OM KONFERENCEN

 

Indhold
På denne konference går vi tæt på intelligente ejendomme og ser på, hvor langt teknologi og udvikling er i dag, og hvilken indflydelse det har og får på drift og porteføljestyring. Vi ser på, hvordan man forvandler mursten til selvtænkende ejendomme, der understøtter produktiviteten og brugernes formål med bygningen.

Intelligent bygningsteknologi og integrerede løsninger i bygninger kan både give miljømæssige forbedringer, komfortmæssige optimeringer og de kan beskytte bygningens brugere og værdier. Indtil videre tænker de fleste på brandsikring, tyverisikring, adgangssikring og video-overvågning af ejendomme, men i fremtiden kommer digitaliseringen til at være langt mere integreret i ejendommenes funktioner.

Vi ser på, hvordan man som ejendomsbesidder forbereder sine ejendomme til lejernes krav i de kommende år, men også hvordan den enkelte ejendom fungerer ikke mindst sikkerhedsmæssigt, når en stor del af ejendommen styres af teknik.

Baggrund
I 2021 forventes verdensmarkedet for smart buildings, intelligente bygninger eller digitale ejendomme – kært barn mange navne – at være 5-doblet. Flere og flere virksomheder efterspørger ejendomme, der udover energimæssigt at være optimeret, også i langt højere grad understøtter deres funktioner og daglige brug.

Derfor fylder teknik mere og mere og udgør en langt større værdi af fremtidens ejendomme end de fysiske mursten.

Smart buildings er ikke kun isoleret i vækst, men er også en del af hele tankegangen omkring smart cities som skal gøre vores byer intelligente, når det gælder infrastruktur og bæredygtighed. Digitaliseringen kan føre til bedre indeklima, lavere driftsomkostninger og højere produktivitet, og derfor er en smart building en ejendom, der leverer bæredygtighed på et højere plan både når det gælder miljømæssige, sociale og økonomiske resultater.

Det er altså helt afgørende for fremtidens ejendomsselskaber, investorer og rådgivere at være opdateret på de nyeste tendenser indenfor smart buildings og ikke mindst være forberedt på, hvad lejerne kommer til at forlange i de kommende år.

Men der er også mange faldgruber. Blandt de største er vigtigheden af at vælge den rigtige - og ikke forældet teknologi, - i udviklingsfasen, og ikke mindst sikre sig, at man løbende kan opgradere i takt med lejernes behov udvikler sig. Samtidig er der flere spørgsmål i forhold til sikkerheden, når bygningsdriften bliver digital.

I alle fald er det ikke nok at investere i ny teknologi for at skabe en intelligent bygning. Det er integrationen af de mange funktioner og ikke mindst informationer, som intelligente bygninger kan give, som i sidste ende skal skabe værditilvæksten for brugerne og dermed for investorerne.

Målgruppe
Ejendomsselskaber, investorer, tekniske rådgivere, ingeniører, arkitekter og andre, der arbejder med udvikling og indretning af ejendomme.

Mål med konferencen
At skabe indblik i den nyeste udvikling på smart building området og overblik over konsekvenserne.

Andet
Medlemskab i Byggesocietetet er altid personligt og rabat på deltagergebyr gælder kun det navngivne medlem.
Tilmeldingen er bindende.
For at fremgå på deltagerlisten, skal tilmelding modtages 4 hverdage inden konferencen.

Kursusbevis
Vi udsteder kursusbevis til dokumentation af deltagelse for eksempel til Dansk Ejendomsmæglerforening eller Advokaternes Efteruddannelse.

Antal lektioner til efteruddannelse
Konferencen giver 4 lektioner.

Salg- og leveringsbetingelser
Se salgs-og leveringsbetingelser for Estate konferencer og seminarer her


 

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

Kamilla Sevel, Chefredaktør, Estate Media
09:35

Transformation af ejendomme – den holistiske bygning

Ejere og lejere af kontorejendomme bør se holistisk på fremtidens bygninger. Alt skal arbejde sammen for at give de optimale resultater. Hvordan udnytter man som virksomhed det fulde potentiale i en kognitiv bygning? Hvilke fordele giver det medarbejderne, og hvilken værdi tilfører det ejendommen. Hvad bliver de næste store skridt i gennemførelsen af den forretningsmæssige komplet understøttende ejendom?
Jan Lillelund, CTO, IBM Denmark
10:00

Sikkerhed i intelligente bygninger

Hvis teknikken svigter, kan organisationer med flere hundrede medarbejder blive lagt ned i en intelligent bygning. Hvordan sikrer man sig, at adgangskontrol, den rette kop kaffe, indeklimaet og lysforholdene er understøttende, og hvordan sikrer man sig mod hacking og andre utilsigtede udnyttelser af den digitale styring? Hvordan skaber man sikkerhed både internt og eksternt i en intelligent bygning?
Niels Friis Nielsen, Salgschef, Siemens Building Technologies
10:25

Porteføljeoptimering og fremtidssikring

Nykredit har valgt at gennemgå og energioptimere hele sin ejendomsportefølje. Hvilke overvejelser ligger der bag, hvornår kan det betale sig at optimere sine bygninger og hvilke valg og fravalg skal der gøres? Hvordan samarbejder man optimalt mellem lejere og udlejere, og hvordan kan økonomien i garanterede energibesparelser fordeles?
Kristian Højland, Seniorklimakonsulent, Nykredit
10:50

Kaffepause

11:20

SMART BYUDVIKLING – FRA SMART TIL RART

Der er mange smarte og intelligente løsninger og teknologier på markedet for byudvikling. Men hvordan undgår vi at fortabe os i teknologi begejstring og sikre borger dreven byudvikling, hvor smarte løsninger er et middel og ikke et mål i sig selv? Hørsholms nye P.H Park har fra start af udviklingsfasen benyttet smart borgerinddragelse for at sikre match mellem borgernes behov for åbne og attraktive fællesskaber med plads til forskellighed og tilhørende smarte løsninger. Rejsen kalder de; Fra Smart til Rart!
Ole Stilling, Direktør, Hørsholm Kommune Steen Gravenslund Olesen, Projektleder, COWI Erik Basse Kristensen, Erik Basse Kristensen, COWI
11:50

Smart Buildings i Smart Cities

Fra intelligent gadebelysning og belægning til selvtænkende arbejdspladser og kaffemaskiner. Fremtidens byer og ejendomme kommer til at blive automatisk styret. Hvor langt er vi i Danmark, og hvordan kommer vi videre? Hvornår kommer vi for alvor til at se, at de intelligente løsninger – såvel socialt og økonomisk – kommer til at invadere vores fysiske miljø, og hvilke forventninger har vi til konsekvenserne?
Torben Klitgaard, Hub Director, Blox Cph Samuel Alvarado, Co-founder, ModelMe3d - SFA Global
12:20

Næste skridt – nye udfordringer i den digitale bygning

Med overvældende mængder af data og muligheder på markedet, kan det være svært at gennemskue, hvilke tiltag, der for alvor skaber værdi og hvilke, der hurtigt bliver forældede. Hvad bliver næste generation indenfor smart buildings, og hvordan kommer samspillet mellem IT og mursten til at blive mod 2025? Hvordan kommer vi til at se de enorme mængder af data brugt, og hvilke ressourcer skal der afsættes for at udnytte udviklingen optimalt?
Jesper Skou, CEO, Siemens Building Technologies
12:45

Spørgsmål og debat med dagens indlægsholdere

13:00

Frokost

FOREDRAGSHOLDERE
 • Kamilla Sevel, Chefredaktør, Estate Media

  Kamilla Sevel, Chefredaktør, Estate Media

  OM Kamilla Sevel

  Kamilla Sevel er chefredaktør i Estate Media og ansvarlig for udgivelsen af Estate Magasin og udviklingen af godt 25 årlige konferencer. Hun er en af de mest erfarne moderatorer på det danske marked, når det gælder byggeri og ejendomme, og har faciliteret godt 200 konferencer og holdt en række indlæg om udviklingen i ejendomsmarkedet. Kamilla Sevel er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1991. Hun har i 23 år fulgt ejendomsmarkedet i Danmark, og skrevet analyser, rapporter, bøger og artikler om markedsudviklingen i flere forskellige medier.

 • Jan Lillelund, CTO, IBM Denmark

  Jan Lillelund, CTO, IBM Denmark

  OM Jan Lillelund

  Jan Lillelund er CTO for IBM Danmark. Hans opgave er at bruge de nye teknologier, der kommer ud af IBMs laboratorier og innovationscentre, kombinere dem med forretning og strategi, for at skabe transformative løsninger, der hjælper IBMs danske og internationale kunder. Af teknologier kan f.eks. nævnes Internet of Things, Augmented Intelligence, maskinlæring og kognitive systemer, kvantecomputere og Blockchain. Kombinationen af dyb teknologifokus, nye forretningsmodeller, moderne markedsstrategier og kreativ tænkning skaber nye innovative løsninger, indenfor så forskellige områder som for eksempel Facility Management, bank og forsikring, sundhed og produktion.

 • Niels Friis Nielsen, Salgschef, Siemens Building Technologies

  Niels Friis Nielsen, Salgschef, Siemens Building Technologies

  OM Niels Friis Nielsen

  Niels Friis Nielsen er salgschef i Siemens A/S, Building Technologies og er ansvarlig for salg af teknologi BMS og Fire & Security. Niels Friis Nielsen har i hele sin erhvervskarriere arbejdet med teknologi til bygninger og deltager i et fagligt udvalg ved navn 'Smart Buildings' under DANVAK.

 • Kristian Højland, Seniorklimakonsulent, Nykredit

  Kristian Højland, Seniorklimakonsulent, Nykredit

  OM Kristian Højland

  Kristian Højland er seniorklimakonsulent i Nykredit, hvor han har været ansat siden 2012. Inden da kom han fra en lignende stilling hos Danske Bank. Kristian er uddannet fra CBS og er blandt andet anerkendt for sit arbejde og viden inden for coporate social responsibility og strategi- og forretningsudvikling.

 • Ole Stilling, Direktør, Hørsholm Kommune

  Ole Stilling, Direktør, Hørsholm Kommune

  OM Ole Stilling

  Ole Stilling er direktør for By- & Ejendomsudvikling og Teknik & Miljø i Hørsholm Kommune. Mange-årig erfaring som både privat og offentlig topleder, dels som direktionsmedlem i Hillerød Kommune, som adm. direktør for selskabsgjorte kommunalt-ejede forsyningsvirksomheder, direktør i international rådgivningsvirksomhed, som CEO for international byudviklingsorganisation og som direktør i egen rådgivningsvirksomhed. Har en styrke i større multidiciplinære byudviklingsopgaver og i beslutningsprocesserne omkring disse.

 • Steen Gravenslund Olesen, Projektleder, COWI

  Steen Gravenslund Olesen, Projektleder, COWI

  OM Steen Gravenslund Olesen

  Steen Gravenslund Olesen har mere end 20 års erfaring i arbejde med realisering af energibesparelser og omlægning
  til lavemissions energiforsyning og har indgående erfaring i at arbejde med fremme af beslutningsprocesserne i aktørkæden – både når det gælder offentlige organisationer, private boligejere og i forhold til håndtering af de beboerdemokratiske processer i den almene sektor. Han har stor erfaring i udvikling og implementering af nye forretningsmodeller og finansieringsløsninger for at sikre opbakning til energieffektiviseringsprojekterne i de mange led i beslutningskæden. Steen har bl.a. været projektansvarlig for udvikling af ESCO-light model til energirenovering af enfamilie-boliger samt implementering af kommunalt ESCO-projekt omfattende alle kommunale ejendomme i Høje-Taastrup Kommune.

 • Erik Basse Kristensen, Erik Basse Kristensen, COWI

  Erik Basse Kristensen, Erik Basse Kristensen, COWI

  OM Erik Basse Kristensen

  Erik Kristensen har gennem 30 år arbejdet med by- og trafikplanlægning på kommunalt og statsligt niveau, primært i Danmark. Han er seniorprojektleder hos COWI indenfor by- og trafikplanlægning. Siden december 2012 har han arbejdet med forskellige opgaver som cykelfremme, letbaneprojekter, en række trængselsopgaver for Vejdirektoratet, omdannelse af busterminaler i Glostrup og Lyngby, forundersøgelse af tunnelering af Åboulevard i København og nu forundersøgelse af østlig ringvej i København samt en trafiksaneringsplan af Indre By trafiksikkerhedsplan. I arbejdet har han fokuseret på opgavernes tværfagligheder og de processer, der medvirker til ideudvikling af den bedste løsning for brugerne.

 • Torben Klitgaard, Hub Director, Blox Cph

  Torben Klitgaard, Hub Director, Blox Cph

  OM Torben Klitgaard

  Torben Klitgaard har siden efteråret 2015 været direktør for den nyetablerede BLOXHUB, Danmarks nye platform for bæredygtig byudvikling og innovation på tværs af arkitektur, design, byggeri og digitalisering. Torben Klitgaard har arbejdet med udvikling og innovation i byggeriet i gennem 20 år. Først som udviklingschef i Dansk Byggeri, så BIM-chef i Arkitema, siden direktør i brancheorganisationen for digitalt byggeri, bips. Indtil videre har Bloxhub til huse i Fæstningens Materialgård ved Frederiksholm Kanal i København og fra 2018 på havnefronten i det nye hus Blox, som Realdania er ved at opføre på Christians Brygge. Ambitionen med Bloxhub er at blive en smeltedigel for udviklingsorienterede danske og internationale virksomheder i samspil med et livligt start-up-miljø og et tværfagligt forskningsmiljø. Bloxhub er stiftet af Realdania, Københavns Kommune og Erhvervs- og Vækstministeriet.

 • Samuel Alvarado, Co-founder, ModelMe3d - SFA Global

  Samuel Alvarado, Co-founder, ModelMe3d - SFA Global

  OM Samuel Alvarado

  Samuel Alvarado is in charge of the business development and expansion of ModelMe3D. ModelMe3D is a real-time master city planner. A 3d interactive modeling platform that transforms buildings, infrastructure, natural environment and future projects as “click-on” 3d objects revealing levels of detail. ModelMe3d is about creating new ways of exchanging knowledge and data between planners, policy makers, stakeholders and the general public.

 • Jesper Skou, CEO, Siemens Building Technologies

  Jesper Skou, CEO, Siemens Building Technologies

  OM Jesper Skou

  Jesper Skou startede som økonom i Siemens Building Technologies for 15 år siden, hvor han stod for økonomistyring af forretningen. I dag er Jesper Divisionsdirektør i Building Technologies. Han er bestyrelsesmedlem i Dansk Industri og medlem af udvalget for Byggepolitik foruden at være medlem af bestyrelsen for vagt- og sikkerhedsindustrien. Jesper Skou er kandidat i Business Administration fra CBS.

Download / print program