OM KONFERENCEN

 

Indhold
Aarhus gennemgår i disse år en utrolig spændende udvikling med nye kvarterer og udviklingsområder både tæt på centrum og rundt om byen, hvor nye boligområder popper op.

På denne konference vil en række af de profiler, der er med til at forme byens udvikling i øjeblikket give et overblik over byens forandring og den ekspansive vækst samt investeringsmulighederne i de kommende år.

Baggrund
Med cirka 330.000 indbyggere er Aarhus den næststørste kommune i Danmark. Omkring 40.000 studerende har deres gang på i alt 25 videregående uddannelsesinstitutioner, og en række af Danmarks største virksomheder har hovedsæder eller udviklingsafdelinger i Aarhus. 

Aarhus er netop i disse år i færd med en hidtil uset udvikling med et historisk højt investeringsniveau i byudvikling og infrastruktur, der omfatter udvikling af nye videnhubs, innovationscentre, investeringer i byens arkitektur, nye teknologiske løsninger samt et mål om at blive CO2-neutral i 2030. 
I de seneste år er befolkningen vokset med ca. 4.000 indbyggere i Aarhus Kommune, uddannelsesinstitutioner melder om rekordoptag og en række store virksomheder er flyttet til byen. Derfor har Aarhus den klare målsætning, at kommunen i 2030 har:

- 375.000 indbyggere
- 220.000 arbejdspladser
- 200.000 boliger
- 60.000 studerende

Udover aarhusianerne er der et opland på 1,2 millioner mennesker bosiddende inden for en times kørsel, og det er medvirkende til at sikre, at byens virksomheder har nem adgang til viden og arbejdskraft i høj international klasse. Det er alt sammen medvirkende til, at aktiviteten i bygge- og ejendomsmarkedet i Aarhus er i markant vækst, og netop nu er et af de mest interessante markeder for udvikling og investering.

Målgruppe
Udviklere, investorer, projektudviklere, finansieringskilder, arkitekter, ingeniører, erhvervsmæglere, offentlige aktører, landinspektører, rådgivere, advokater i ejendomsbranchen, investorer med interesse for Danmarks næstvigtigste ejendomsmarked og politisk og udviklingsmæssigt interesserede i byudviklingen samt alle med generel professionel interesse for bygge- og ejendomsmarkedet i Aarhus.

Mål med konferencen
At give et overblik over ejendomsmarkedet i Aarhus og udviklingsmulighederne i nye og eksisterende bydele indenfor erhverv og bolig.

PROGRAM
09:00

Registering og kaffe

09:30

Velkommen

Kamilla Sevel, Chefredaktør, Estate Media
09:35

Aarhus mod 2018

Væksten i Aarhus har bidt sig fast og udviklingen af byen er massiv. Hvordan bliver udviklingen af Aarhus i de kommende år? Hvor stor vækst kan byen rumme, og hvad er de konkrete planer på kort og på længere sigt for byens udvikling? Konkrete muligheder og visioner.
Kristian Würtz, Rådmand (S) Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
10:00

Ejendomsmarkedet i Aarhus

Flere institutionelle investorer har sat Aarhus på indkøbsseddelen. Hvad er mulighederne for gode investeringer i henholdsvis bolig og erhverv fremadrettet, og hvordan kommer ejendomsmarkedet til at udvikle sig i Aarhus i 2018?
Erik Andresen, Direktør indehaver erhvervsmægler MDE MRICS, Nybolig Erhverv
10:25

Nye bydele vokser frem – udviklingsmuligheder, udbud og projekter

I de kommende år vokser Aarhus med nye bydele flere steder i og omkring centrum. Amtssygehuset, Lisbjerg og den fremtidige udvikling af Aarhus Ø er blandt de største og mest synlige. Hvilke projektmuligheder kommer der i de førstkommende år, hvordan bliver udbuddene planlagt og i hvor høj grad forventes efterspørgslen at møde udbuddet?
Bente Lykke-Sørensen, Chef for Bolig og Projektudvikling, Aarhus Kommune
10:50

Spørgsmål og debat

11:00

Kaffepause

11:30

Retailmarkedet i Aarhus - internationale kæder rykker ind

Aarhus er for alvor kommet i kikkerten for både nationale og internationale retailkæder, og det har transformeret dele af midtbyen i de seneste år. Og flere er på vej. Men det kan være svært at få plads til ønskerne fra de kendte brands i high street ejendommene. Hvad skal der til for at leve op til kædernes krav, hvor attraktivt er det at komme ind i Aarhus, og hvor stor er efterspørgslen fremadrettet? Trends og tendenser i det aarhusianske butiksmarked.
Frank Heskjær, Retailchef, EDC Erhverv Poul Erik Bech
11:50

Hotelmarkedet boomer – projekter og fremtidig strategi for Aarhus som destination

Hvordan kobler man turisme og byudvikling, og hvad kan det betyde for udviklingen af ejendomsmarkedet? Aarhus har pt. nogle af Nordens højeste vækstrater i turismeudviklingen, og har set flere nye hoteller, kongresfaciliteter komme til byen i de senere år. Det understøtter den generelle udvikling i byen og den bevidste strategi skal sikre fortsatte hotelinvesteringer i de kommende år.
Søren Boel Pedersen, Manager Business Aarhus, Aarhus Kommune Peer Heldgaard Kristensen, Direktør, Visit Aarhus
12:15

Boligmarkedet i Aarhus – efterspørgsel, udbud og konkrete projekter

Boligmarkedet i Aarhus boomer. Både private og almene bygherrer er i gang med at færdiggøre 1000vis af boliger til både familier og unge. Hvad indeholder et godt boligprojekt, og hvad skal der til for at sikre sig, at boligen kan henholdsvis udlejes eller sælges? Eksempler på konkrete projekter og overvejelserne bag.
Martin Fasdal, Direktør, Byggeselskab Olav de Linde Morten Homann, Direktør, Boligkontoret Århus
12:45

Spørgsmål og debat

13:00

Frokost

FOREDRAGSHOLDERE
 • Kamilla Sevel, Chefredaktør, Estate Media

  Kamilla Sevel, Chefredaktør, Estate Media

  OM Kamilla Sevel

  Kamilla Sevel er chefredaktør i Estate Media og ansvarlig for udgivelsen af Estate Magasin og udviklingen af godt 30 årlige konferencer. Hun er en af de mest erfarne moderatorer på det danske marked, når det gælder byggeri og ejendomme, og har faciliteret godt 300 konferencer og holdt en række indlæg om udviklingen i ejendomsmarkedet. Kamilla Sevel er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1991. Hun har i mere end 25 år fulgt ejendomsmarkedet i Danmark, og skrevet analyser, rapporter, bøger og artikler om markedsudviklingen i flere forskellige medier.

 • Kristian Würtz, Rådmand (S) Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

  Kristian Würtz, Rådmand (S) Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

  OM Kristian Würtz

  Kristian Würtz har været rådmand i Aarhus Kommune siden januar 2014. Siden 2005 har han været medlem af Byrådet i Aarhus for Socialdemokratiet. Kristian Würtz har tidligere været formand for beskæftigelsesudvalget og er kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet.

 • Erik Andresen, Direktør indehaver erhvervsmægler MDE MRICS, Nybolig Erhverv

  Erik Andresen, Direktør indehaver erhvervsmægler MDE MRICS, Nybolig Erhverv

  OM Erik Andresen

  Erik Andresen har i 15 år drevet Nybolig Erhverv Aarhus. I foråret købte han sammen med en investorkreds selve Nybolig Erhverv kæden, og fra januar har han derfor solgt Nybolig Erhverv Aarhus for blandt andet at fokusere på udviklingen af kædesamarbejdet. Erik Andresen er uddannet erhvervsmægler, MDE, og certificeret MRICS. Erik Andresen har en bred viden inden for investeringsverdenen og kommer tidligere fra en stilling som erhvervschef hos Nordea Bank, hvor han var ansat i knap 20 år.

 • Bente Lykke-Sørensen, Chef for Bolig og Projektudvikling, Aarhus Kommune

  Bente Lykke-Sørensen, Chef for Bolig og Projektudvikling, Aarhus Kommune

  OM Bente Lykke-Sørensen

  Bente Lykke Sørensen er chef for Bolig og Projektudvikling i Aarhus kommune. Afdelingen er omdrejningspunktet for de opgaver og projekter i Aarhus Kommune, der sætter rammen for byudviklingen på de kommunale arealer i byen med hovedfokus på at skabe byudvikling af høj kvalitet ved at udvikle og sælge arealer, at sikre jordforsyning til at virkeliggøre Aarhus Kommunes udviklingsplaner og at sikre opførelse af almene boliger. Bente Lykke Sørensen kom fra et job som advokat, da hun i 2005 fik betroet opgaven med at stå i spidsen for Aarhus’ helt nye store satsning, De Bynære Havnearealer. I takt med, at Aarhus har fået flere arealer i spil til udvikling af nye bydele, har Bente Lykke Sørensen også udvidet sit ansvarsområde og er i dag en helt central profil i udviklingen af Aarhus.

 • Frank Heskjær, Retailchef, EDC Erhverv Poul Erik Bech

  Frank Heskjær, Retailchef, EDC Erhverv Poul Erik Bech

  OM Frank Heskjær

  Frank Heskjær er retailchef hos EDC Erhverv Poul Erik Beck. Frank er blandt andet kendt fra sin tid som direktør i AGF, men har en stærk baggrund fra retailbranchen, hvor han har en butiksuddannelse fra Dansk Supermarked og været ansat i ledende stillinger hos retailkæder som IKEA, Toys”R”Us, Aldi, Kvik Køkkener, og Keops. Derudover har Frank Heskjær gennem en årrække arbejdet med projektudvikling af retailejendomme for blandt andet TK Development og fra en stilling som projektudviklingschef hos Momentum Research og Development.

 • Søren Boel Pedersen, Manager Business Aarhus, Aarhus Kommune

  Søren Boel Pedersen, Manager Business Aarhus, Aarhus Kommune

  OM Søren Boel Pedersen

  Søren Boel Pedersen er leder af Business Aarhus, der tilbyder service til virksomheder og investorer, som ønsker at etablere virksomhed, ekspandere eller investere i Aarhus. Business Aarhus er en del af Aarhus Kommune og fungerer derfor som én indgang til hele kommunen. Inden Aarhus Kommune har Søren Boel Pedersen blandt andet været hos TDC, EL:CON og Minolta i Tyskland.

 • Peer Heldgaard Kristensen, Direktør, Visit Aarhus

  Peer Heldgaard Kristensen, Direktør, Visit Aarhus

  OM Peer Heldgaard Kristensen

  Peer Heldgaard Kristensen er CEO i VisitAarhus. Han har siden 1992 arbejdet i turistindustrien på en lang række forskellige poster, hvor han har promoveret og markedsført både destinationer, segmenter og erhverv indenfor turistområdet. Han har oprindelig en turistuddannelse suppleret med en bachelor i ledelse og sidder som formand for bestyrelsen i Danhostel og medlem i blandt andet Danske Destinationer og Aarhus Airport. Peer Heldgaard Kristensen er medlem af bestyrelsen i Vækstforum Region Midtjylland, af Sport Aarhus Events og af Horesta Midtjylland.

 • Martin Fasdal, Direktør, Byggeselskab Olav de Linde

  Martin Fasdal, Direktør, Byggeselskab Olav de Linde

  OM Martin Fasdal

  Martin Fasdal er direktør for udlejning og udvikling hos Byggeselskab Olav de Linde. Virksomheden er et af landets største privatejede ejendomsselskaber med cirka 500.000 kvm. ejendomme i Aarhus, Odense og København. Aktuelt er virksomheden i gang med opførelse af ”Nabolaget” på Katrinebjerg, hvor 1. etape består af 272 lejeboliger og ”SHiP” på Aarhus Ø, hvor der bliver opført over 200 attraktive ejerlejligheder. Martin Fasdal har i mere end 30 år beskæftiget sig som ejendomsmægler, både indenfor bolig og erhverv, før han tiltrådte stillingen hos Byggeselskab Olav de Linde i år 2012.

 • Morten Homann, Direktør, Boligkontoret Århus

  Morten Homann, Direktør, Boligkontoret Århus

  OM Morten Homann

  Morten Homann er direktør for Boligkontoret Aarhus, der administrerer 5.600 boliger i Aarhus og har flere projekter under opførelse både på Aarhus Ø og andre steder i byen. Morten Homann kom til Boligkontoret Aarhus i 2011. Han har tidligere været skatterådgiver i Videncentret for Landbrug og medlem af Folketinget i 6 år. Morten Homann er uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet.

Download / print program