OM KONFERENCEN

 

LUKKET FOR TILMELDING - VENTELISTE
Skriv til Mira Trolle på [email protected] for at komme på ventelisten

Indhold
De overordnede principper indenfor boliglejeret gennemgås, således at du får et overblik over de vigtigste områder indenfor boliglejeret. På kurset vil vi derfor bl.a. gennemgå indgåelse af boliglejekontrakter, indflytning-og udflytningsrapporter, vedligeholdelsesfordeling, lejefastsættelsesprincipper og regulering af leje, lejemålets ophør og fraflytning.

På kurset vil der løbende blive henvist til aktuel praksis indenfor områderne.

Mål med seminaret
På kurset gennemgås væsentlige problemstillinger ved udlejning af lejemål til beboelse. Målet er at give et overordnet indblik i de nævnte emner, således at deltagerne bliver i stand til at identificere problemstillinger indenfor boligudlejning. Deltagernes egne erfaringer inddrages og drøftes på seminaret, i det omfang det er muligt.

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

v/Mira Trolle Scheel, Markedsdirektør, Partner, Estate Media
09:35

Indgåelse af boliglejekontrakter

- Typeformular A 9. udgave
- Forslag til supplerende bestemmelser til § 10 og § 11
- Indflytningsrapporter. Hvornår skal udlejer udarbejde rapport, og hvilke frister er der for indkaldelse til gennemgang, samt til udarbejdelse og udsendelse af rapport
Kristin Jonasson, Advokat (L), Director, Kammeradvokaten Mette Hougaard, Advokat, Senior Manager, Kammeradvokaten
10:30

Lejefastsættelsesprincipper

Lejefastsættelse i store ejendomme (omkostningsbestemt leje), småejendomme, gennemgribende moderniserede lejemål (BRL § 5, stk. 2), nyopførte lejligheder, ombyggede erhvervslejemål, 80/20-ejendomme og det lejedes værdi gennemgås i overordnede træk
11:00

Kaffepause

11:20

Regulering af lejen

Lejeregulering i store ejendomme, moderniserede lejemål, småejendomme, nyopførte lejemål/ombyggede erhvervslejemål
12:10

Vedligeholdelsesfordeling

Forskellen mellem udvendig og indvendig vedligeholdelse gennemgås samt fordelingen heraf mellem udlejer og lejer
12:30

Lejemålets ophør og fraflytning

- Opsigelse og ophævelse gennemgås
- Ophør af tidsbestemte lejemål
- Fraflytningsrapporter. Hvornår skal udlejer udarbejde rapport, og hvilke frister er der for indkaldelse til gennemgang, samt til udarbejdelse og udsendelse af rapport
12:55

Opsamling og afslutning

13:00

Frokost og netværk

FOREDRAGSHOLDERE
 • Kristin Jonasson, Advokat (L), Director, Kammeradvokaten

  Kristin Jonasson, Advokat (L), Director, Kammeradvokaten

  OM Kristin Jonasson

  Kristin Jonasson er advokat og arbejder især med at yde bistand til danske og internationale ejendomsinvestorer, udlejere og lejere vedrørende overdragelse af fast ejendom. I den forbindelse rådgiver hun inden for både boliglejeret og erhvervslejeret. Kristin bistår med udarbejdelse og gennemgang af lejekontrakter, gennemførelse af tilbudspligt, due diligence m.v. og er medforfatter til Erhvervslejeret, 2. udg. samt Boliglejemål, 1. udg. Derudover har hun skrevet en del artikler indenfor lejeret og har desuden undervist i bolig- og erhvervslejeret samt tvangsauktioner hos Ejendomsforeningen Danmark, JUC og Kursusgruppen.

 • Mette Hougaard, Advokat, Senior Manager, Kammeradvokaten

  Mette Hougaard, Advokat, Senior Manager, Kammeradvokaten

  OM Mette Hougaard

  Mette Hougaard er advokat og senior manager og yder primært bistand indenfor erhvervs- og boliglejeret foruden andre former for bistand til danske og internationale ejendomsinvestorer, developere, udlejere og lejere vedrørende fast ejendom i bred forstand. Mette Hougaard indgår i Kammeradvokatens M&A Real Estate team. Arbejdet består i udarbejdelse, vurdering samt forhandling af kontrakter, opsigelser af lejemål, markedslejesager, mangelsindsigelser vedr. lejemål, due diligence, håndtering af fraflytningssager mv.

Download / print program