OM KONFERENCEN

 

Indhold
De overordnede principper for en Due Diligence proces i forbindelse med en Real Estate handel gennemgås. Herunder hvor fokus er i en kommerciel, juridisk, finansiel og teknisk Due Diligence. Due Diligence processen skal sikre køber en fuld viden om ejendommen inden underskrift på en aftale og har til formål at forhindre, at der dukker overraskelser op efter handlen, som rykker ved vurderingen af business casen.

Der vil være forskel på, om der er tale om en Due Diligence for en køber eller en sælger. Vi stiller skarpt på forskellene. Det vigtigste i en Due Diligence proces er at indsamle og systematisere den viden, der er tilgængelig om ejendommen, så grundlaget for slutforhandlingen om prisen sker på et faktuelt og oplyst grundlag.

Vi præsenterer konkrete cases set med både de juridiske og tekniske briller. Vi kommer endvidere med eksempler på, hvordan de mange data kan præsenteres, så både køber og sælger får et godt overblik. Vi vil sørge for, at der bliver god tid til dialog og spørgsmål undervejs.

Mål med seminaret
På seminaret gennemgås processen for Due Diligence i forbindelse med Real Estate transaktioner – både i forhold til køb og salg af enkeltstående ejendomme og porteføljer. Seminaret vil give deltagerne en grundig indsigt i den Due Diligence proces, der normalt forløber i forbindelse med afdækning af risici og forhandling om pris inden underskrift på en købsaftale. Deltagernes egne erfaringer inddrages og drøftes på seminaret.

Andet
Medlemskab i Byggesocietetet er altid personligt og rabat på deltagergebyr gælder kun det navngivne medlem.
Tilmeldingen er bindende.
For at fremgå på deltagerlisten, skal tilmelding modtages 4 hverdage inden seminaret.

Kursusbevis
Vi udsteder kursusbevis til dokumentation af deltagelse for eksempel til Dansk Ejendomsmæglerforening eller Advokaternes Efteruddannelse.

Antal lektioner til efteruddannelse
Seminaret giver 4 lektioner

Salg- og leveringsbetingelser
Se salgs-og leveringsbetingelser for Estate konferencer og seminarer her

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

v/ Mira Trolle Scheel markedsdirektør, partner, Estate Media
09:35

Formålet med Due Diligence

- De juridiske rammer herfor i form af sælgers oplysningspligt, købers undersøgelsespligt og eventuelle konkurrenceretlige begrænsninger
- Engagement Letter, rådgivernes ansvarsbegrænsning og ansvarsforsikring
- Due Diligencens omfang og type: juridisk, finansiel, teknisk
- Udfordringer hvor i) ikke enkeltejendomme, men porteføljer handles, ii) i strukturerede udbudsprocesser og iii) hvor ejendomme handles via selskabshandel
- Samarbejde mellem rådgiverne, arbejdsdeling og grænseflader
- Struktur, check-, og requestlister
- Risikoanalyse og prioritering
- Rapporteringsformater
- Tilrettelæggelsen af processen i forhold til udbud af ejendom/portefølje, indikativt købstilbud, Letter of Intent og/eller købsaftale

Torben Mauritzen, advokat (H), MBA, MRICS, partner, Aumento Advokatfirma
10:25

Juridisk Due Diligence

- Adkomstforhold
- Offentlige registreringer og eventuelle åbne sager
- Dokumentation for lovlig/korrekt opførelse
- Planspørgsmål og servitutter, mulighed for tiltænkt anvendelse/udvikling
- Verifikation af arealer
- Miljøforhold, risikovurdering
- Lejekontrakter og husleje, herunder eventuelle huslejebegrænsninger, lejepotentiale og lejernes bonitet
- Deposita og eventuelle vedligeholdelseskonti
- Eksisterende finansiering
- Ejendomsforsikring
- Eventuel ejerforening
- Ejendomsvurderinger og ejendomsskatter
- Eventuel tilbudspligt
- Eksisterende serviceaftaler
- Overtagelse af eventuelle krav/garantier i relation til entreprenører
- Hvis selskab overtages
11:10

Pause med en forfriskning

11:30

Teknisk Due Diligence

- Ejendommens og dens installationers fysiske tilstand, konstruktioner, vedligeholdelsestilstand
- Ejendommens vedligeholdelsesbehov
- Omkostninger ved eventuel påtænkt renovering, ombygning m.v.
- Eventuelle miljøundersøgelser
Laila Stub, Projektchef med kundeporteføljeansvar, COWI
12:20

Finansiel/kommerciel Due Diligence

- Konsolidering af alle findings med økonomiske implikationer
- Sikring af sammenhængende og umiddelbar anvendelig rapportering
- Værdiansættelse af ejendommen/porteføljen på baggrund af findings, sanity check af totaløkonomi
- Closing
- Action list og opfølgning efter Closing
12:55

Opsamling / afslutning

13:00

Frokost og netværk

FOREDRAGSHOLDERE
 • Torben Mauritzen, advokat (H), MBA, MRICS, partner, Aumento Advokatfirma

  Torben Mauritzen, advokat (H), MBA, MRICS, partner, Aumento Advokatfirma

  OM Torben Mauritzen

  Torben Mauritzen beskæftiger sig med ejendomstransaktioner og ejendomsfinansiering. På baggrund af sin brede erfaring vil han både gennemgå de generelle problemstillinger, som man møder i en juridisk due diligence, og de særlige problemstillinger, der knytter sig til de forskellige typer ejendomme – kontor, industri, logistik, retail, bolig m.v. Han vil også gennemgå de særlige problemstillinger, der knytter sig til køb af offentlig ejendom.

 • Laila Stub, Projektchef med kundeporteføljeansvar, COWI

  Laila Stub, Projektchef med kundeporteføljeansvar, COWI

  OM Laila Stub

  Laila Stub har 24 års anciennitet og en bred erfaring med bygherrerådgivning for pensions- og investeringsselskaber, herunder køb/salg af erhvervsejendomme samt projektudvikling.
  Laila har været projektleder på en lang række store Due Diligence-opgaver med køb og salg af ejendomme/grunde og ejendomsporteføljer, handler med en købesum fra ca. 200 mio. DKK til 40 mia. DKK. Laila har i flere sammenhænge siddet med ved forhandlingsbordet, hvor der er kommunikeret på strategisk niveau. Laila har et indgående kendskab til transaktionssproget, og de vigtigste faktorer i en Due Diligence proces.
  Laila har i forbindelse med opgaveløsningen været ansvarlig for at udvikle et professionelt koncept for teknisk Due Diligence, og hun har det primære ansvar for COWIs Due Diligence team.

Download / print program