OM KONFERENCEN

 

Baggrund
Den danske areallovgivning indeholder utallige af definitioner på hvordan forskellige arealtyper måles og defineres, men hvad dækker de forskellige arealtyper egentligt over, hvornår anvendes de og måske endnu vigtigere, hvornår kan de ikke anvendes? Arealerne definerer de værdier en ejendom rummer, og det er således helt essentielt at have kendskab til arealdefinitionerne for at kunne bedømme potentialet i en ejendom, både det nuværende og fremtidige.


Indhold
På seminaret gennemgås de forskellige arealtyper og deres anvendelse, ligesom reglerne for hvordan arealernes opmål anskueliggøres. Der fokuseres særligt på forskellene mellem ejerlejlighedsarealer, lejearealer, arealer iht. bygningsreglementet og arealer iht. Bygnings- og Boligregistreret. Endvidere berøres forholdet omkring ejendomsdannelsen – altså hvordan fast ejendom skabes, ændres og nedlægges. Der fokuseres her særligt på de temmelig komplicerede regler for opdeling af ejendomme i ejerlejligheder.


Mål med seminaret
Seminarets formål er at give deltageren kendskab til arealdefinitionerne i den danske lovgivning, og hvornår man anvender de forskellige arealtyper samt et grundlæggende kendskab til ejendomsdannelsen og mulighederne i de enkelte ejendomme.


Målgruppe
Ejendomsinvestorer, administratorer, juridiske rådgivere og advokater, rådgivende ingeniører, arkitekter, erhvervsmæglere og andre med interesse for udvikling og optimering af ejendomme.  

PROGRAM
09:00

Registrering og kaffe

09:30

Velkommen

09:35

Bygningsarealer

Hvornår anvendes de? Hvorfor er de vigtige og hvorfor er de svære at definere?
Kristian Baatrup, Partner, Landinspektørkontoret A/S
10:00

Hvilke typer?

- Ejerlejlighedsareal – de tinglyste arealer
- Lejeareal – bek. 311 af 27.06.1983
- BBR arealet (på bygningsniveau / enhedsniveau)
- Areal i henhold til bygningsreglementet.
10:30

Definitioner og enheder

- Arealer til bolig eller erhvervsformål (nettoarealer)
- Adgangsarealer (trapper, gange mv)
- Fællesboligarealer (fordeles med lige store andele på de boliger, der har ret til at anvende de nævnte arealer – Boligstøtteloven/Ungd.)
- Supplementsrum (”private, supplerende rum”)
- Udenoms rum (”almene rum” - vaskerum, varmecentraler, mv.)
11:15

Kaffepause

11:45

Gennemgang af markedsføringsloven i forbindelse med handel af boliger

Gennemgang af hvilke områder indenfor markedsføringsloven, som man skal være opmærksom på, når man handler boliger. Endvidere gennemgang af en konkret sag, hvor Forbrugerombudsmanden har politianmeldt to virksomheder for at vildlede om projektlejligheders størrelse, som bl.a. omhandler brug af begrebet ”nettoarealer”.”
Jane Frederikke Land, advokat, LIGA Advokatpartnerselskab
12:10

Teknik, opmåling, grænser

- Ejendomsdannelse og udstykningsloven
- Ejerlejlighedsopdelinger, opdeling på projektstadiet, dækningsafgift, tilbudspligt
- Konvertering erhverv til bolig – eller omvendt
- Fri arealer - opholdsarealer
- Støttet byggeri, skel og matrikelkortet
13:00

Frokost og netværk

FOREDRAGSHOLDERE
 • Kristian Baatrup, Partner, Landinspektørkontoret A/S

  Kristian Baatrup, Partner, Landinspektørkontoret A/S

  OM Kristian Baatrup

  Kristian Baatrup er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet og siden 2007 indehaver af Landinspektørkontoret, der er toneangivende indenfor de klassiske kerneydelser som teknisk opmåling og matrikulære forandringer. Indenfor de seneste år har han tillige udviklet sig som en central medspiller for mange ejendomskunder, når det gælder ejendomsjura, fysisk planlægning, ejendomsoptimering og rådgivning. Kristian Baatrup er ligeledes uddannet mediator og er rådgiver for offentlige myndigheder ligesom han varetager og gennemfører ekspropriationssager på vegne af myndigheder og gennemfører Syn- og Skønsforretninger for Voldgiftsnævnet. Kristian Baatrup er medlem af Realkredit Danmarks Lokalråd.

 • Jane Frederikke Land, advokat, LIGA Advokatpartnerselskab

  Jane Frederikke Land, advokat, LIGA Advokatpartnerselskab

  OM Jane Frederikke Land

  Jane Frederikke Land er advokat og indehaver af LIGA advokater, og har mange års erfaring med at rådgive danske og udenlandske virksomheder om markedsførings, reklame-, medie- og forbrugerretlige spørgsmål.

Download / print program