OM KONFERENCEN

 

Offentlig- og privatretlige bindinger fastsætter rammerne for udnyttelsesmulighederne på den enkelte ejendom. Vi har lavet et kursus, hvor du får kendskab til udviklingen og omfanget af de rådighedsindskrænkende reguleringsstrukturer, herunder en gennemgang af de faldgruber, som man typisk bør iagttage i forbindelse med undersøgelser og/eller i en egentlig DD.

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

v./ Mira Trolle Scheel, Markedsdirektør, Estate Media
09:35

Planlovens centrale principper

Gennemgang af plansystemet og rammestyringsprincippet fra fingerplanen, kommuneplaner og til lokalplaner
Kristian Baatrup, Partner, Landinspektørkontoret A/S
09:50

Regulering i lokalplaner

Hvad kan reguleres i lokalplaner og hvad kan ikke?
10:10

Gennemgang af tinglysningssystemset – et system fra vikingetiden!

10:30

Forskellige reguleringer af rådighed – brugsrettigheder og færdselsrettigheder.

11:00

Kaffepause

11:30

Rådighedsservitutter og tilstandsservitutter

11:55

Aflysning af servitutter

12:20

Uoverensstemmelse mellem tinglyste rettigheder/forpligtelser og gældende plangrundlag

12:40

Servituthævd – tildeling af rettigheder og frihedshævd

13:00

Frokost

FOREDRAGSHOLDERE
  • Kristian Baatrup, Partner, Landinspektørkontoret A/S

    Kristian Baatrup, Partner, Landinspektørkontoret A/S

    OM Kristian Baatrup

    Kristian Baatrup er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet og siden 2007 indehaver af Landinspektørkontoret, der er toneangivende indenfor de klassiske kerneydelser som teknisk opmåling og matrikulære forandringer. Indenfor de seneste år har han tillige udviklet sig som en central medspiller for mange ejendomskunder, når det gælder ejendomsjura, fysisk planlægning, ejendomsoptimering og rådgivning. Kristian Baatrup er ligeledes uddannet mediator og er rådgiver for offentlige myndigheder ligesom han varetager og gennemfører ekspropriationssager på vegne af myndigheder og gennemfører Syn- og Skønsforretninger for Voldgiftsnævnet. Kristian Baatrup er medlem af Realkredit Danmarks Lokalråd.

Download / print program