OM KONFERENCEN

 
SEMINARET ER EFTER FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET, DA DER ER BEGRÆNSET MED PLADSER. 

Indhold
På seminaret gennemgås en række udvalgte emner indenfor boliglejeretten, primært vedrørende omkostningsbestemte lejemål i den eksisterende boligmasse. Fælles for emnerne er for det første, at der er tale om faldgruber som udlejer ofte ikke er opmærksom på. For det andet har emnerne det til fælles, at de kan have betydelige negative økonomiske konsekvenser for udlejer.

Målgruppe
Ejendomsinvestorer, ejendomsadministratorer, ejendomsmæglere, rådgivere og andre med interesse for udvikling og optimering af ejendomme.
PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

v. Mira Trolle Scheel, partner & markedsdirektør, Estate Media
09:35

Køb/salg af boligudlejningsejendomme

Enkle redskaber i et komplekst univers
Christian Schwarz-Hansen, Advokat, partner, LEAD Rödl & Partner
10:30

”Spise op”-princippet i forbindelse med lejeforhøjelser

Udfordringer i forbindelse med lejeforhøjelser i § 5.1-lejemål. Krav til udlejers historiske dokumentation.
Jesper Bang, Advokat, partner, LEAD Rödl & Partner
11:00

kaffepause

11:30

Det lejedes værdi eller omkostningsbestemt leje? § 5.2-lejemål eller § 5.1-lejemål?

Moderniserede lejemål, der i realiteten er § 5.1-lejemål: Hvordan undgår man som ejendomsinve- stor den slags overraskelser?
Gennemgang af betingelserne i BRL § 5 – både de oplagte, og de mindre oplagte.
12:10

Lighedsgrundsætningen og andre emner

Lighedsgrundsætningen Sælgers hæftelse overfor lejere efter overdragelse af ejendommen Nye krav til udlejers håndtering af persondata ...og andre emner
Julia Lisa Feuerhake, Advokatfuldmægtig, LEAD Rödl & Partner
13:00

Frokost

FOREDRAGSHOLDERE
 • Christian Schwarz-Hansen, Advokat, partner, LEAD Rödl & Partner

  Christian Schwarz-Hansen, Advokat, partner, LEAD Rödl & Partner

  OM Christian Schwarz-Hansen

  Christian Schwarz-Hansen er advokat og partner hos LEAD Rödl & Partner. Han er specialist indenfor fast ejendom og finansiering , og repræsenterer en række danske og udenlandske ejendomsinvestorer i forbindelse med køb og salg af udlejningsejendomme, lejeret og entreprise. Indenfor lejeretten har Christian en bred erfaringsbase indenfor både erhvervs- og boliglejeretten. Christian repræsenterer løbende ejendomsinvestorer i forbindelse med sager vedrørende beboel- seslejemål i den eksisterende boligmasse, herunder sager om lejefastsættelse, og han har betyde- lig erfaring med at føre sådanne sager ved ankenævn og domstolene.

 • Jesper Bang, Advokat, partner, LEAD Rödl & Partner

  Jesper Bang, Advokat, partner, LEAD Rödl & Partner

  OM Jesper Bang

  Jesper Bang er advokat og partner hos LEAD Rödl & Partner. Han er medforfatter til bogen ”Omkostningsbestemt leje” og har mere end 30 års erfaring inden- for boliglejeretten, bl.a. fra advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen og Nielsen & Thomsen Advokater. Jesper beskæftiger sig hovedsagelig med overdragelse af fast ejendom, lejeret, entreprise og ejen- domsudvikling.

 • Julia Lisa Feuerhake, Advokatfuldmægtig, LEAD Rödl & Partner

  Julia Lisa Feuerhake, Advokatfuldmægtig, LEAD Rödl & Partner

  OM Julia Lisa Feuerhake

  Julia Lisa Feuerhake er advokatfuldmægtig hos LEAD Rödl & Partner, hvor hun startede i 2015. Julia arbejder til daglig hovedsageligt med fast ejendom og ansættelsesret. Julia Lisa Feuerhake er født og opvokset som del af det danske mindretal i Sydslesvig, og har derfor mange tysksprogede klienter.

Download / print program