OM KONFERENCEN

 

I 2020 vil andelen af 65+ borgere i Danmark ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning stige til 20 procent og til 25 procent i begyndelsen af 2040erne. Udover, at vi bliver ældre, bliver vi også sundere og mere aktive, hvilket stiller nye krav til fremtidens senior- og plejeboliger.

De ældre vil i fremtiden efterspørge funktionelle boliger, der giver plads til det moderne liv, når mobiliteten bliver mindre.

Der bliver fremover langt flere aktive ældre med helt nye krav og ønsker til den perfekte bolig. Samtidig bliver gruppen mere købedygtig end tidligere, og det giver et både stort og nødvendigt potentiale for at udvikle boliger, der svarer til gruppens behov.

På denne konference går vi tæt på netop udviklingen inden for senior- og plejeboliger. Vi ser på, hvilke projekter, der er i støbeskeen og kommer med bud på, hvad den attraktive senior- og/eller plejebolig skal indeholde i fremtiden ligesom vi ser på, hvor stort potentiale segmentet egentlig har, og hvad der vil blive behov for 10-20 år ude i fremtiden.

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

v/ chefredaktør Kamilla Sevel
09:35

Befolkningsudvikling og behovet for boliger til ældre

Fremtidens ældre kan fortsætte et aktivt liv længere end tidligere. Hvordan
vil den næste generation af ældre gerne bo. Hvad er deres behov og købekraft? Hvordan kommer seniorerne til at præge boligmassen, og hvad bliver kravene fra de ældre?
10:00

Seniorboliger på vej i Danmark

Hvad er et godt koncept for en seniorbolig, og hvordan skaber man den, så den også bliver attraktiv på sigt? Hvilken standard bør en seniorbolig leve op til, og hvordan kan man overhovedet definere fælles krav til en stadig mere individuel befolkning?
Philip Henrik Jensen, Cand.scient., rådgiver, Statens Byggeforskningsinstitut
10:25

Kommunale plejeboliger og strategiske overvejelser

Med en markant vækst i antallet af ældre, er det på kort sigt nødvendigt for de fleste kommuner at overveje, hvordan boligmassen udvikles, så den både kan rumme de ressourcestærke og svækkede ældre. Hvilke initiativer kan man sætte i gang, hvordan arbejder man med en strategi og hvad kommer det til at betyde for investorer og udviklere af boliger? Hvordan sikrer man sig, at der kommer mobilitet i boligmassen, så interesserede seniorer kan tilbydes alternativer til villaen i nærområdet? Case.
10:50

Betalingsmuligheder og byggestandard – hvad kan lade sig gøre?

Fremtidens ældre bliver rigere end vi tidligere har set. Samtidig har de høje krav til deres boligstandard. Men hvor mødes betalingsvillighed og krav, og hvordan spiller forskellig beliggenhed og andre krav til størrelse, tilgængelighed og lignende ind i salg og udlejning af seniorboliger?
11:10

Spørgsmål og debat

11:20

Kaffepause

11:50

Konkrete overvejelser og udvikling af seniorboliger

Over hele landet er der flere konkrete eksempler på, at der nu bliver tænkt helt nyt i den måde, man kan bo på, når man er 65+. Hvilke muligheder er der for at for at skabe et velfungerende nyt bud på en attraktiv bolig, og hvad skal der til når det gælder boligudbuddet og ikke mindst det fælles rum og faciliteter?
Mette Mogensen, Projektudviklingschef, Domea
12:10

Udvikling af fællesskaber og bosteder for forskellige typer af ældre

Endnu er det kun få steder, men stadig flere kommuner og udviklere ser muligheden i, at bygge integrerede seniorområder med mulighed for at flytte mellem både mere og mindre plejekrævende boligmuligheder. Hvordan skaber man et område, der både er attraktivt og fleksibelt? Case
12:30

Den optimale seniorbolig mod 2030 og fremtidens krav

Hvordan sørger man for at skabe trivsel, bolig- og livskvalitet for de ældre igennem arkitekturen? Hvordan skaber man boliger, der afspejler kommende beboeres ønsker og behov? Hvordan sørger man for at dimensionere forskellige typer plejeboliger, så de matcher efterspørgslen? Kan man overhovedet skabe plejeboliger, der matcher de ældre i fremtiden uden, at det skaber tomgang nogle steder og ventelister andre steder? Og hvordan får man optimal økonomi i projekterne?
Anders Bay Holm, Partner, arkitekt maa, KANT arkitekter
12:50

Spørgsmål og debat

13:00

Frokost og netværk

FOREDRAGSHOLDERE
 • Philip Henrik Jensen, Cand.scient., rådgiver, Statens Byggeforskningsinstitut

  Philip Henrik Jensen, Cand.scient., rådgiver, Statens Byggeforskningsinstitut

  OM Philip Henrik Jensen

 • Mette Mogensen, Projektudviklingschef, Domea

  Mette Mogensen, Projektudviklingschef, Domea

  OM Mette Mogensen

  Mette arbejder med udvikling af partnerskaber og af boliger, således at nye boligprojekter og nye boligkoncepter, i såvel nybyggeri som i større renoveringsprojekter afspejler de ændrede familiestrukturer, boligmønstre og en ændret efterspørgsel efter boligtyper i det almene boligbyggeri. Mette Mogensen arbejder med boliger både til de unge og familierne, men også i stort omfang med seniorbofællesskaber tilpasset både by og provins.

 • Anders Bay Holm, Partner, arkitekt maa, KANT arkitekter

  Anders Bay Holm, Partner, arkitekt maa, KANT arkitekter

  OM Anders Bay Holm

  Anders Bay Holm er partner i KANT Arkitekter og har specialiseret sig inden for boligbyggeri. Han har arbejdet med alt fra familieboliger og liebhaverboliger til ungdomsboliger og plejeboliger. Anders er i forbindelse med sit arbejde med bæredygtigt boligbyggeri, blevet uddannet DGNB-konsulent i 2012 og bliver DGNB-auditor i 2017. Han er medlem af ekspertgrupper inden for bæredygtighed både hos Danske Arkitektvirksomheder og hos DK-Green Building Council. Anders arbejder med boligprojekterne ud fra en helhedstilgang, der omfatter social, økonomisk, teknisk og miljømæssig bæredygtighed bl.a. ved målrettet at optimere areal og funktion, optimere indeklimaforhold og minimere byggeriets fremtidige energiforbrug og driftsomkostninger. Aktuelt er KANT i gang med flere projekter i Nordsjælland.

TILMELD Download / print program