OM KONFERENCEN

 

Brug af fuldmagtsmodeller og udbudslovens fleksible udbudsprocedure


Baggrund
Blandet byggeri vinder frem som bebyggelse. Når offentligt eller offentligt støttet byggeri blandes med andre typer af byggeri, giver det særlige udfordringer i forhold til de særregler, der gælder for opførelsen af det offentlige eller det offentligt støttede byggeri. Fuldmagtsmodellen, eller den delegerede bygherremodel, giver mulighed for, at den private part varetager udbudsforpligtigelsen tilknyttet til den almene eller offentlige del af byggeriet. Modellen kan endvidere udformes, så den håndterer de almene støtteregler for henholdsvis renovering og nybyggeri.

Indhold
På seminaret behandles de særlige forhold og vilkår, som gør sig gældende, når private aktører (udviklere mv.) forestår realiseringen af et byggeprojekt i samarbejde med offentlige eller almene bygherrer. Disse samarbejder går under forskellige betegnelser – som den delegerede bygherremodel, fuldmagtsmodellen m.fl. – og har vundet ganske betydelig udbredelse de senere år. Det gælder navnligt for opførelsen af blandede byggerier bestående af en kombination af privat, offentligt og/eller alment byggeri. Essensen er, at den private part påtager sig en række forpligtigelser, som denne ikke normalt er fortrolig med. Manglende rettidigt fokus kan aktualisere nogle ubehagelige overraskelser og risici. Det gælder ikke mindst manglende iagttagelse af udbudspligten, betingelser for støttetilsagn, godkendelser mv.

Fuldmagtsmodellens struktur gennemgås nærmere og de særlige fokusområder og risici, som den private aktør bør være opmærksom på, behandles. Det gælder bl.a. konstruktionen af modellen – og dermed projektets – bestående og ansvaret for korrekt varetagelse af udbudspligten mv.  Tyngdepunktet er på den praktiske håndtering af både mulighederne og forpligtelserne. Deltagerne får således konkrete værktøjer til selv at identificere udfordringerne i forbindelse indgåelse af samarbejder under fuldmagtsmodellen samt håndtering af udbudspligten.  Herunder introduceres deltagerne bl.a. til udbudsformerne ’konkurrencepræget dialog’ og ’udbud med forhandling’ efter udbudsloven, som ganske ofte kan være at foretrække ved disse typiske komplekse byggeprojekter.

Mål med seminaret
Seminarets formål er at give deltagerne en forståelse for, hvad en rolle som delegeret bygherre indebærer på godt og ondt. Hertil vil seminaret give deltagerne nogle redskaber til at få udbytte af de muligheder og til at håndtere de praktiske udfordringer, der er som delegeret bygherre. Det er på den baggrund vores håb, at deltagerne vil være bedre klædt på til at træffe beslutning om at optræde som delegeret bygherre og til at agere undervejs i et projekt, hvor deltageren er delegeret bygherre.

Det er endvidere et delformål med seminaret, at deltagerne får en praktisk indføring i udbudsformerne ’konkurrencepræget dialog’ og ’udbud med forhandling’, så deltagerne bliver klædt på til bedre at opnå værdi i forbindelse med varetagelsen af udbudspligten. De to udbudsformer giver mulighed for at hhv. de modtagne tilbud og udbudsmaterialet, der vil tjene som aftalegrundlag, er genstand for forhandling forud for, at aftalen/aftalerne vedrørende opførelsen af byggeriet tildeles.

Målgruppe
Seminaret retter sig primært mod private parter, der er eller overvejer at indgå i et samarbejde med en almen boligorganisation og andre offentlige eller offentligt støttede bygherrer om opførelsen af byggeri til brug for den almene/offentlige part.

Seminaret er tilrettelagt, så deltagerne både kan være totalentreprenører, developere og andre, der interesserer sig for rollen som delegeret bygherre, herunder fx som rådgivere eller andre repræsentanter for disse. Målgruppen er personer (jurister som ikke-jurister) med kendskab til byggebranchen og med nogen eller begrænset kendskab til udbudsreglerne.

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

v/ Mira Trolle Scheel, Markedsdirektør, Estate Media
09:35

DEN DELEGEREDE BYGHERREMODEL

Bettina Julian Gravers, Advokat, Kuben Management A/S
11:00

Kaffepause

11:20

UDBUD EFTER FORHANDLING

- Forhandlingen
- Hvad kan vi forhandle om?
Malene Fenger Lund, Advokat, Kuben Management A/S
13:00

Frokost og netværk

FOREDRAGSHOLDERE
 • Bettina Julian Gravers, Advokat, Kuben Management A/S

  Bettina Julian Gravers, Advokat, Kuben Management A/S

  OM Bettina Julian Gravers

  Bettina Julian Gravers er uddannet advokat og en del af Kuben Managements team af jurister, som yder specialiseret rådgivning indenfor det byggejuridiske område. Foruden en fortid i advokatbranchen har Bettina tidligere været advokat hos Dansk Byggeri, hvor hun rådgivet og undervist entreprenører både inden for generelle juridiske forhold som udbuds- og entrepriseret og i forbindelse med konkrete projekter, kontrakter og tvister. Bettina har specialiseret sig i projektudvikling, entreprise- og udbudsret og fast ejendom generelt.

 • Malene Fenger Lund, Advokat, Kuben Management A/S

  Malene Fenger Lund, Advokat, Kuben Management A/S

  OM Malene Fenger Lund

  Malene Fenger Lund er sammen med Martin Steen Nielsen advokat hos Kuben Management A/S og yder specialiseret rådgivning til byggeriets parter. Malene Fenger Lund har med sin baggrund i såvel advokatbranchen som i det offentlige, særlige forudsætninger for at koble udbudsretlig kunnen sammen med indsigt i politisk styrede organisationer og beslutningsprocesser. Indenfor de seneste år har Malene specialiseret sig i fleksible udbudsprocedurer, som for eksempel udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog samt hertil ofte i kombination med skræddersyede samarbejdsformer mellem offentlige og private bygherrer. Malene Fenger Lund bistår ligeledes offentlige, almene og private kunder med forudgående strategisk planlægning og bearbejdning for realiseringen af komplekse byggeprojekter.

TILMELD Download / print program