OM KONFERENCEN

 

Indhold
Seminaret omhandler særligt de nye regler i planloven, men der gennemgås tillige det overordnede generelle planregulerings-system. Der fokuseres på relevant nyere praksis og udfordringer i de almindelige projektudviklings- og byggesager i forbindelse med den planretlige regulering.

Baggrund
Planloven omhandler planlægning omkring anvendelsen af landets areal- og naturressourcer og inddeling i landzone, byzone og sommerhusområder samt regler om udarbejdelse af kommune- og lokalplaner.

I planloven findes endvidere landzonebestemmelserne, der gennem et tilladelsessystem regulerer opførelse af ny bebyggelse, udstykning og ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone.

Blandt de særlige områder som planloven regulerer, er regler om ekspropriation, vurdering af virkninger på miljøet (VVM), planlægning i kystområder samt planlægning til butiksformål. Planloven og indsigten i de vigtigste regler er derfor forretningskritisk for bygge- og ejendomsbranchen.

Aftalen om den nye planlov indeholder initiativer inden for seks områder:

1. Nye udviklingsmuligheder med fortsat bevarelse af kystnærhedszonen og øget fleksibilitet inden for strandbeskyttelseslinjen
2. Nye udviklingsmuligheder i landdistrikter og for produktion
3. Bedre udviklingsmuligheder for detailhandel
4. Friere rammer, investeringer og administrative lettelser
5. Almene boliger og byudvikling mv. – 25%-regler
6. Andre initiativer (luftfart, biobrændstof, landsbyer, turisme, produktion)


Kommunerne vil med aftalen få nye muligheder og langt større ansvar for den lokale planlægning og udvikling. Samtidig fastholdes offentlig adgang til strande, beskyttelse af natur og hensynet til omgivelserne prioriteres højt.

Underviserne er blandt Danmarks mest erfarne, når det gælder udvikling af byggerier og planret og er en del af det juridiske ekspertteam hos en af Danmarks største advokatfirmaer, Gorrissen Federspiel.

Mål med seminaret
Seminarets formål er at give et overblik over den overordnede opbygning af planloven, de nye regler og ændringer i planloven og eksempler på planloven i praksis.

Målgruppe
Projektudviklere, entreprenører, kommuner, boligselskaber, statslige bygherrer, investorer, advokater, rådgivere, arkitekter m.fl.

Andet
Medlemskab i Byggesocietetet er altid personligt og rabat på deltagergebyr gælder kun det navngivne medlem.
Tilmeldingen er bindende.
For at fremgå på deltagerlisten, skal tilmelding modtages 4 hverdage inden seminaret.

Kursusbevis
Vi udsteder kursusbevis til dokumentation af deltagelse for eksempel til Dansk Ejendomsmæglerforening eller Advokaternes Efteruddannelse.

Antal lektioner til efteruddannelse
Seminaret giver 4 lektioner

Salg- og leveringsbetingelser
Se salgs-og leveringsbetingelser for Estate konferencer og seminarer her

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

09:35

Planlovens opbygning og vigtigste regler

- sådan arbejder man i praksis med planloven. Lokalplaner, reguleringer og eksempler på cases.
Alexander Troeltzsch Larsen , Advokat, Gorrissen Federspiel Sofie Dehlholm Holst, Advokat, Gorrissen Federspiel
10:30

Den nye planlov

- ændringer i planloven. Hvilke er de vigtigste ny elementer. Gennemgang og muligheder.
11:10

Kaffepause

11:40

Planloven og opførsel af butikker og butiksstørrelser

12:20

Planlovens nye bestemmelser om almene boliger og kommunernes adgang til øgede beføjelser.

13:00

Frokost

FOREDRAGSHOLDERE
 • Alexander Troeltzsch Larsen , Advokat, Gorrissen Federspiel

  Alexander Troeltzsch Larsen , Advokat, Gorrissen Federspiel

  OM Alexander Troeltzsch Larsen

  Alexander Troeltzsch Larsen er advokat i Gorrissen Federspiel, hvor han særligt beskæftiger sig med projektudvikling, herunder projektsalg, samt køb og salg af erhvervs- og investeringsejendomme. Alexander Troeltzsch Larsen har også erfaring med lejeretlige forhold bl.a. med forhandling og udarbejdelse af erhvervslejekontrakter samt tvisteløsning, herunder førelse af retssager.

 • Sofie Dehlholm Holst, Advokat, Gorrissen Federspiel

  Sofie Dehlholm Holst, Advokat, Gorrissen Federspiel

  OM Sofie Dehlholm Holst

  Sofie Dehlholm Holst er advokat i Gorrissen Federspiel, hvor hun er tilknyttet specialegruppen Fast Ejendom. Sofie rådgiver om erhvervs- og boliglejeret samt køb og salg af fast ejendom blandt andet i forbindelse med kommunale udbud samt gennemførelse af due diligence. Derudover råd-giver Sofie om plan- og miljøretlige spørgsmål. Endelig har Sofie erfaring med rådgivning om in-frastrukturprojekter, herunder navnlig i relation til ledningsret.

Download / print program