OM KONFERENCEN

 

Baggrund
København er Danmarks vigtigste ejendomsmarked. Byen står for en trediedel af Danmarks samlede transaktionsvolumen og har de seneste år udviklet sig på baggrund af en markant befolkningstilvækst, som har betydet, at udviklere, investorer og ejendomsbesiddere har en naturlig stigende efterspørgsel at læne sig op ad. I 2017 forventes rekordmange boliger at blive sat i gang, og projektsalget boomer.

De kommende år vil vi se en fortsat udbygning af eksisterende byudviklingsområder, men samtidig er der nye projekter og områder på vej i spil. Tusindvis af boliger er på vej og endnu flere er på tegnebrættet. Hvad bringer fremtiden, og hvordan kan København komme til at se ud som i fremtiden? Hvilken indflydelse får de nye kvarterer under opførelse, og hvad kommer de til at betyde for transaktions- og lejemarkedet indenfor henholdsvis bolig og erhverv? Og ikke mindst hvordan udvikler København sig i sammenhæng med omkringliggende byområder.

Indhold
Erhvervs- og boligmarkedet i København er en af de årlige konferencer, som tiltrækker stor interesse og igen i år er Estate Media glade for at kunne præsentere en lang række af de mest interessante temaer og projekter i markedet netop nu. I panelerne deltager profiler, der netop nu sidder med investeringerne, planlægningen og udviklingen af København.

På Erhvervs- og Boligmarkedet i København mod 2018 går vi tæt på en række af de eksisterende udviklingsområder, men ser også på de overordnede tendenser i markedet og på en række af de vigtigste kommende projektmuligheder og trends, som vil præge investeringer og udvikling i de kommende år.

Mål med konferencen
At give et overblik over udviklingen i ejendomsmarkedet i København mod 2018 og et indblik i nye udviklingsmuligheder og projekter.

Målgruppe
Investorer, entreprenører, projektudviklere, rådgivere, erhvervsmæglere, boligselskaber, landinspektører, ejendomsselskaber, finansinstitutioner, advokater, arkitekter, offentlige aktører samt andre med interesse for byens udvikling og de kommende års investeringer og muligheder for udvikling i København.

Andet
Medlemskab i Byggesocietetet er altid personligt og rabat på deltagergebyr gælder kun det navngivne medlem.
Tilmeldingen er bindende.
For at fremgå på deltagerlisten, skal tilmelding modtages 4 hverdage inden konferencen.

Kursusbevis
Vi udsteder kursusbevis til dokumentation af deltagelse for eksempel til Dansk Ejendomsmæglerforening eller Advokaternes Efteruddannelse.

Antal lektioner til efteruddannelse
Konferencen giver 4 lektioner.

Salg- og leveringsbetingelser
Se salgs-og leveringsbetingelser for Estate konferencer og seminarer her

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media
09:35

INVESTERINGER I KØBENHAVN MOD 2020

I kølvandet på den netop afsluttede valgkamp står København overfor ny udvikling. Hvordan bliver prioriteringerne i de kommende år? Hvilke nye områder kommer i spil? Hvordan forventes udviklingen at være på henholdsvis bolig og erhverv, og hvad kommer de kommende infrastrukturudbygninger til at betyde for udviklingen?
Kenneth Horst Hansen, planchef, Københavns kommune
10:05

TRANSAKTIONS- OG UDLEJNINGSMARKEDET I KØBENHAVN

Den ene spektakulære transaktion har afløst den anden i løbet af 2017. Priserne på investeringsejendomme er derfor steget markant i løbet af det seneste år, men lejepriserne følger (som sædvanligt) ikke helt med. Mens kontorhoteller og mindre lokaler er forholdsvis nemme at leje ud, er domicilefterspørgslen forholdsvis lav. Hvordan kommer markedet til at udvikle sig i de kommende år, og hvordan kommer vi til at se den videre differentiering i udbud og efterspørgsel?
Thomas Wenzell Olesen, Direktør, Lintrup & Norgart
10:25

KØBENHAVNS VIGTIGSTE UDVIKLINGSOMRÅDER

Københavns vigtigste udviklingsområder har i en årrække været omkring havnen, i Carlsberg Byen og i Ørestad. Nu kommer helt nye kvarterer, som kommer til at tilbyde andre former for boliger og et andet samspil mellem boformer og omgivelser. Hvordan udvikler de nye områder sig? Konkrete eksempler og koblingen til det samlede ejendomsmarked.
Hans-Bo Hyldig, Adm. direktør, FB Gruppen A/S
10:45

København mod fremtiden: Bæredygtig projektudvikling

En række spændende og helt nyskabende projekter rammer ret ubeset København i øjeblikket, mens de store udbygninger tromler afsted. Kan København blive foregangsby på bæredygtig projektudvikling. Eksempel på den gode case i stor og lille skala.
Tony Christrup, direktør - strategisk byudvikling, Public Affairs/Market rel, Arkitektgruppen
11:05

SPØRGSMÅL OG DEBAT

11:10

Kaffepause

11:40

FREDERIKSBERGS UDVIKLING

Frederiksberg står overfor en række nye spændende udviklingsprojekter, der kommer til at opgradere byen og skabe et centralt supplement til udviklingen i hovedstaden. Hvor og hvad bliver der investeret i, hvordan udvikles Frederiksberg fremover som en integreret del af ’Greater Copenhagen’, og hvordan kommer det til at påvirke hovedstadsområdet som destination?
Jesper Dahl, Planchef, Frederiksberg Kommune
12:00

HØJHUSE, BORGERINVOLVERING OG FORTÆTNING

Flere steder i København er nye byområder på vej frem og ligger til behandling i borgerrepræsentationen. Hvilke overvejelser gør bygherrerne sig undervejs, og hvordan vælger man mellem højhuse, fortætning og prioritering af boliger og erhverv i nye projekter, der involverer en høj grad af byudvikling? Case.
Robert Nellemann, Head of Property Development, Danica Pension
12:20

DISRUPTION AF KOMMUNEPLANEN – NYE IDEER I SPIL

Debatten har igennem længere tid kredset om en mulig havnetunnel øst om hovedstaden.
Samtidig er der store bestræbelser på at klimasikre byen og undgå stormflodsoversvømmelser. Et nyt forslag fra Urban Power sammentænker stormflodssikring, infrastruktur og byudvikling i udmundingen af havnekanalen nord om København. Resultatet er projektet ”Nordhaleøen”, som med 900.000 kvm. skal slange sig mellem Nordhavnen og Refshaleøen for at skabe en korridor mellem Amager og det nordlige København. Vildt projekt? Måske – men har det gang på jord? Hør mere om ideen til udvikling af fremtidens København.
Rune Veile, Architect, Partner, Urban Power
12:45

SPØRGSMÅL OG DEBAT

13:00

Frokost

FOREDRAGSHOLDERE
 • Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media

  Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media

  OM Kamilla Sevel

  Kamilla Sevel er chefredaktør i Estate Media og ansvarlig for udgivelsen af Estate Magasin og udviklingen af godt 30 årlige konferencer. Hun er en af de mest erfarne moderatorer på det danske marked, når det gælder byggeri og ejendomme, og har faciliteret godt 300 konferencer og holdt en række indlæg om udviklingen i ejendomsmarkedet. Kamilla Sevel er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1991. Hun har i mere end 25 år fulgt ejendomsmarkedet i Danmark, og skrevet analyser, rapporter, bøger og artikler om markedsudviklingen i flere forskellige medier.

 • Kenneth Horst Hansen, planchef, Københavns kommune

  Kenneth Horst Hansen, planchef, Københavns kommune

  OM Kenneth Horst Hansen

  Kenneth Horst Hansen er planchef i Københavns kommune. Han er dermed ansvarlig for det center, hvor rammerne bliver fastlagt for en balanceret fysisk udvikling af København og byens aktiver. Desuden er centeret ansvarlig for kommuneplan, kommuneplantillæg, de nye byområder herunder Ørestad, Sydhavnen, Carlsberg og Nordhavn, boligpolitik og plandelen af erhvervspolitikken herunder for detailhandlen i København. Kenneth Horst Hansen har blandt andet været konsulent i Rambøll og er uddannet kandidat i geografi.

 • Thomas Wenzell Olesen, Direktør, Lintrup & Norgart

  Thomas Wenzell Olesen, Direktør, Lintrup & Norgart

  OM Thomas Wenzell Olesen

  Thomas Wenzell Olesen er efter godt fire år som markedsdirektør og dansk landechef i det svenske ejendomsselskab Castellum fra april 2017 blevet direktør i mæglerfirmaet Lintrup & Norgart. Tidligere har han haft ansvaret for nordiske ejendomskøb i Valad (tidligere Teesland iOG) og for salget hos Colliers af danske ejendomme til udenlandske investorer. Karrieren i ejendomsbranchen begyndte i 2002 i Lidl som projektudvikler med senere job i blandt andet Slots- og Ejendomsstyrelsen samt Danske Bank. Thomas Wenzell Olesen er uddannet cand.polit. og afsluttede i sommer en 2-årig leder- og ejendomsuddannelse på Harvard University i USA.

 • Hans-Bo Hyldig, Adm. direktør, FB Gruppen A/S

  Hans-Bo Hyldig, Adm. direktør, FB Gruppen A/S

  OM Hans-Bo Hyldig

  Hans-Bo Hyldig er adm. direktør og medejer af FB Gruppen, der siden grundlæggelsen i 2003 har haft fokus på at udvikle, bygge og sælge boliger i den billigere ende. FB Gruppen er blandt andet byggeudvikler på Grønttorvet, der forvandles over de næste 4-5 år til bydelen Ny Valby med omkring 2.000 lejligheder og byhuse samt en stor park. Bag projektet til mindst 5 milliarder kr. står også pensionsselskabet PKA. Hans-Bo Hyldig er næstformand i Byggesocietetet og er cand.merc.aud. fra CBS.

 • Tony Christrup, direktør - strategisk byudvikling, Public Affairs/Market rel, Arkitektgruppen

  Tony Christrup, direktør - strategisk byudvikling, Public Affairs/Market rel, Arkitektgruppen

  OM Tony Christrup

  Tony Christrup er direktør for strategisk byudvikling i Arkitektgruppen, der er en af Danmarks største projektudviklere. Tony Christrup har tidligere erfaring med projektudvikling fra både det daværende Ørestadsselskabet og Sjælsø. Blandt Arkitektgruppens seneste projekter er adskillige boligprojekter på Amager Strand og i Ørestad Syd. Tony Christrup er desuden landsformand for Byggesocietetet og medlem af Ekspropriationskommissionen og deltager ofte i debatten om udviklingen af bygge- og ejendomsrelaterede temaer i København og resten af landet.

 • Jesper Dahl, Planchef, Frederiksberg Kommune

  Jesper Dahl, Planchef, Frederiksberg Kommune

  OM Jesper Dahl

  Som byudviklingschef er Jesper Dahl ansvarlig for byplanlægning samt by- og områdefornyelse i Frederiksberg Kommune. Dermed har han haft ansvaret for den reviderede kommuneplan 2017 samt en lang række nye lokalplaner. Derudover har han stået i spidsen for kommunens nye arkitekturpolitik, der blev vedtaget i efteråret 2017. Jesper Dahl er medlem af bestyrelsen for Green Building Council Danmark, er censor på Københavns Universitet og fagdommer i Arkitektforeningen. Fra 2012-16 var han kontorchef i Kulturstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen) og fra 2007-12 var han byrumschef i Københavns Kommune.

 • Robert Nellemann, Head of Property Development, Danica Pension

  Robert Nellemann, Head of Property Development, Danica Pension

  OM Robert Nellemann

  Robert V. S. Nellemann er Head of Property Development i Danica Pension, hvor han kom til ultimo 2016 med ansvar for Danicas omfattende udviklingsprojekter i Danmark. Robert kom til Danica efter et par år som ejendomschef i Danske Bank, hvor han var ansvarlig for igangsættelsen og gennemførelsen af Danske Banks nylige salg af ejendomme. Derudover har Robert været ansvarlig for igangsættelsen af bankens udviklingsprojekter af nye bankhuse, såsom Aarhus, Kolding og Odense. Før tiden i Danske Bank var Robert i en årrække ansvarlig for Maersk Ejendomme i Europa herunder igangsættelsen af ejendomsprojekterne i Esbjerg, Lyngby og på Amerika Plads i København. Robert Nellemann har en mangeårig baggrund i ejendomsbranchen som erhvervsmægler og Manager i CBRE Danmark samt som direktør i ejendomsfonden Europæiske Ejendomme f.m.b.a.

 • Rune Veile, Architect, Partner, Urban Power

  Rune Veile, Architect, Partner, Urban Power

  OM Rune Veile

  Rune Veile er indehaver og medstifter af arkitektfirmaet URBAN POWER, og fungerer i det daglige som projektleder på bl.a. visions- og byfortætningsprojekter. Han har en baggrund fra forskellige større tegnestuer i Danmark og Holland, og har siden tegnestuens start i 2013 været en del af partnerteamet på 3 arkitekter. Tegnestuen har specialiseret sig indenfor bytransformation og arbejder primært med videreudvikling af eksisterende byområder, med et særligt fokus på sammenhængen mellem by, bygning og byrum. Tegnestuen var indtil for nyligt kendt som BCVA, men med tegnestuens nye profil under navnet URBAN POWER er firmaets arbejdsområde skærpet yderligere og desuden udvidet med klimatilpasning og et øget fokus på bæredygtig byudvikling. Rune Veile har med URBAN POWER skabt et aktiv i den offentlige debat, og har med flere visionsprojekter været med til at sætte fokus på en alternativ tilgang til byudvikling.

Download / print program