OM KONFERENCEN

 

Indhold
Seminaret gennemgår kort reglerne for moms på fast ejendom og kigger herefter på udviklingen i praksis mv. gennem det seneste år med særligt fokus på faldgruber og optimering i forhold til køb og exit samt løbende drift. Specielt vil der være fokus på muligheden for momsfrit salg af nye boligudlejningsejendomme. Skattemæssigt fokuseres der på etablering af den korrekt struktur i forhold til køb og exit samt den generelle beskatning i ejerperioden og hvilke særlige forhold, man skal være opmærksom på (rentefradragsbegrænsning, kildeskat, omgåelsesklausul mv.). Endvidere vil status på ændringen af ejendomsvurderingsområdet blive gennemgået.

Baggrund
Moms og skattemæssige forhold kan ofte være af afgørende betydning i forbindelse med opførelse, salg og investering i fast ejendom. Både i forhold til indledende overvejelser omkring valg af struktur, den løbende drift og ikke mindst en senere exit. Der er tale om komplekse forhold, hvor udviklingen i reglerne og praksis hele tiden skal vurderes i forhold til de konkrete ønsker med projektet. Vi vil på dette seminar trække linjerne op og sætte fokus på de moms- og skattemæssige udfordringer og muligheder inden for fast ejendom.

Mål med seminaret
Formålet med seminaret er at give en introduktion og en opdatering af de seneste ændringer på området, som er knyttet til arbejdet med håndtering af moms- og afgiftsmæssige forhold i forbindelse med byggeri, udlejning af fast ejendom, herunder også om moms ved køb og salg af fast ejendom.  Efter kurset vil du på et overordnet niveau kunne genkende, kvalificere og diskutere retligt begrundede løsninger på de momsmæssige problemstillinger, som du i dit daglige arbejde vil støde på i forbindelse med opførsel og udvikling af fast ejendom. Herudover vil du have en forståelse for reglerne om moms ved udlejning og handel med fast ejendom.

Du vil samtidig blive i stand til at overveje og vurdere forskellige momsmæssige optimeringsmuligheder i forbindelse med håndteringen af fast ejendom.

Målgruppe
Seminaret henvender sig til alle, der direkte eller indirekte beskæftiger sig med udvikling samt køb og salg af fast ejendom.

PROGRAM
13:30

Registrering og kaffe

14:00

Velkommen

14:05

SKAT

Den nye ejendomsvurdering og afledede konsekvenser heraf. Derudover gennemgås nyeste praksis for skat og fast ejendom.
Arne Larsen, Statsautoriseret revisor, Partner, Redmark
15:30

kaffepause

16:00

MOMS

Moms og fast ejendom - Hvordan har praksis udviklet sig siden der kom moms på fast ejendom i 2011, og hvad kan vi forvente i 2018?
- Salg af ejendomsselskaber (handel med aktier og anparter)
- Momsfri virksomhedsoverdragelse af ejendomme, herunder projektejendomme
- SKAT lukker af for visse momsmodeller
Søren Heimer, Senior VAT Manager, Redmark
17:30

Tapas og vin

FOREDRAGSHOLDERE
 • Arne Larsen, Statsautoriseret revisor, Partner, Redmark

  Arne Larsen, Statsautoriseret revisor, Partner, Redmark

  OM Arne Larsen

  Arne Larsen er skatteafdelingsleder med erfaring indenfor specielt fast ejendom, generationsskifte og omstruktureringer. Arne er tilknyttet Redmarks ejendomsgruppe. Arne er herudover bl.a. mangeårigt medlem af FSR skatteudvalg.

 • Søren Heimer, Senior VAT Manager, Redmark

  Søren Heimer, Senior VAT Manager, Redmark

  OM Søren Heimer

  Søren Heimer er momsspecialist med speciale indenfor fast ejendom. Søren er tilknyttet Redmarks ejendomsgruppe.

TILMELD Download / print program