OM KONFERENCEN

 

Køge har for alvor fået vind i sejlene med en markant bolig- og erhvervsudbygning igennem de seneste år. Køge Kommune har godt 60.000 indbyggere, men de kommende år forventes kommunen at vokse markant i takt med en række nye attraktive boligkvarterer.

Gennem tiderne har Køge været kendt som en stærk og traditionsrig industrikommune, hvor store virksomheder har ført an i kommunens udvikling. Men i disse år sker der en betydelig vækst inden for blandt andet service, handel, transport og logistik, hvor nye virksomheder i alle størrelser skyder op.

Den vigtigste driver i udviklingen af Køge er projektet Køge Kyst, der har transformeret kommunen fra en døsig provinsby til en dynamisk erhvervs- og bosætningskommune med en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle som center i Hovedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede Øresundsregion. Køge Kyst sælger byggeretter til private og offentlige bygherrer fordelt på 12 etaper over de næste 10-15 år.

Visionen er levende byområder med kreativ arkitektur og byggeri i høj kvalitet. Kulturen skal være drivkraft for udviklingen, og detailhandel og infrastruktur skal udvikles markant. Bæredygtighed i bredeste forstand skal være det bærende princip i alle niveauer i byudviklingen, og borgere og andre aktører skal inddrages aktivt i processen.

Udviklingen bliver understøttet af investeringer i et nyt supersygehus, et nyt prisbelønnet stationsområde og et transportcenter, som bidrager til, at Køge i disse år lægger rum til investeringer og udviklingsprojekter for et 2-cifret milliardbeløb.

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkomst

Kamilla Sevel, Chefredaktør, Estate Media
09:35

Udviklingen af Køge og visionerne for fremtidens byområde

Køge udvikler sig fra en provinsby til at blive et kraftcenter tæt på København og alligevel med selvstændig identitet og fokus. Hvilke muligheder ligger der i Køge, og hvad bliver de næste skridt i kommunens udvikling lokalt og i forhold til den øvrige region?
Marie Stærke, Borgmester, Køge kommune
09:55

Køge Kyst – aktuel udvikling og potentiale

Køge Kyst vil over de næste 15-20 år udvikle en unik bæredygtig bydel på 20-25 hektar mellem den historiske bymidte og Køge Kyst . Med Køges position som hovedstadsnært trafikknudepunkt og de store udviklingsprojekter som supersygehuset og den nye jernbane - i kombination med byens særlige historiske købstadsidentitet – forventes byen at have et rigtig godt udgangspunkt for at komme i mål med projektet, som allerede er godt på vej.
Tove Skrumsager Frederiksen, Projektdirektør, Køge Kyst P/S
10:20

Ejendomsmarkedet i Køge

Udviklingen i Køge skaber øgede muligheder både for bosætning og erhvervsvirksomheder. Hvordan påvirker udviklingsplanerne ejendomsmarkedet herunder forventningerne til væksten i lejepriser, afkast, efterspørgsel, tomgang og tiltrækningen af fremtidige virksomheder.
10:50

Butiksudvikling og fremtidig handel – forventninger og muligheder

Nye indbyggere, bedre indkøbsmuligheder og et stærkere lokalt fokus har skabt basis for ny detailudvikling i Køge. Hvordan er mulighederne i detailmarkedet, og hvordan forventes udviklingen konkret i området og i Køges nyeste detailprojekter?
Per Nyborg, Adm. direktør, indehaver, ICP
11:10

Kaffepause

11:40

Køge Nord og udviklingen af en helt ny bydel

Med sin spektakulære bro, der allerede har været nomineret til en pris, inden området står færdigt, bliver Køge Nord en synlig ny destination i Køge. Stationsområdet bliver et hub, hvor der skabes et centralt knudepunkt for skift til og fra S-banen. Hvor langt er Køge Nord, og hvad er planerne videre frem for udviklingen af området?
12:00

Målgrupper – lejere og købere i fremtidens boligudbygning

Hvem er det, der kommer til at bo i Køge i fremtiden, og hvilken type boliger er der brug for? Der er mulighed for at bygge op til 1.500 nye boliger i Køge alene i forbindelse med det nye byudviklingsområde. Hvilken slags boliger er der basis for at udvikle og til hvem? Hvordan udvikler efterspørgslen sig, og hvad sker der med de enkelte og i de nye boligbydele? Hvad er det, der kan lykkes i den overordnede byudvikling i Køge i de kommende år?
Tony Christrup, Formand for Byggesocietetet, udviklingsdirektør, Arkitektgruppen
12:25

Investeringer og projekter – derfor Køge

Flere projektudviklere er i gang i Køge og mange tusind kvm. er på vej. Hvilke ting bliver der lagt vægt på i udviklingen af projekterne, og hvem er de kommende beboere?
13:00

Frokost

FOREDRAGSHOLDERE
 • Kamilla Sevel, Chefredaktør, Estate Media

  Kamilla Sevel, Chefredaktør, Estate Media

  OM Kamilla Sevel

  Kamilla Sevel er chefredaktør i Estate Media og ansvarlig for udgivelsen af Estate Magasin og udviklingen af godt 30 årlige konferencer. Hun er en af de mest erfarne moderatorer på det danske marked, når det gælder byggeri og ejendomme, og har faciliteret godt 300 konferencer og holdt en række indlæg om udviklingen i ejendomsmarkedet. Kamilla Sevel er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1991. Hun har i mere end 25 år fulgt ejendomsmarkedet i Danmark, og skrevet analyser, rapporter, bøger og artikler om markedsudviklingen i flere forskellige medier.

 • Marie Stærke, Borgmester, Køge kommune

  Marie Stærke, Borgmester, Køge kommune

  OM Marie Stærke

 • Tove Skrumsager Frederiksen, Projektdirektør, Køge Kyst P/S

  Tove Skrumsager Frederiksen, Projektdirektør, Køge Kyst P/S

  OM Tove Skrumsager Frederiksen

 • Per Nyborg, Adm. direktør, indehaver, ICP

  Per Nyborg, Adm. direktør, indehaver, ICP

  OM Per Nyborg

  Per Nyborg er adm. dir. og partner i Institut for Center-Planlægning (ICP A/S), som er et privat konsulentfirma, der siden 1959 har arbejdet med overordnet offentlig planlægning af center- og detailhandelsstrukturer og været rådgiver for investorer og butikskæder omkring egentlige projekter, som indeholder butikker. ICP er også sekretariat for Detail-forum (www.detail-forum.dk), der er et tværfagligt netværk for ledere i detailhandelen og tilknyttede brancher.

 • Tony Christrup, Formand for Byggesocietetet, udviklingsdirektør, Arkitektgruppen

  Tony Christrup, Formand for Byggesocietetet, udviklingsdirektør, Arkitektgruppen

  OM Tony Christrup

  Tony Christrup er udviklingsdirektør i Arkitektgruppen, der er en af Danmarks store boligudviklere. Tony Christrup har tidligere erfaring med projektudvikling fra både det daværende Ørestadsselskabet og Sjælsø. Blandt Arkitektgruppens seneste projekter er boligprojekter på Amager Strand og på Teglholmen. Tony Christrup er landsformand for Byggesocietetet og medlem af Ekspropriationskommissionen og deltager ofte i debatten om udviklingen af København og de omkringliggende områder.

TILMELD Download / print program