OM KONFERENCEN

 

I 2020 vil andelen af 65+ borgere i Danmark ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning stige til 20 procent og til 25 procent i begyndelsen af 2040erne. Udover, at vi bliver ældre, bliver vi også sundere og mere aktive, hvilket stiller nye krav til fremtidens senior- og plejeboliger.

De ældre vil i fremtiden efterspørge funktionelle boliger, der giver plads til det moderne liv, når mobiliteten bliver mindre.

Der bliver fremover langt flere aktive ældre med helt nye krav og ønsker til den perfekte bolig. Samtidig bliver gruppen mere købedygtig end tidligere, og det giver et både stort og nødvendigt potentiale for at udvikle boliger, der svarer til gruppens behov.

På denne konference går vi tæt på netop udviklingen inden for senior- og plejeboliger. Vi ser på, hvilke projekter, der er i støbeskeen og kommer med bud på, hvad den attraktive senior- og/eller plejebolig skal indeholde i fremtiden ligesom vi ser på, hvor stort potentiale segmentet egentlig har, og hvad der vil blive behov for 10-20 år ude i fremtiden.

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

v/ chefredaktør Kamilla Sevel
09:35

Befolkningsudvikling og behovet for boliger til ældre

Fremtidens ældre kan fortsætte et aktivt liv længere end tidligere. Hvordan
vil den næste generation af ældre gerne bo. Hvad er deres behov og købekraft? Hvordan kommer seniorerne til at præge boligmassen, og hvad bliver kravene fra de ældre?
Anu Siren, Seniorforsker, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
10:00

Seniorboliger på vej i Danmark

Hvad er et godt koncept for en seniorbolig, og hvordan skaber man den, så den også bliver attraktiv på sigt? Hvilken standard bør en seniorbolig leve op til, og hvordan kan man overhovedet definere fælles krav til en stadig mere individuel befolkning?
Philip Henrik Jensen, Cand.scient., tilgængelighedsrådgiver, Statens Byggeforskningsinstitut
10:25

Betalingsmuligheder og byggestandard – hvad kan lade sig gøre?

Fremtidens ældre bliver rigere end vi tidligere har set. Samtidig har de høje krav til deres boligstandard. Men hvor mødes betalingsvillighed og krav, og hvordan spiller forskellig beliggenhed og andre krav til størrelse, tilgængelighed og lignende ind i salg og udlejning af seniorboliger?
Ulf Christensen, adm. direktør, Kuben Management
10:50

Spørgsmål og debat

11:00

Kaffepause

11:30

Konkrete overvejelser og udvikling af seniorboliger

Over hele landet er der flere konkrete eksempler på, at der nu bliver tænkt helt nyt i den måde, man kan bo på, når man er 65+. Hvilke muligheder er der for at skabe et velfungerende nyt bud på en attraktiv bolig, og hvad skal der til, når det gælder boligudbuddet og ikke mindst de fælles rum og faciliteter?
Mette Mogensen, projektudviklingschef, Domea
11:50

Rum og fællesskaber for ældre

Hvordan arbejder man med partnerskaber med private og offentlige aktører, når det gælder rum og fællesskaber for ældre, og hvad er dagsordenen bag de nye konkrete koncepter?
Per Schulze, Programchef, Realdania
12:10

Udvikling af fællesskaber og bosteder for forskellige typer af ældre

Endnu er det kun få steder, men stadig flere kommuner og udviklere ser muligheden i at bygge integrerede seniorområder med mulighed for at flytte mellem både mere og mindre plejekrævende boligmuligheder. Hvordan skaber man et område, der både er attraktivt og fleksibelt? Case.
Hanne Moe, Projektchef, Diakonissestiftelsen
12:30

Den optimale seniorbolig mod 2030 og fremtidens krav

Hvordan sørger man for at skabe trivsel, bolig- og livskvalitet for 55+’erne igennem arkitekturen? Og hvem er de egentlig - seniorerne? Og hvordan skaber man boliger, der afspejler deres ønsker og behov? Hvordan sørger man for at dimensionere forskellige typer seniorboliger, så de matcher efterspørgslen?
Anders Bay Holm, partner, arkitekt maa, KANT arkitekter
12:50

Spørgsmål og debat

13:00

Frokost og netværk

FOREDRAGSHOLDERE
 • Anu Siren, Seniorforsker, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

  Anu Siren, Seniorforsker, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

  OM Anu Siren

  Anu Siren er seniorforsker i Vive, der så dagens lys efter en fusion mellem SFI og Kora i 2017. VIVE er ligesom de to hidtidige organisationer en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet, og centeret skal ifølge loven bidrage til at løse velfærdssamfundets udfordringer og styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor. Anu Siren har kernekompetencer indenfor ældreområdet, herunder ældres levekår og hverdagsaktiviteter.

 • Philip Henrik Jensen, Cand.scient., tilgængelighedsrådgiver, Statens Byggeforskningsinstitut

  Philip Henrik Jensen, Cand.scient., tilgængelighedsrådgiver, Statens Byggeforskningsinstitut

  OM Philip Henrik Jensen

  Philip Henrik Jensen er tilgængelighedsrådgiver ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet. Han har blandt andet udarbejdet SBi-anvisninger om tilgængelige boliger og plejeboliger for mennesker med demens. Har sammen med seniorrådgiver Søren Ginnerup rådgivet pensionsselskabet PFA i forbindelse med udarbejdelse af PFA Seniorboligstandard®.

 • Ulf Christensen, adm. direktør, Kuben Management

  Ulf Christensen, adm. direktør, Kuben Management

  OM Ulf Christensen

  Ulf Christensen er adm. direktør i Kuben Management og Exometric. Han er blandt andet ansvarlig for forretnings- og projektudvikling inden for boliger herunder senior- og plejeboliger. Ulf Christensen har blandt andet i tæt samarbejde med Pædagogernes Pension udviklet 55+ boliger, hvor markeds- og forbrugeranalyser indgår som et væsentligt element i beslutningsprocessen. Kuben Management har 140 medarbejdere og er Danmarks største dedikerede bygherrerådgivningsvirksomhed. Exometric er Danmarks førende analysevirksomhed indenfor datadrevet beslutningsstøtte til ejendomssektoren.

 • Mette Mogensen, projektudviklingschef, Domea

  Mette Mogensen, projektudviklingschef, Domea

  OM Mette Mogensen

  Mette Mogensen arbejder med udvikling af partnerskaber og af boliger i såvel nybyggeri som i større renoveringsprojekter, så de afspejler de ændrede familiestrukturer, boligmønstre og en ændret efterspørgsel efter boligtyper i det almene boligbyggeri. Mette Mogensen kom i 2017 til Domea fra Cowi, hvor hun har været udviklingschef med ansvar for Cowis arkitekturrådgivning. Hun har tidligere også været udviklingskonsulent i Lokale- og anlægsfonden.

 • Per Schulze, Programchef, Realdania

  Per Schulze, Programchef, Realdania

  OM Per Schulze

  Per Schulze er arkitekt MAA og arbejder som programchef i Realdanias program 'Rum for alle'. Realdania arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø med fokus på, hvordan man indretter bygninger og byer, så de tilgodeser sårbare menneskers fysiske og mentale sundhed og fremmer sociale fællesskaber. Gennem det særlige initiativ - Rum og fællesskaber for ældre - vil Realdania medvirke til at udvikle og udbrede nye boformer og nye rammer for fællesskaber, som fremmer livskvaliteten i seniorlivet og nedbringer risikoen for ensomhed.

 • Hanne Moe, Projektchef, Diakonissestiftelsen

  Hanne Moe, Projektchef, Diakonissestiftelsen

  OM Hanne Moe

  Hanne Moe har siden 2012 været projektchef på Diakonissestiftelsen, hvor en bred vifte af velfærdsydelser, boliger og uddannelse udgør et helt særligt miljø. Med afsæt i en stor udviklingsplan fra 2013 varetager hun den overordnede styring af byggeprojekterne - fra konceptudvikling til færdigt byggeri. Et nyt hospice blev indviet april 2016, og et seniorfællesskab med 47 boliger er taget i brug februar 2018. Hanne Moe er uddannet arkitekt MAA og har mange års erfaring i byudvikling, planlægning, formidling og brugerinddragelse. Tidligere formand for Danske Planchefer og medlem af KTC’s planfaggruppe. Master of Public Governance fra CBS 2014.

 • Anders Bay Holm, partner, arkitekt maa, KANT arkitekter

  Anders Bay Holm, partner, arkitekt maa, KANT arkitekter

  OM Anders Bay Holm

  Anders Bay Holm er partner i KANT Arkitekter og har specialiseret sig inden for boligbyggeri. Han har arbejdet med alt fra familieboliger og liebhaverboliger til ungdomsboliger og plejeboliger. Anders er i forbindelse med sit arbejde med bæredygtigt boligbyggeri, blevet uddannet DGNB-konsulent i 2012 og blev DGNB-auditor i 2017. Han er medlem af ekspertgrupper inden for bæredygtighed både hos Danske Arkitektvirksomheder og hos DK-Green Building Council. Anders arbejder med boligprojekterne ud fra en helhedstilgang, der omfatter social, økonomisk, teknisk og miljømæssig bæredygtighed bl.a. ved målrettet at optimere areal og funktion, optimere indeklimaforhold og minimere byggeriets fremtidige energiforbrug og driftsomkostninger. KANT er en del af ramme-samarbejdet TRUST.

Download / print program