver for ejendomsmarkedet i Trekantområdet.
Peter Bauer Mols, Indehaver Erhvervsejendomsmægler MDE, Nybolig Erhverv Trekantområdet
09:35

Vejle – Høj befolkningsvækst giver nye muligheder for udviklingsprojekter

Regeringens valg om at placere den nye politiskole i Vejle vil alt andet lige skabe mere vækst i kommunen, hvor der i forvejen er skabt 2.000 nye arbejdspladser inden for de seneste tre år. Vejle Kommune havde i 2016 en positiv tilflytning på 1400 mennesker og frem mod 2025 forventes det, at kommunen har brug for 4600 nye boliger. Vi kigger nærmere på, hvor de nye butikker, kontorer og boliger skal bygges, og hvilke muligheder befolkningstilvæksten kan skabe for investorer i fremtiden.
Lisbet Wolters, Stadsarkitekt, Vejle kommune
10:00

Det nye Fredericia – moderne byliv og erhvervskommune i forening

Udover udvikling af FredericiaC – en hel ny bydel med ca. 1300 boliger og ca. 2800 arbejdspladser lykkes Fredericia i disse år med for alvor at skabe vækst og udvikling. Der investeres både i den nye og gamle historiske bymidte og Fredericia omdannes fra at have industrien i centrum til en by med byliv, kultur, boliger, erhverv og butikker. Industri og erhverv er trukket ud af bymidten til DanmarkC, men Fredericia er fortsat et attraktivt logistisk knudepunkt, hvor der fortsat er 2,5 mio. kvm. ledigt til byggeri. Hvordan vil butiksudviklingen i Fredericia tiltrække kunder udefra og hvilken slags boliger efterspørger de kommende tilflyttere? Hvilken slags virksomheder bosætter sig i byen og hvad er fremtidsstrategien for erhvervssegmentet?
Tim E. Andersen, Projektdirektør, FredericiaC
10:25

Kaffepause

10:55

Nye boligformer og midlertidige byggerier

Der er kommet gang i boligbyggeriet i Fredericia på flere forskellige fronter. Blandt de nye spændende projekter er de første midlertidige boliger i Danmark, der netop nu er på vej på havnen.
Brian Gade, Direktør, Container Living
11:15

Udviklingen i Kolding og tiltrækning af erhvervsvirksomheder

Med udviklingen af Design City, Marina City og boligområdet, Holmstaden, er Kolding i fuld sving med at tiltrække studerende og virksomheder til byen. Sydbank og Danske Bank har offentliggjort at de flytter til Design City, hvor Nordea i forvejen ligger. Bydelen, der er godt på vej til at blive et finanscentrum, rummer et udviklingsområde på 90.585 kvm., hvor der er mulighed for byggeri af boliger, erhverv og hoteller, mens Holmstadens første fase består af 59 outletbutikker og 100 boliger. Dertil kommer udviklingen af Marina City, der skal give plads til 1000 nye bådpladser samt cafeer og boliger. Hvad er det for en slags boliger, som tilflytterne efterspørger? Og hvad er det for en slags virksomheder, der har interesse for at placere sig i Kolding?
Merete Dissing, Konstitueret by- og udviklingsdirektør, Kolding Kommune Torben Gade, Projektleder Marina City, arkitekt MAA, Kolding Kommune
11:50

Trekantområdet og nye vækstinitiativer

Flere initiativer er i gang for at få investorers øjne op for andet end de mest oplagte udviklingsområder i Trekantområdet i takt med områdets vækst. I Middelfart arbejder en gruppe initiativtagere på et nyt projekt, der nu søger investorer og kan tegne regionen.
Henning Olsen, Idéudvikler, projektleder, KULTUR 5500
12:05

Spørgsmål og debat

12:30

Frokost og netværk

FOREDRAGSHOLDERE
 • Peter Bauer Mols, Indehaver Erhvervsejendomsmægler MDE, Nybolig Erhverv Trekantområdet

  Peter Bauer Mols, Indehaver Erhvervsejendomsmægler MDE, Nybolig Erhverv Trekantområdet

  OM Peter Bauer Mols

  Peter Bauer Mols er indehaver af Nybolig Erhverv Trekantområdet. Han har siden 2006 været en del af ejendomsbranchen først som erhvervsmælger i Colliers Hans Vestergaard og siden som indehaver af først Nybolig Erhverv i Kolding og Fredericia og nu hele Trekantområdet. Trekantområdet er og har altid været et stort fokusområde i Peter Bauer Mols' arbejde, og han brænder for at styrke og tiltrække virksomheder og investorer til dette store vækstområde. Nybolig Erhverv har cirka 70 erhvervsmæglere over hele landet og samarbejder internationalt med mæglerkæden Savills.

 • Lisbet Wolters, Stadsarkitekt, Vejle kommune

  Lisbet Wolters, Stadsarkitekt, Vejle kommune

  OM Lisbet Wolters

  Lisbet Wolters har siden 2015 været stadsarkitekt i Vejle, hvor hun dermed er områdechef for Kommunale Ejendomme, Anlæg & infrastruktur, Projektudvikling og Økolariet og som sagt stadsarkitekt med ansvar for Vejles arkitektur, byrum og landskabsrum. Lisbet Wolters har bred erfaring med byudvikling som tidligere leder af Årstiderne Arkitekters segment for almene boliger på tegnestuerne i København, Herning og Silkeborg.

 • Tim E. Andersen, Projektdirektør, FredericiaC

  Tim E. Andersen, Projektdirektør, FredericiaC

  OM Tim E. Andersen

  Tim E. Andersen er projektdirektør for Fredericia C, hvor han arbejder målrettet med at få sat gang i salget og udviklingen af det nye store havnenære område i Fredericia, FredericiaC. Han trækker på sin gedigne erfaring i offentlig forvaltning, hvor han i april 2014 kom til Fredericia C fra en stilling som kommunaldirektør i Lyngby-Taarbæk kommune. Her var han en af hovedarkitekterne i opbygning af områdets status som Vidensbyen. Tim E. Andersen har tidligere været blandt andet forvaltningsdirektør i Køge Kommune og vicekontorchef i Kommunernes Landsforening. Tim Andersen er cand. polit. fra Københavns Universitet.

 • Brian Gade, Direktør, Container Living

  Brian Gade, Direktør, Container Living

  OM Brian Gade

  Brian Gade er adm. direktør i selskabet Container Living, der via et nyt koncept skaber midlertidige boliger ved hjælp af skibscontainere. Et af de første steder, som containerne er blevet opstillet er i Kanalbyen i Fredericia. Brian Gade har siden 1997 været selvstændig og i partnerskaber beskæftiget sig med iværksætteri og udvikling inden for blandt andet ejendomsbranchen, import af belysningsudstyr, opstart af restauranter som for eksempel Vejle Bryghus m.fl. Blandt erfaringerne er også initiativ og udvikling af tre patenter, senest for App Creator. Brian Gade har en Bachelor i Business Administration. Brian Gade er også en del af Mølholm Kapital, der udvikler boliger i blandt andet Løkken, Bredballe og Børkop.

 • Merete Dissing, Konstitueret by- og udviklingsdirektør, Kolding Kommune

  Merete Dissing, Konstitueret by- og udviklingsdirektør, Kolding Kommune

  OM Merete Dissing

  Merete Dissing er konstitueret by- og udvikingsdirektør i Kolding Kommune. Hun har tidligere været områdechef for By- og Udviklingsforvaltningen med ansvar for Plan, Byg og Ejendomsområde, samt henholdsvis Miljøchef og Anlægs- og Driftschef i Kolding Kommune. Merete Dissing er ansvarlig for, at den overordnede kommuneplanlægning og byplanlægning sker i et tæt samspil med borgere og virksomheder – og bidrager til at opfylde visionen ”Kolding – vi designer livet ”. Et konkret mål i visionen er, at kommunens indbyggertal skal runde 100.000 i 2022. Merete Dissing er uddannet civilingeniør med speciale i miljø og anlæg fra Aalborg Universitet.

 • Torben Gade, Projektleder Marina City, arkitekt MAA, Kolding Kommune

  Torben Gade, Projektleder Marina City, arkitekt MAA, Kolding Kommune

  OM Torben Gade

  Torben Gade er udddannet arkitekt MAA fra Arkitektskolen i Aarhus 1981 med speciale i byplanlægning. Han har en fortid som byplanlægger hos Aabenraa Kommune. I 1986 blev Torben Gade ansat hos GBL gruppen for by & landskabsplanlægning, hvor han fra 1994 og frem til 2014 var direktør og partner. Han har været et smut forbi Rambøll som markedschef, inden han i 2016 blev ansat som projektleder for Marina City i Kolding.

 • Henning Olsen, Idéudvikler, projektleder, KULTUR 5500

  Henning Olsen, Idéudvikler, projektleder, KULTUR 5500

  OM Henning Olsen

  Henning Olsson er idemager og iværksætter med udgangspunkt i Middelfart som han flyttede til i 2008. Han er oprindeligt håndværksmester med eget firma på Sjælland, og blev efterfølgende lys/lyd tekniker indenfor afvikling af shows, teater og koncerter. Erfaringerne som servicemedarbejder på hotel & konferencentre som Palace Hotel i København, Hindsgavl Slot, Hotel Saxildhus, Park Hotel, Trinity, HUSET, Severin samt Hotel Plaza i Odense og under arbejdet som personlig assistent,- webmaster,- fotograf og merchandise ansvarlig for en gendannet dansk popduo, blev frøene lagt til udviklingen af et innovativt projekt, som omhandler etablering af et nyt etablissement i Trekantområdet til afvikling af store konferencer og kulturelle events.

Download / print program