OM KONFERENCEN

 

Indhold
De overordnede principper indenfor boliglejeret gennemgås, således at du får et overblik over de vigtigste områder indenfor boliglejeret. På kurset vil vi derfor bl.a. gennemgå indgåelse af boliglejekontrakter, indflytning-og udflytningsrapporter, vedligeholdelsesfordeling, lejefastsættelsesprincipper og regulering af leje, lejemålets ophør og fraflytning.

På kurset vil der løbende blive henvist til aktuel praksis indenfor områderne.

Mål med seminaret
På kurset gennemgås væsentlige problemstillinger ved udlejning af lejemål til beboelse. Målet er at give et overordnet indblik i de nævnte emner, således at deltagerne bliver i stand til at identificere problemstillinger indenfor boligudlejning. Deltagernes egne erfaringer inddrages og drøftes på seminaret, i det omfang det er muligt.

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

v/Mira Trolle Scheel, Markedsdirektør, Partner, Estate Media
09:35

Indgåelse af boliglejekontrakter

- Typeformular A 9. udgave
- Forslag til supplerende bestemmelser til § 10 og § 11
- Indflytningsrapporter. Hvornår skal udlejer udarbejde rapport, og hvilke frister er der for indkaldelse til gennemgang, samt til udarbejdelse og udsendelse af rapport
Kristin Jonasson, Advokat (L), Director, Kammeradvokaten
10:30

Lejefastsættelsesprincipper

Lejefastsættelse i store ejendomme (omkostningsbestemt leje), småejendomme, gennemgribende moderniserede lejemål (BRL § 5, stk. 2), nyopførte lejligheder, ombyggede erhvervslejemål, 80/20-ejendomme og det lejedes værdi gennemgås i overordnede træk
11:00

Kaffepause

11:20

Regulering af lejen

Lejeregulering i store ejendomme, moderniserede lejemål, småejendomme, nyopførte lejemål/ombyggede erhvervslejemål
12:10

Vedligeholdelsesfordeling

Forskellen mellem udvendig og indvendig vedligeholdelse gennemgås samt fordelingen heraf mellem udlejer og lejer
12:30

Lejemålets ophør og fraflytning

- Opsigelse og ophævelse gennemgås
- Ophør af tidsbestemte lejemål
- Fraflytningsrapporter. Hvornår skal udlejer udarbejde rapport, og hvilke frister er der for indkaldelse til gennemgang, samt til udarbejdelse og udsendelse af rapport
12:55

Opsamling og afslutning

13:00

Frokost og netværk

FOREDRAGSHOLDERE
  • Kristin Jonasson, Advokat (L), Director, Kammeradvokaten

    Kristin Jonasson, Advokat (L), Director, Kammeradvokaten

    OM Kristin Jonasson

    Kristin Jonasson yder bistand til danske og internationale ejendomsinvestorer, udlejere og lejere vedrørende overdragelse af fast ejendom. I den forbindelse rådgiver hun inden for både boliglejeret og erhvervslejeret. Derudover bistår Kristin med udarbejdelse og gennemgang af lejekontrakter, gennemførelse af tilbudspligt, due diligence m.v. Kristin er medforfatter til Erhvervslejeret, 2. udg. samt Boliglejemål, 1. udg. Derudover har hun skrevet en del artikler indenfor lejeret og har derudover undervist i bolig- og erhvervslejeret samt tvangsauktioner hos Ejendomsforeningen Danmark, JUC og Kursusgruppen.

TILMELD Download / print program