OM KONFERENCEN

 

Baggrund
1. januar 2018 træder et nyt bygningsreglement, Bygningsreglement 2018, i kraft i dansk byggeri. På dette seminar giver vi et indblik i de nye regler og ruster deltagerne til at agere og planlægge efter den nye regulering, herunder blandt andet i forhold til kravene om certificering og de nye konstruktionsklasser, den ændrede struktur af Bygningsreglementet og vejledningerne, samt det forhold, at den tekniske sagsbehandling i kommunerne mindskes.

Selve byggeloven er en rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet, mens bygningsreglementet udspecificerer, hvad det er, byggeloven kræver. Kravene i byggeloven og bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Indhold
På seminaret får du et grundigt indblik i hovedændringerne i Bygningsreglement 2018 ift. til det nuværende Bygningsreglement.
Hovedændringerne i BR2018, som vil blive gennemgået på seminaret, er:
- Baggrund for ændringerne
- Overblik over certificeringsordningen
- Overblik over den nye bekendtgørelsestekst og ændringer fra det nuværende Bygningsreglement
- Analyse af de nye regler om kommunernes byggesagsbehandling ctr. certificerede statikeres behandling
- Faldgruber ved den forventede proces i byggesagsbehandlingen
- Nyt om energikrav

Mål med seminaret
Seminarets formål er at give dig et overblik og en fortrolighed med det nye Bygningsreglement.

Målgruppe
Seminaret henvender sig til dig, der er beskæftiget i eller har interesse for bygge- og ejendomsbranchen. Eksempelvis rådgivere, arkitekter, projektudviklere, byggeselskaber, ejendomsudlejere, ejendomsadministratorer, ejendomsselskaber samt Ejendomsmæglere, kommuner og boligselskaber, statslige bygherrer og advokater m.fl.

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

V. Mira Trolle Scheel, Markedsdirektør og partner, Estate Media
09:35

Overblik over den nye bekendtgørelse

- Byggeloven og baggrund
- Faldgruber og opmærksomhedspunkter
- Kommunernes nye rolle og den nye certificeringsordning
Kristian Skovgård Larsen, Partner, DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
10:00

De nye certificeringskrav og energiregler – fra en teknisk synsvinkel

11:00

Kaffepause

11:30

BR 18 og dets betydning for projektudvikling

Peter Noyé, Ekspertisechef, Niras
13:00

Frokost

FOREDRAGSHOLDERE
 • Kristian Skovgård Larsen, Partner, DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

  Kristian Skovgård Larsen, Partner, DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

  OM Kristian Skovgård Larsen

  Kristian Skovgård Larsens arbejdsområder er fast ejendom, herunder navnlig udbuds- og entrepriseret. Kristian har bistået en række forskellige aktører i byggebranchen med udbud, forhandling og gennemførelse af projekter samt projektopfølgning og tvisteløsning. Desuden beskæftiger han sig med almene erhvervsretlige forhold, forsikrings- og erstatningsret samt retssagsbehandling

 • Peter Noyé, Ekspertisechef, Niras

  Peter Noyé, Ekspertisechef, Niras

  OM Peter Noyé

  Peter Noyé er ekspertisechef i NIRAS med speciale i bæredygtighed, energi og indeklima, som han har lang erfaring med at indtænke i bygningers arkitektur, installationer, anvendelse og drift. Til dagligt varetager Peter den faglige ledelse af NIRAS ´ arbejde med bæredygtighed, indeklima og energiområdet på tværs af landet. Peter deltager derudover i en række større nybyggerier og renoveringer, hvor hans primære fokus er at designe det optimale byggeri til opgaven og som realiserer de lovede mål for bygherre og brugere. Peter Noyé er en aktiv foredragsholder og deltager i arbejdet med kvalificering af byggeriets rammer: Bygningsreglementet, normer, standarder og beregningsværktøjer. Peter har i de sidste 15 år været ekstern lektor på DTU, hvor han forestår undervisningen i energidesign.

Download / print program