OM KONFERENCEN

 

Indhold
Konferencen skaber et overblik over markedet nord for København og giver et indblik i en række projektudviklingsmuligheder og aktuelle projekter i centrale nordsjællandske byer. Indlægsholderne vil give et overblik over byernes udvikling, og vigtige investeringsmuligheder i de kommende år.

På konferencen går vi tæt på efterspørgslen og kommunernes forventninger til de kommende års boligudbygning og erhvervsvækst.

Baggrund
Nordsjælland er tilbage på vækstsporet. Flere spændende projekter skyder op, og efterspørgslen er stigende på både bolig og erhverv i centrale byer som Helsingør, Hillerød og Hørsholm, som på hver sin måde udvikler sig med spændende projekter i øjeblikket.

Helsingør har de seneste år gennemgået en ekstraordinær turn-around med udgangspunkt i massive kulturinvesteringer, der er fulgt op af flere initiativer med fokus på at skabe et bedre erhvervsklima. Flere store boligudbygninger er på vej for at imødekomme efterspørgslen på at bo i byen, der succesfuldt har omdannet det tidligere værftsområde og tiltrukket nye borgere med initiativer som Click og Catch i forlængelse af Kulturværftet og Søfartsmuseet. 

Byens forvandling har blandt andet resulteret i:
- At antallet af årlige overnatninger er steget fra 340.000 overnatninger i 2011 til 412.000 i 2016
- Cirka 2,1 millioner årlige turister og 1700 nye jobs inden for kultur og turisme - det svarer til lidt over 7 procent af den samlede beskæftigelse
- Fra 2013-2016 er antallet af nystartede virksomheder steget med 118 procent fra 148 i 2013 til 322 i 2016.

De kommende år vil være præget af investeringer og nybyggeri - ikke bare i år, men også i de år, der følger. Lige nu vurderer Helsingør Kommune, at der i kommunen vil blive brugt i omegnen af 13 milliarder kr. på byudvikling over de kommende 10 år.

For eksempel vil 147 nye boliger snart blive bygget i Ålsgårde og i alt cirka 1.300 nye boliger vil blive opført i kommunen i løbet af de kommende år.

Blandt de kommende planer og projekter i Helsingør Kommune er desuden:
- Nyt biomassebaseret kraftvarmeværk til 520 millioner kr.
- Nyt fodboldstadion til ca. 57 millioner kr. og ny Idrætsby i Espergærde til godt 50 millioner kr.
- Skolen i Bymidten til 300 millioner kr.
- Sundhedshus ved Prøvestenen til 250 millioner kr.

I Hillerød er der igen ved at komme gang i efterspørgslen på bolig og erhverv efter en opbremsning i efterspørgslen i årene efter finanskrisen. Der er gang i en del større byggeprojekter og de store virksomheder i kommunen tiltrækker investeringer og arbejdskraft fra hele verden. Investeringerne i et nyt supersygehus forventes at øge investeringerne ikke mindst syd for byen blandt andet i den nye bydel Favrholm, der fuldt udbygget kan give plads til 500.000 kvm. erhverv og offentlig service og omfatter en klynge til Life Science virksomheder. Midt i Hillerød er Nordsjællands nye campusområde under udvikling og nye boligkvarterer som Ullerødbyen og Frederiksbro.

Novo Nordisk udbygger med eget konferencecenter i Vestbyen, Hillerød by skal snart lægge arealer til et nyt regionalt supersygehus og den traditionsrige Hillerød virksomhed Foss A/S bygger inden længe nyt internationalt hovedsæde lige udenfor Hillerød by. 

Og i Hørsholm, der ellers har været anset som fuldt udbygget, bliver der i øjeblikket skabt plads til en helt ny, unik bydel på omkring 60.000 kvm. i centrum af det højt prissatte byområde.

Mål med konferencen
At give et overblik over udviklingen i Helsingør, Hillerød og Hørsholm og mulighederne for succesfuld udvikling i Nordsjælland.

Målgruppe
Projektudviklere, ejendomsinvestorer, virksomhedsejere, politikere og embedsmænd med interesse for byudvikling i de nordsjællandske kommuner, bygherrerådgivere, entreprenører og erhvervs- og boligmæglere samt finansielle og tekniske rådgivere.

Andet
Medlemskab i Byggesocietetet er altid personligt og rabat på deltagergebyr gælder kun det navngivne medlem.
Tilmeldingen er bindende.
For at fremgå på deltagerlisten, skal tilmelding modtages 4 hverdage inden konferencen.

Kursusbevis
Vi udsteder kursusbevis til dokumentation af deltagelse for eksempel til Dansk Ejendomsmæglerforening eller Advokaternes Efteruddannelse.

Antal lektioner til efteruddannelse
Konferencen giver 4 lektioner.

Salg- og leveringsbetingelser
Se salgs-og leveringsbetingelser for Estate konferencer og seminarer her

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

Kamilla Sevel, Chefredaktør, Estate Media
09:35

Investeringsmuligheder og projektudvikling i Helsingør

Helsingør er i de senere år lykkedes med at vende en nedadgående udvikling. Flere store boligudbygningsområder er på vej med mange hundrede boliger. Samtidig vokser antallet af virksomheder i kommunen. Hvilke projekter er på vej i Helsingør Kommune? Hvilke muligheder er der for at udvikle henholdsvis erhverv og boliger i kommunen, og hvad er forventningerne til kommunens udvikling og investeringsmulighederne i de kommende år?
Benedikte Kiær, Borgmester, Helsingør Kommune
10:00

Ejendomsmarkedet i Nordsjælland

Efterspørgslen er stigende og tomgangen faldende på både erhverv og detail i Helsingør og Hillerød. Samtidig er interessen stor for at investere i både erhvervs- og boligejendomme. Hvad kendetegner ejendomsmarkedet i Nordsjælland, hvordan udvikler udbud og efterspørgsel sig, og hvor kommer de mest spændende muligheder i de kommende år?
Mikkel Søby, Indehaver, Home Erhvervscenter - Nordsjælland
10:25

Erhvervsudvikling og efterspørgsel

Efter en opbremsning i forlængelse af finanskrisen er der igen vækst i Hillerød ikke mindst båret af byggeriet af det nye supersygehus og flere store investeringer i erhvervsvirksomheder. Hvilke muligheder er der i Hillerød fremadrettet, hvem kommer til at investere, og hvordan udvikler efterspørgslen sig?
Erik Helmer Pedersen, Direktør, C4
10:45

Udviklingen af hospitalsgrunden i Hørsholm

En helt ny bydel er på vej midt i Hørsholm. Her midt i et af Danmarks dyreste boligområde kan der inden længe udvikles cirka 59.000 kvm. Hørsholm kommune har store ambitioner for hospitalsgrunden. Når den er udbygget skal den være det fyrtårn, der markerer retningen for ”fremtidens Hørsholm”, og den skal være værktøjet, der tiltrækker børnefamilier, ressourcestærke 50+ og sikrer Hørsholms strategi for en fremtidssikret befolkningssammensætning for kommunen.
Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Hørsholm Kommune
11:05

Spørgsmål og debat

11:15

Kaffepause og netværk

11:45

Case: Ny bydel i Helsingør

Et af de steder i Helsingør kommune, hvor der kan være mange boliger på vej er den tidligere hospitalsgrund. Hvor langt er projektet, hvad er mulighederne, og hvordan får man mest ud af en grund, der skal omdannes til andet brug og skabe en ny bydel?
Frank Helner Venset, Projektleder, Freja Ejendomme A/S
12:05

Nye muligheder i Planloven

En række nye muligheder i Planloven kan især komme til at betyde noget for en række af de kystnære nordsjællandske kommuner. Hvilke muligheder er der fremadrettet, hvordan kan kommunerne udnytte dem optimalt?
Kristian Baatrup, Partner, Landinspektørkontoret A/S
12:25

Boligprojekter i Nordsjælland

Flere steder er der store udviklingsprojekter på vej i Nordsjælland. Hvad er forventningerne til byggerierne og hvilke overvejelser ligger der bag udvikling af boligbyggerier og nye bydele udenfor København?
Anders Bay Holm, Partner, arkitekt maa, KANT arkitekter Hans Tjellesen, Direktør, Byudviklingsselskabet Favrholm A/S Peter Kornerup, Salg- og udlejningschef, EK-EJENDOMSADMINISTRATION A/S
13:00

Frokost og netværk

FOREDRAGSHOLDERE
 • Kamilla Sevel, Chefredaktør, Estate Media

  Kamilla Sevel, Chefredaktør, Estate Media

  OM Kamilla Sevel

  Kamilla Sevel er chefredaktør i Estate Media og ansvarlig for udgivelsen af Estate Magasin og udviklingen af godt 25 årlige konferencer. Hun er en af de mest erfarne moderatorer på det danske marked, når det gælder byggeri og ejendomme, og har faciliteret godt 200 konferencer og holdt en række indlæg om udviklingen i ejendomsmarkedet. Kamilla Sevel er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1991. Hun har i 23 år fulgt ejendomsmarkedet i Danmark, og skrevet analyser, rapporter, bøger og artikler om markedsudviklingen i flere forskellige medier.

 • Benedikte Kiær, Borgmester, Helsingør Kommune

  Benedikte Kiær, Borgmester, Helsingør Kommune

  OM Benedikte Kiær

  December 1990 stemte Benedikte Kiær for første gang til et folketingsvalg. Kort tid efter meldte hun sig ind i det parti, som hun havde stemt på – Det Konservative Folkeparti. Benedikte Kiær har læst Statskundskab ved Københavns Universitet og fik et studenterjob på Christiansborg december 1997, hvor hun arbejdede i den konservative pressetjeneste. Hun har også arbejdet med kommunikation i flere virksomheder, inden hun blev medlem af Folketinget og var socialminister 2010-2011. Desuden har hun i perioden på Christiansborg været politisk ordfører for Konservative og næstformand i Region Hovedstaden. Hun blev valgt til byrådet i Helsingør Kommune i 2009 og ved kommunalvalget november 2013 blev Benedikte Kiær borgmester.

 • Mikkel Søby, Indehaver, Home Erhvervscenter - Nordsjælland

  Mikkel Søby, Indehaver, Home Erhvervscenter - Nordsjælland

  OM Mikkel Søby

  Mikkel Søby er indehaver af Home Erhverv i Helsingør og Hillerød, samt bestyrelsesformand for Ejendomstorvet.dk. Siden 2010 har Mikkel Søby ejet først en, siden to Home-erhvervscentre, og i 2014 kom han i bestyrelsen for Danmarks største portal for erhvervslokaler med aktuelt godt 10.000 udbudte lejemål og erhvervsejendomme udbudt. Mikkel Søby har været Leasing Manager i Skanska og erhvervsmægler i Cushman Wakefield RED. Mikkel Søby har en bachelor i business administration fra CBS, hvor han også er uddannet ejendomsmægler fra i 2008. Mikkel Søby er desuden formand for erhvervsorganisationen Udvikling Nord.

 • Erik Helmer Pedersen, Direktør, C4

  Erik Helmer Pedersen, Direktør, C4

  OM Erik Helmer Pedersen

  Erik Helmer Pedersen er født og opvokset i Hillerød og har både professionelt og privat igennem årene arbejdet for at styrke fællesskabet i Nordsjællands største handels-, erhvervs- og uddannelsesby.
  ”Gennem sammenhold skaber vi vækst” lyder C4’s motto. Siden 2006 har C4 Videncenter og C4 Foreningen været et centralt omdrejningspunkt i arbejdet med at samle erhverv, handel, uddannelse, kultur, sport og turisme – i tæt samarbejde med Hillerød Kommune. Det nyeste projekt er Hillerød ByForum, der blev stiftet i marts 2017. Formålet er at udvikle og forskønne bymidten med direkte inddragelse af ejendomsejere, handel, liberale erhverv, kulturliv, de frivillige og Hillerød Kommune. Hillerød oplever stigende vækst og er kendt for at finde sin styrke i sine mange netværk. For Erik Helmer Pedersen er det mødet mellem mennesker, der skaber den tillid, der er forudsætningen for engagement og udvikling. Betydningen af samarbejde gælder også på tværs af kommunegrænser, hvor Nordsjælland kan stå stærkere i fællesskab.

 • Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Hørsholm Kommune

  Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Hørsholm Kommune

  OM Hugo Pedersen

  Hugo Pedersen tiltrådte i 2014 posten som kommunaldirektør for Hørsholm kommune. Hugo Pedersen kommer fra en stilling som chefkonsulent i KL's konsulentafdeling og har tidligere været kommunaldirektør i både Høje-Taastrup og Gribskov kommuner. Han har erfaring i generel ledelse i den offentlige sektor, rådgivning til kommunalbestyrelsen, borgmesteren og politiske organer på lokalsamfundsniveau.

 • Frank Helner Venset, Projektleder, Freja Ejendomme A/S

  Frank Helner Venset, Projektleder, Freja Ejendomme A/S

  OM Frank Helner Venset

  Frank Helner Venset har været projektleder i Freja Ejendomme siden 2013. Han arbejder især med at udvikle nye visioner og projekter for de udtjente sygehuse, som Freja ejendomme overtager fra regionerne i forbindelse med den nye sygehusstruktur. Frank Helner Venset har blandt andet været projektleder i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, projektleder i Københavns Ejendomme og i DR.

 • Kristian Baatrup, Partner, Landinspektørkontoret A/S

  Kristian Baatrup, Partner, Landinspektørkontoret A/S

  OM Kristian Baatrup

  Kristian Baatrup er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet og siden 2007 indehaver af Landinspektørkontoret, der er toneangivende indenfor de klassiske kerneydelser som teknisk opmåling og matrikulære forandringer. Indenfor de seneste år har han tillige udviklet sig som en central medspiller for mange ejendomskunder, når det gælder ejendomsjura, fysisk planlægning, ejendomsoptimering og rådgivning. Kristian Baatrup er ligeledes uddannet mediator og er rådgiver for offentlige myndigheder ligesom han varetager og gennemfører ekspropriationssager på vegne af myndigheder og gennemfører Syn- og Skønsforretninger for Voldgiftsnævnet. Kristian Baatrup er medlem af Realkredit Danmarks Lokalråd.

 • Anders Bay Holm, Partner, arkitekt maa, KANT arkitekter

  Anders Bay Holm, Partner, arkitekt maa, KANT arkitekter

  OM Anders Bay Holm

  Anders Bay Holm er partner i KANT Arkitekter og har specialiseret sig inden for boligbyggeri. Han har arbejdet med alt fra familieboliger og liebhaverboliger til ungdomsboliger og plejeboliger. Anders er i forbindelse med sit arbejde med bæredygtigt boligbyggeri, blevet uddannet DGNB-konsulent i 2012 og bliver DGNB-auditor i 2017. Han er medlem af ekspertgrupper inden for bæredygtighed både hos Danske Arkitektvirksomheder og hos DK-Green Building Council. Anders arbejder med boligprojekterne ud fra en helhedstilgang, der omfatter social, økonomisk, teknisk og miljømæssig bæredygtighed bl.a. ved målrettet at optimere areal og funktion, optimere indeklimaforhold og minimere byggeriets fremtidige energiforbrug og driftsomkostninger. Aktuelt er KANT i gang med flere projekter i Nordsjælland.

 • Hans Tjellesen, Direktør, Byudviklingsselskabet Favrholm A/S

  Hans Tjellesen, Direktør, Byudviklingsselskabet Favrholm A/S

  OM Hans Tjellesen

  Hans Tjellesen er projektdirektør i Byudviklingsselskabet Favrholm og ansvarlig for udviklingen af selskabets boligprojekter i Hillerød. I 2009 købte Stensdal en byggeret syd for Hillerød i Faurholm mellem den kommende station og det fremtidige hospital. Her er der mulighed for at bygge 125.000 kvm. plus yderligere en option på op til 60.000-75.000 kvm. Lokalplanen er undervejs, og Stensdal forventer at gå i jorden i 2018. Hans Tjellesen har været ansat i koncernen i 14 år og har gennem årene forestået identifikation og udvikling af flere bolig- og erhvervsprojekter.

 • Peter Kornerup, Salg- og udlejningschef, EK-EJENDOMSADMINISTRATION A/S

  Peter Kornerup, Salg- og udlejningschef, EK-EJENDOMSADMINISTRATION A/S

  OM Peter Kornerup

  Peter Kornerup er salgs- og udlejningschef i Einar Kornerup, hvor han også varetager ejendomsadministrationen. Dermed er han også ansvarlig for selskabets nyeste investeringer herunder i boliger i Nordsjælland. Peter Kornerup har en MBA fra Johnson & Wales University. EK-Ejendomsadministration A/S administrerer 30 ejendomme over hele København med cirka 400 lejemål som del af Initus Ejendomme A/S.

Download / print program