OM KONFERENCEN

 

Indhold
På seminaret gennemgås nogle af de væsentligste bestemmelser i AB 92, som bygge- og projektledere bør have et indgående kendskab til. De bestemmelser, der bliver gennemgået, relaterer sig til alle faser af en byggesag fra udbud af en entreprise, til indgåelse af aftale, problemstillinger under udførelsesfasen og frem til aflevering samt tvister i forbindelse med entreprisesagen. Fokus er lagt på den praktiske anvendelse af reglerne. Deltagerne får nogle værktøjer til selv at håndtere udfordringerne i forbindelse med indgåelse af aftale og under udførelsesfasen på byggepladsen. Endvidere gives en indføring i, hvilke muligheder der er for at løse tvister undervejs og efter aflevering.

Baggrund
”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed ” - eller AB 92 i daglig tale - finder anvendelse på en stor del af de danske entreprisekontrakter. Beskæftiger man sig med entreprisesager i det daglige, så ved man, hvor vigtigt det er at have et indgående kendskab til reglerne i AB 92. Hvis man ikke er klædt godt nok på, kan man risikere at miste et ellers berettiget krav med et risiko for et tab til følge.

Mål med seminaret
Seminarets formål er at give deltagerne en praktisk indføring i et udvalg af de væsentligste regler i AB 92, så deltagerne bliver klædt bedre på til at håndtere udfordringerne undervejs gennem en entreprisesag og til at være på forkant i forhold til tvister.

Målgruppe
Seminaret retter sig primært mod projekt- og byggeledere samt øvrige praktikere, der anvender AB 92 reglerne i det daglige. Seminaret er tilrettelagt, så deltagerne både kan være repræsentanter for bygherren, hovedentreprenøren eller underentreprenøren. Målgruppen er ikke-jurister. Seminaret er målrettet såvel nye ledere som mere erfarne ledere, der ønsker et brush up seminar om de væsentligste regler.

Andet
Medlemskab i Byggesocietetet er altid personligt og rabat på deltagergebyr gælder kun det navngivne medlem.
Tilmeldingen er bindende.
For at fremgå på deltagerlisten, skal tilmelding modtages 4 hverdage inden seminaret.

Kursusbevis
Vi udsteder kursusbevis til dokumentation af deltagelse for eksempel til Dansk Ejendomsmæglerforening eller Advokaternes Efteruddannelse.

Antal lektioner til efteruddannelse
Seminaret giver 4 lektioner

Salg- og leveringsbetingelser
Se salgs-og leveringsbetingelser for Estate konferencer og seminarer her

PROGRAM
09:00

Registrering og kaffe

09:30

Velkommen v/ Mira Trolle Scheel

09:35

Aftalegrundlaget og udførelse

- Udbud
- Tilbud
- Kontraktindgåelse
- Sikkerhedsstillelser
- Entreprenørens ydelse og ekstraarbejder
- Uklarheder og uforudsete hændelser
- Byggemødereferater
Vivi Klink Larsen, Advokat Partner, Skau Reipurth & Partnere
11:00

Kaffepause

11:20

Forsinkelse, mangler og tvister

- Tidsfristforlængelse og forsinkelse
- Aflevering
- Mangler
- Reklamation og forældelse
- Tvister
13:00

Frokost og netværk

FOREDRAGSHOLDERE
  • Vivi Klink Larsen, Advokat Partner, Skau Reipurth & Partnere

    Vivi Klink Larsen, Advokat Partner, Skau Reipurth & Partnere

    OM Vivi Klink Larsen

    Vivi Klink Larsen er advokat (L) og partner i Skau Reipurth & Partnere og har siden 2001 haft fokus på entrepriseret. Hun bistår i alle faser inden for byggeri og anlæg, herunder rådgivning om udbud og valg af kontraktform, udarbejdelse og forhandling af kontrakter med byggeriets parter samt rådgivning om løbende tvister i bygge- og anlægsfasen og eventuel efterfølgende konfliktløsning. Vivi Klink Larsen har bl.a. bistået i forbindelse med vej- og jernbaneprojekter, Københavns metro, vindmølleparker, datacentre, kraftværker, anlæg af broer, opførelse og renovering af erhvervsejendomme, butikscentre, lejlighedskomplekser, rækkehuse, skoler og plejehjem. Vivi Klink Larsen har omfattende erfaring med kommerciel konfliktløsning, herunder danske og internationale voldgifts- og retssager samt mediation vedrørende såvel entrepriseretlige forhold som erhvervsretlige forhold generelt. Vivi Klink Larsen har betydelig undervisningserfaring, såvel som manduktør og ekstern lektor ved Københavns Universitet gennem 9 år som gennem løbende intern og ekstern undervisning samt gennem afholdelse af seminarer og indlæg inden for sine fokusområder. Vivi Klink Larsen er uddannet mediator inden for byggeri og anlæg.

Download / print program