OM KONFERENCEN

 

Folketinget vedtog den 8. juni 2017 en ny ejendomsvurderingslov, der trådte i kraft den 1. januar 2018. Loven indfører et nyt ejendomsvurderingssystem. Den nye ejendomsvurderingslov anvendes første gang ved vurderingerne i starten af 2019.


Fremadrettet vil ejendomsvurderingerne være baseret på et nuanceret og omfangsrigt datagrundlag vedrørende den enkelte ejendom. Derudover indfører de nye boligskatteregler, der træder i kraft i 2021 blandt andet et nyt og forbedret boligskattestop.

Vi vil på kurset gennemgå de nye regler og deres virkninger, således at du kan få et overblik over, hvad det nye system betyder for dig. Få et overblik over bl.a. de geografiske variable, algoritmerne, forsigtighedsprincippet og overgangsreglerne.


 

PROGRAM
09:00

Registrering og kaffe

09:30

Velkommen

- Mira Trolle, Estate Media
09:35

Det tidligere ejendomsvurderingssystem

Hvordan er den offentlige ejendomsvurdering hidtil blevet fastsat?
Fastsættelse af handelsværdier for ejerboliger,
erhvervs- og landbrugsejendomme.
Fastfrysningen af ejendomsvurderingerne i 2013.
Christian Schwarz-Hansen, Advokat, partner, LEAD Rödl & Partner Julia Lisa Feuerhake, Advokatfuldmægtig, LEAD Rödl & Partner Charlotte Bjerregaard, Geograf og geodataanalytiker, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
10:00

Den offentlige ejendomsvurdering fra 2019 (del 1)

Hvad er formålet med den nye lov?
Ejendommens forventede kontante værdi for ejerboliger, erhvervs- og landbrugsejendomme.
Det nye datagrundlag, de mange nye geografiske variable og den nye algoritme.
11:00

Kaffepause

11:30

Den offentlige ejendomsvurdering fra 2019 (del 2)

Forsigtighedsprincippet
Nye klageregler
Tilbagebetaling
Overgangsregler
12:00

Nye regler om boligbeskatning

Bliver det dyrere eller billigere?
Skal man sælge nu eller vente til senere?
Hvad sker der med BBR?
13:00

Frokost

13:30

Rundvisning Pier47

FOREDRAGSHOLDERE
 • Christian Schwarz-Hansen, Advokat, partner, LEAD Rödl & Partner

  Christian Schwarz-Hansen, Advokat, partner, LEAD Rödl & Partner

  OM Christian Schwarz-Hansen

  Christian Schwarz-Hansen er advokat og partner hos LEAD Rödl & Partner. Han er specialist indenfor fast ejendom og finansiering , og repræsenterer en række danske og udenlandske ejendomsinvestorer i forbindelse med køb og salg af udlejningsejendomme, lejeret og entreprise. Indenfor lejeretten har Christian en bred erfaringsbase indenfor både erhvervs- og boliglejeretten. Christian repræsenterer løbende ejendomsinvestorer i forbindelse med sager vedrørende beboel- seslejemål i den eksisterende boligmasse, herunder sager om lejefastsættelse, og han har betyde- lig erfaring med at føre sådanne sager ved ankenævn og domstolene.

 • Julia Lisa Feuerhake, Advokatfuldmægtig, LEAD Rödl & Partner

  Julia Lisa Feuerhake, Advokatfuldmægtig, LEAD Rödl & Partner

  OM Julia Lisa Feuerhake

  Julia Lisa Feuerhake er advokatfuldmægtig hos LEAD Rödl & Partner, hvor hun startede i 2015. Julia arbejder til daglig hovedsageligt med fast ejendom og ansættelsesret. Julia Lisa Feuerhake er født og opvokset som del af det danske mindretal i Sydslesvig, og har derfor mange tysksprogede klienter.

 • Charlotte Bjerregaard, Geograf og geodataanalytiker, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

  Charlotte Bjerregaard, Geograf og geodataanalytiker, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

  OM Charlotte Bjerregaard

  Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering understøtter en bred anvendelse af data og digital infrastruktur til modernisering og effektivisering af den samlede offentlige administration herunder produktion af de geografiske variabel, som indgår i SKATs kommende ejendomsvurderinger. Charlotte Bjerregaard indgår i det team af medarbejdere, som analyserer og beregner disse geografiske variable.
  Charlotte Bjerregaard er cand.scient i naturgeografi, KU fra 1997. Hun har arbejdet som geograf i årene mellem 1998-2016 i forskellige offentlige styrelser som GEUS, Farvandsvæsenet, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Geodatastyrelsen. Hendes fokus har været på GIS (Geografiske Informations Systemer) og de geodata, der behandles og analyseres med udgangspunkt i stedbestemt information. I 2016 kom Charlotte til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) som geodataanalytiker.

Download / print program