OM KONFERENCEN

 

Baggrund
Der er næsten 43 millioner kvm. offentlige bygninger, hvoraf størstedelen ligger i kommunerne med over 30 millioner kvm., over 5 millioner kvm. i regionerne primært bestående af hospitaler og så næsten 7 millioner kvm. statslige bygninger som benyttes til politi, statslige styrelser, ministerier og lignende.


Kommuner, regioner og staten arbejder alle ud fra en politisk forudsætning om mere kvalitet for pengene – også kendt som kvalitetsdagsordenen. Det betyder, at der skal findes smartere måder at bruge de fysiske rammer på.

På denne konference ser vi nærmere på, hvordan de kommunale ejendomme kan udgøre det forandringens potentiale, der ved sambrug og samarbejde kan sikre bedre kvalitet og flere muligheder i den offentlige service. Hvordan kan det offentlige levere bedre service via en struktureret porteføljeoptimering, og hvordan gør man ejendommene til det potentiale, der med bedre drift, udvikling, udnyttelse og optimering kan blive en ressource til at levere kvalitet for pengene.

Indhold
For at skabe bedre kvalitet og flere muligheder for den enkelte borger er det nødvendigt at udvikle og optimere den offentlige ejendomsmasse, så den dynamisk kan tilpasses behovene. Derfor sætter vi på denne konference fokus på, hvordan man bruger ejendommene som et strategisk redskab for at kunne levere i forhold til de strategier, som de enkelte kommunalbestyrelser har på børn- og unge området, ældreområdet, beskæftigelsesområdet, social- og sundhedsområdet osv.

På konferencen ser vi på, hvordan ejendomme kan blive kilden til at tænke nyt i det krydspres, som kommuner, regioner og staten står overfor i kraft af, at der for færre midler til velfærd og stigende forventningspres fra borgerne, skal leveres på de politiske dagsordener.

Det kan ikke løses ved at gøre, som man plejer i forvaltningen af offentlige ejendomme, men ved at se med nye øjne på de ressourcer, vi allerede har.

På konferencen Offentlige ejendomme går vi tæt på kvalitetsdagsordenen og ser på, hvordan man kan vurdere, hvilke ejendomme, der er brug for, og hvordan man kan optimere sin portefølje på tværs af formål og segmenter. Vi ser på de gode eksempler, på hvordan ejendomsmassen bedst organiseres og driftes, og på hvordan offentlige ejendomme forvaltes optimalt mod 2020.

Konferencen stiller også skarpt på, hvad det offentliges tilgang til kvm. betyder for samarbejdet mellem offentlige og private og på, hvordan udbud og samarbejde bedst udvikles i de kommende år.

Endelig ser vi også på værdiansættelse, og hvilke udfordringer, der knytter sig til valget om at eje eller leje offentlig bygningsmasse og mulighederne for at navigere i krydsfeltet i arbejdet med at optimere den offentlige ejendomsadministration og arealudnyttelse.

Målgruppe
Kommunalbestyrelser, kommunaldirektører, direktionsmedlemmer, ledelse i tekniske og ejendomsrelaterede forvaltninger og centre og andre ejendomsansvarlige i kommuner, regioner og styrelser. Rådgivende ingeniører, arkitekter erhvervsmæglere, konsulenter, juridiske rådgivere, planlæggere, driftsselskaber, serviceleverandører og alle med interesse for udvikling og drift af offentlige ejendomme.

Mål med konferencen
At give et bud på en ny dagsorden for den offentlige sektor ved at fokusere på at bruge og udvikle den offentlige ejendomsmasse optimalt gennem nye og bedre muligheder for levering af service og kvalitet.

PROGRAM
09:00

KAFFE OG REGISTRERING

09:30

VELKOMMEN

Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media
09:35

OFFENTLIGE EJENDOMME OG DE VIGTIGSTE UDFORDRINGER MOD 2020

Hvis det offentlige går nye veje og tænker mere i langsigtet totaløkonomi, så kan man få bedre bygninger og bruge færre penge på de offentlige bygninger.
Arne Eggert, Udviklingsdirektør, Kommunernes Landsforening
10:00

KLOGE KVADRATMETER - AKTIVERING AF SKJULTE RESSOURCER I OFFENTLIG EJENDOM

Der kan være mange udfordringer, der skal overvindes, hvis borgernes skattekroner skal bruges på en klogere måde. Det er muligt i fællesskab at sætte scenen for en ny bæredygtig udviklingsdagsorden for den offentlige sektor.
Gitte Andersen, Global Head of Workplace Management & Design, SIGNAL DK Christine Antorini, MF (S), tidl børne- og undervisningsminister, Folketinget
10:30

DYNAMISK BRUG AF KVM. I DET OFFENTLIGE

Forandringer i forskellige offentlige myndigheders behov for kvm. kan løses ved at danne knudepunkter med fleksible rammer. Hvilke muligheder er der i et knudepunkt, hvordan organiseres det optimalt, og hvad kan det bidrage med henholdsvis omkostningsmæssigt og strategisk?
Peter Torp Madsen, Chefkonsulent , Bygningsstyrelsen
10:55

DRIFT OG UDVIKLING AF EJENDOMME I KOMMUNERNE

EY har netop gennemført en casebaseret kortlægning i 11 danske kommuner med fokus på at afdække modenhed af facility management i kommunerne, gode eksempler samt detaljerede bygnings- og omkostningsdata for området ved hjælp af kvantitative og kvalitative data. Hvordan skaber man en omkostningsbesparende og strategisk værdiskabende facility management-organisation?
Jonas Groes, Partner, EY Frederik Krarup, Director, EY
11:20

Spørgsmål og debat

11:25

KAFFEPAUSE

11:50

CASE: DET GODE EKSEMPEL

Over hele Danmark bliver der i større eller mindre grad arbejdet strategisk med at udvikle de kommunale ejendomsporteføljer. Derfor er rigtig brug og styring og optimering af de offentlige ejendomme også højt på dagsordenen i mange kommuner. Hvilke udfordringer står man typisk med, og hvordan kan de løses og struktureres bedst muligt?
Ole Stilling, Direktør, Hørsholm Kommune
12:15

HVORDAN SIKRER MAN, AT OFFENTLIGE UDBUD UNDERSTØTTER KVALITETSDAGSORDENEN

Når man sammensætter et offentligt udbud er det afgørende at definere, hvilken dagsorden udbuddet skal understøtte. Men hvordan gøres det optimalt, og hvad er det for parametre og kriterier, der skal tages primært hensyn til? Hvordan sikrer man sig, at byderne faktisk leverer det, som man forventede?
Lars Hauberg, Koncernjurist, Niras
12:35

TOTALØKONOMI I DRIFT OG VEDLIGEHOLD – HVORDAN GØRES DET OPTIMALT?

Når der tænkes på tværs af offentlige ejendomsporteføljer, kan der opnås store fordele, som rækker videre end den enkelte kontrakt. Men hvordan sikrer man sig, at driften af ejendomme også understøtter den offentlige strategi, og hvordan samarbejder man optimalt offentligt-privat i forhold til at udvikle det offentliges ejendomsporteføljer?
Simon Kaiser, Regional Excellence Director - Northern Europe, ISS World Services A/S
12:50

SPØRGSMÅL OG DEBAT

13:00

FROKOST

FOREDRAGSHOLDERE
 • Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media

  Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media

  OM Kamilla Sevel

  Kamilla Sevel er chefredaktør i Estate Media og ansvarlig for udgivelsen af Estate Magasin og udviklingen af godt 30 årlige konferencer. Hun er en af de mest erfarne moderatorer på det danske marked, når det gælder byggeri og ejendomme, og har faciliteret godt 300 konferencer og holdt en række indlæg om udviklingen i ejendomsmarkedet. Kamilla Sevel er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1991. Hun har i mere end 25 år fulgt ejendomsmarkedet i Danmark, og skrevet analyser, rapporter, bøger og artikler om markedsudviklingen i flere forskellige medier.

 • Arne Eggert, Udviklingsdirektør, Kommunernes Landsforening

  Arne Eggert, Udviklingsdirektør, Kommunernes Landsforening

  OM Arne Eggert

  Arne Eggert er udviklingsdirektør i Kommunernes Landsforening med særligt ansvar for KL’s indsats på børne-, skole- og uddannelsesområdet. Arne Eggert er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Før hans ansættelse i KL i 2016 var han afdelingschef for undervisning og dagtilbud i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Han har en baggrund som kontorchef og ministersekretær.

 • Gitte Andersen, Global Head of Workplace Management & Design, SIGNAL DK

  Gitte Andersen, Global Head of Workplace Management & Design, SIGNAL DK

  OM Gitte Andersen

  Gitte Andersen er sammen med Christine Antorini forfatter til bogen ”Kloge Kvadratmeter” udgivet foråret 2017 på forlaget Praxis. Gitte Andersen er desuden stifter og adm. direktør i SIGNAL og grundlægger af tænkningen i SIGNALs projekter – at arbejde med rum som et strategisk redskab til bedre organisatorisk performance. Gitte Andersen har stærke kompetencer indenfor change management og procesledelse og har med sin arkitektfaglige baggrund den viden, der bringer rum i spil som change management redskab. SIGNAL har designet mere end 60.000 arbejdspladser i Skandinavien og har opbygget en af Danmarks største databaser med tal for brugen af kontorarbejdspladser i Danmark. I februar 2017 blev SIGNAL købt af ISS og Gitte Andersen indtrådte som Global Head of Workspace Management i ISS.

 • Christine Antorini, MF (S), tidl børne- og undervisningsminister, Folketinget

  Christine Antorini, MF (S), tidl børne- og undervisningsminister, Folketinget

  OM Christine Antorini

  Christine Antorini er folketingsmedlem valgt i Hillerød, som er en del af Nordsjællands storkreds. Hun var undervisningsminister 2011-2015. Som minister har hun blandt andet stået i spidsen for folkeskolereformen og erhvervsuddannelsesreformen. Christine er uddannet inden for kommunikation og offentlig forvaltning fra Aarhus- og Roskilde Universitet. Hun har skrevet flere bøger, blandt andre ”Det ny systemskifte” (2001), ”Fremtidens partier” (2008) og "Kloge kvadratmeter - Skjulte ressourcer til bedre læringsmiljøer" (2017), sammen med Gitte Andersen. Christine Antorini og Gitte Andersen fik inspiration til at skrive Kloge kvadratmeter under projektet Ny Nordisk Skole, der blev igangsat under Børne- og Undervisningsministeriet. Her udforskede de bl.a. rummets potentialer med udgangspunkt i hver deres faglighed som henholdsvis daværende børne- og undervisningsminister og managing partner for SIGNAL arkitekter.

 • Peter Torp Madsen, Chefkonsulent , Bygningsstyrelsen

  Peter Torp Madsen, Chefkonsulent , Bygningsstyrelsen

  OM Peter Torp Madsen

  Peter Torp Madsen er uddannet fra statskundskab og arbejder som specialkonsulent hos Bygningsstyrelsen. Peter har ansvaret for Bygningsstyrelsens porteføljestrategi – primært med fokus på kontorejendomme. I den rolle er han inde over alle væsentlige porteføljedispositioner og havde bl.a. selv ansvaret for deres seneste og til dato største ejendomshandel, nemlig købet af ejendommen ved Flintholm Station. Peter sidder aktuelt og arbejder med udflytning af statslige arbejdspladser – dvs. tilvejebringelsen af lokaler rundt i landet – og den deraf afledte tilpasning af statens lokaleforbrug i København.

 • Jonas Groes, Partner, EY

  Jonas Groes, Partner, EY

  OM Jonas Groes

  Jonas er Partner i EY og ansvarlig for EY’s konsulentarbejde i forhold til den offentlige sektor og strategisk udvikling af EY på dette område. Jonas leder store og mellemstore projekter i og over for den offentlige sektor. Jonas har særlig erfaring i sparring med topledelse og økonomistyring i den offentlige sektor. I øjeblikket er Jonas blandt andet ansvarlig projektejer på analyse af modenhed af facility management i kommunerne og potentialet for udvikling på dette område i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen.

 • Frederik Krarup, Director, EY

  Frederik Krarup, Director, EY

  OM Frederik Krarup

  Frederik Krarup er Director i EY Advisory Services med fokus på outsourcing og optimering af ledelsessystemer inden for Facility Management og Asset Management. Frederik har otte års erfaring med outsourcingsområdet som managementkonsulent. Inden for outsourcing har Frederik desuden erfaring med udvikling af nyskabende kommercielle partnerskaber i offentlige virksomheder. I øjeblikket arbejder Frederik på gennemførelse af analyse og udarbejdelse af udbudsstrategi inden for Facility Management for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, herunder overvejelser om bundling af services, kontraktform (transaktionsbaseret vs. partnerskab), udbudsform (konkurrencepræget dialog, prækvalifikation, osv.).

 • Ole Stilling, Direktør, Hørsholm Kommune

  Ole Stilling, Direktør, Hørsholm Kommune

  OM Ole Stilling

  Ole Stilling er direktør for By- & Ejendomsudvikling og Teknik & Miljø i Hørsholm Kommune. Mange-årig erfaring som både privat og offentlig topleder, dels som direktionsmedlem i Hillerød Kommune, som adm. direktør for selskabsgjorte kommunalt-ejede forsyningsvirksomheder, direktør i international rådgivningsvirksomhed, som CEO for international byudviklingsorganisation og som direktør i egen rådgivningsvirksomhed. Har en styrke i større multidiciplinære byudviklingsopgaver og i beslutningsprocesserne omkring disse.

 • Lars Hauberg, Koncernjurist, Niras

  Lars Hauberg, Koncernjurist, Niras

  OM Lars Hauberg

  Advokat Lars Hauberg er koncernjurist hos Niras og beskæftiger sig primært med bygge- og anlægsprojekter. Som rådgiverrepræsentant har Lars Hauberg omfattende erfaring med såvel tilbudsdialog som problemhåndtering i den efterfølgende kontraktperiode. Som led i sit job har Lars Hauberg været involveret i håndteringen af en række store offentlige byggeprojekter og har blandt andet været gennemgående juridisk rådgiver for det rådgiverkonsortium, der har projekteret det nye supersygehus i Skejby. Lars Hauberg vil i sit indlæg fokusere på udfordringer og løsningsforslag i forhold til byggesagens oftest forekommende problemer.

 • Simon Kaiser, Regional Excellence Director - Northern Europe, ISS World Services A/S

  Simon Kaiser, Regional Excellence Director - Northern Europe, ISS World Services A/S

  OM Simon Kaiser

  Simon Kaiser har bred erfaring med offentlig virksomhed fra begge sider af bordet. Siden august 2017 har han været regionsdirektør i ISS med ansvar for det nordiske område. Hertil kom han fra en stilling som direktør for Københavns Ejendomme, og forinden har han været direktør for Accentures rådgivningsafdeling til den offentlige sektor i Danmark, hvor han var i 8 år. Simon Kaiser har stor erfaring med offentlige styrings- og driftsopgaver, Facility Management og store ejendomsprojekter i Danmark og internationalt. Simon Kaiser er uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet.

Download / print program