OM KONFERENCEN

 

Danmark rummer allerede godt 550.000 almene boliger, og det er dermed en helt grundlæggende dele af vores boligmasse. Men almene boliger indgår i disse år i helt nye sammenhænge.

Store renoveringsprojekter, nedrivninger, kvarterfornyelse og bekæmpelse af ghettoer er højt på dagsordenen og bidrager til, at den almene sektor i øjeblikket bygger og renoverer for milliarder. På trods af, at sektoren fortsat er presset af og udfordret af rammebeløbene.

Fokus på behovet for billige boliger betyder, at der bygges nye boliger flere steder samtidig med, at der eksperimenteres med nye boformer, byggemetoder og ikke mindst nye samarbejdsformer herunder med private om bykvarterer med blandede ejerformer.

Konferencen går tæt på den almene sektor netop nu, og på hvordan samarbejdet mellem private og almene boligudviklere fungerer optimalt og giver maksimal værdi også til de private parter. Samtidig ser vi på nogle af de rigtig spændende projekter, der netop i disse år er med til at definere den almene sektor og vise nye veje i de i alt cirka 750 almene boligorganisationer med i alt cirka. 7.700 afdelinger, som alle drives på et nonprofit-grundlag.

Den almene sektor udgør cirka 20 procent af den samlede boligmasse i Danmark og udover de projekter, der ligger på tegnebrættet er der flere gange anslået, at renoveringsbehovet i sektoren er på op mod 170 milliarder kr.

Få overblikket og inspiration fra de mange spændende og nytænkende ting i sektoren på denne konference med en række af de vigtigste aktører i markedet netop nu.

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

09:35

Almene boliger mod 2020

Den almene sektor har været i kraftig udvikling siden 2011, hvor der var et markant lavpunkt. Fokus er fra politisk hold i dag primært rettet mod ghettoplaner og udvikling af de hårdest belastede områder, men det almene byggeri er meget mere end det. Hvad er forventningerne til alment byggeri i 2019 og fremad? Hvad bliver hovedfokus, hvor meget vil der blive bygget, og hvad er de vigtigste udfordringer?
Bent Madsen, adm. direktør, Boligselskabernes Landsforening
10:00

Flere eller færre almene boliger

Almene boliger er på dagsordenen i flere sammenhænge i Københavns Kommune. Kommunen vil gerne have en varieret boligmasse, og derfor er der krav om almene boliger flere steder i nybyggeriet. Omvendt er kommunen udfordret i en række af de definerede ghettoområder, hvor udviklingen forsøges vendt med blandt andet relativt færre almene boliger i bydelene. Hvad bliver prioriteringen og retningen i de kommende år, og hvad bliver kommunens videre initiativer på det almene område?
Kenneth Horst Hansen, planchef, Københavns kommune
10:25

Samarbejde mellem almene og private

Flere steder er det lykkedes at skabe gode blandende boligformer gennem tæt samarbejde mellem private investorer og den almene sektor. Blandt andet med brug af den delegerede bygherremodel. Hvordan sættes samarbejderne optimalt sammen? Hvilke muligheder skaber det, og hvordan fungerer projekterne i praksis? Er der ved at blive skabet en form for ”best practice” i de nye modeller?
Steen Søndergaard Thomsen, Formand, FSB Ulf Christensen, Adm. direktør, Kuben Management Mette Mogensen, Projektudviklingschef, Domea
11:15

Kaffepause

11:45

Renovering i den almene sektor

Hvad skal der til for at tiltrække private boligkøbere til boliger i almene områder? Over hele Danmark bliver der i øjeblikket arbejdet på at øge integrationen af boligformer og især at tiltrække private bygherrer til at bygge i de mest belastede afdelinger. Hvornår og hvordan er det attraktivt for private bygherrer at skabe en business case, der som sidegevinst forventes at få et positivt samfundsbidrag?
Jacob Sachse, administrerende direktør, Gaihede A/S Anders Bay Holm, Partner, arkitekt maa, KANT arkitekter
12:10

Case: Nytænkning af boliger og typer

Hvad skal der til for at tiltrække private boligkøbere til boliger i almene områder? Over hele Danmark bliver der i øjeblikket arbejdet på at øge integrationen af boligformer og især at tiltrække private bygherrer til at bygge i de mest belastede afdelinger. Hvornår og hvordan er det attraktivt for private bygherrer at skabe en business case, der som sidegevinst forventes at få et positivt samfundsbidrag?
Tony Christrup, direktør - strategisk byudvikling, Public Affairs/Market rel, Arkitektgruppen
12:35

Case: Det succesfulde almene projekt – et bud

På trods af lave rammebeløb og økonomiske udfordringer bliver der skabt spektakulære almene projekter i øjeblikket. Hvad skal der til for at ramme rigtigt?
Finn Nørkjær, partner, BIG
13:00

Frokost

FOREDRAGSHOLDERE
 • Bent Madsen, adm. direktør, Boligselskabernes Landsforening

  Bent Madsen, adm. direktør, Boligselskabernes Landsforening

  OM Bent Madsen

 • Kenneth Horst Hansen, planchef, Københavns kommune

  Kenneth Horst Hansen, planchef, Københavns kommune

  OM Kenneth Horst Hansen

  Kenneth Horst Hansen er planchef i Københavns kommune. Han er dermed ansvarlig for det center, hvor rammerne bliver fastlagt for en balanceret fysisk udvikling af København og byens aktiver. Desuden er centeret ansvarlig for kommuneplan, kommuneplantillæg, de nye byområder herunder Ørestad, Sydhavnen, Carlsberg og Nordhavn, boligpolitik og plandelen af erhvervspolitikken herunder for detailhandlen i København. Kenneth Horst Hansen har blandt andet været konsulent i Rambøll og er uddannet kandidat i geografi.

 • Steen Søndergaard Thomsen, Formand, FSB

  Steen Søndergaard Thomsen, Formand, FSB

  OM Steen Søndergaard Thomsen

  Steen Søndergaard Thomsen har siden 2016 været formand for orgainsationsbestyrelsen i fsb, derudover er han medlem af BL, 1. kreds repræsentantskab. Steens civile job er afdelingsleder i Det Kgl. Bibliotek - Danmarks Kunstbibliotek.
  Steen har været medlem af organisationsbestyrelsen i boligorganisationen fsb siden 2008. Fra 2015-16 var han næstformand i samme organisation.

 • Ulf Christensen, Adm. direktør, Kuben Management

  Ulf Christensen, Adm. direktør, Kuben Management

  OM Ulf Christensen

  Ulf Christensen er adm. direktør i Kuben Management og Exometric. Han er blandt andet ansvarlig for forretnings- og projektudvikling inden for boliger herunder senior- og plejeboliger. Ulf Christensen har blandt andet i tæt samarbejde med Pædagogernes Pension udviklet 55+ boliger, hvor markeds- og forbrugeranalyser indgår som et væsentligt element i beslutningsprocessen. Kuben Management har 140 medarbejdere og er Danmarks største dedikerede bygherrerådgivningsvirksomhed. Exometric er Danmarks førende analysevirksomhed indenfor datadrevet beslutningsstøtte til ejendomssektoren.

 • Mette Mogensen, Projektudviklingschef, Domea

  Mette Mogensen, Projektudviklingschef, Domea

  OM Mette Mogensen

  Mette Mogensen arbejder med udvikling af partnerskaber og af boliger i såvel nybyggeri som i større renoveringsprojekter, så de afspejler de ændrede familiestrukturer, boligmønstre og en ændret efterspørgsel efter boligtyper i det almene boligbyggeri. Mette Mogensen arbejder med boliger til de unge og familierne, men også i stort omfang med seniorbofællesskaber tilpasset både by og provins. Mette kom i 2017 til Domea fra Cowi, hvor hun har været udviklingschef med ansvar for Cowis arkitekturrådgivning. Hun har tidligere også været udviklingskonsulent i Lokale- og anlægsfonden.

 • Jacob Sachse, administrerende direktør, Gaihede A/S

  Jacob Sachse, administrerende direktør, Gaihede A/S

  OM Jacob Sachse

  Jacob Sachse står i spidsen for det rådgivende ingeniørfirma Gaihede, der har base i Valby. Virksomheden arbejder som projektleder og bygherrerådgiver med renovering i bred forstand – blandt andet ved byfornyelsessager i ældre ejendomme og større renoveringsopgaver for de almene foreninger inden for både klimatilpasning og totalrenovering. Firmaet har rammeaftaler med KAB, FA09 og AAB. Jacob er en erfaren leder inden for byggeri og rådgivning – blandt andet var han i 7 år forretningschef for almene boliger og kommuner i byggeri-divisionen i Alectia. Oprindeligt er han uddannet diplomingeniør og har siden gennemført en lang række videreuddannelser både i praktisk byggeteori og inden for ledelse. Derudover har Jacob Sachse bl.a. været medforfatter på Værdibyg-vejledningen, ”Effektive prækvalifikationer”.

 • Anders Bay Holm, Partner, arkitekt maa, KANT arkitekter

  Anders Bay Holm, Partner, arkitekt maa, KANT arkitekter

  OM Anders Bay Holm

  Anders Bay Holm er partner i KANT Arkitekter og har specialiseret sig inden for boligbyggeri. Han har arbejdet med alt fra familieboliger og liebhaverboliger til ungdomsboliger og plejeboliger. Anders er i forbindelse med sit arbejde med bæredygtigt boligbyggeri, blevet uddannet DGNB-konsulent i 2012 og blev DGNB-auditor i 2017. Han er medlem af ekspertgrupper inden for bæredygtighed både hos Danske Arkitektvirksomheder og hos DK-Green Building Council. Anders arbejder med boligprojekterne ud fra en helhedstilgang, der omfatter social, økonomisk, teknisk og miljømæssig bæredygtighed bl.a. ved målrettet at optimere areal og funktion, optimere indeklimaforhold og minimere byggeriets fremtidige energiforbrug og driftsomkostninger. Aktuelt er KANT i gang med flere projekter i Nordsjælland.

 • Tony Christrup, direktør - strategisk byudvikling, Public Affairs/Market rel, Arkitektgruppen

  Tony Christrup, direktør - strategisk byudvikling, Public Affairs/Market rel, Arkitektgruppen

  OM Tony Christrup

  Tony Christrup er direktør for strategisk byudvikling i Arkitektgruppen, der er en af Danmarks største projektudviklere. Tony Christrup har tidligere erfaring med projektudvikling fra både det daværende Ørestadsselskabet og Sjælsø. Blandt Arkitektgruppens seneste projekter er adskillige boligprojekter på Amager Strand og i Ørestad Syd. Tony Christrup er desuden landsformand for Byggesocietetet og medlem af Ekspropriationskommissionen og deltager ofte i debatten om udviklingen af bygge- og ejendomsrelaterede temaer i København og resten af landet.

 • Finn Nørkjær, partner, BIG

  Finn Nørkjær, partner, BIG

  OM Finn Nørkjær

TILMELD Download / print program