OM KONFERENCEN

 

Indhold
Flere nye udviklingsområder præger området vest for København i Høje-Taastrup og Roskilde. Investorerne har fået øje på Vestegnen og mulighederne for at udvikle i det trafikale knudepunkt. I de kommende år er flere nye bolig- og erhvervsområder på vej.

På denne konference går vi tæt på udviklingen og en række af de kommende projektmuligheder indenfor såvel erhverv som bolig i både Høje-Taastrup og Roskilde.

Nye udviklingsområder som Nærheden er kommet godt i gang og tiltrækker projektudviklere og investorer, foruden en massiv masterplan kommer til at sætte gang i sammenhængskraften i hele Høje-Taastrup området.


 

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media
09:35

Roskilde mod 2020

Roskilde bliver udvidet i de kommende år. Det nye udviklingsområde Musicon er godt i gang, Trekroner er et andet udbygningsområde for boliger, erhverv og institutioner i Roskilde Kommune, og Roskilde bymidte har udviklet sig markant de seneste år. Der er sat en ambitiøs dagsorden om væksten og udvidelsen i byen. Hvad bliver de næste udviklingsområder, og hvad bliver kendetegnende for byens udvikling de kommende år?
Tomas Breddam, formand, Plan og Teknikudvalget - Roskilde Kommune
10:00

Investeringer i Roskilde og Høje-Taastrup

Jagten på afkast har ledt flere investorer til at se på området vest for København. Både internationale og danske investorer har købt op i større eller mindre grad. Hvad skal der til for, at en ejendom eller et projekt er attraktivt udenfor København, og i hvor høj grad fortsætter interessen for at investere? Hvad er de afgørende parametre for at vække investorernes interesse?
Peter Ildal Nielsen, Adm. direktør, Wihlborgs A/S
10:20

Efterspørgsel efter fællesskaber

NærHeden etablerer en del fællesfaciliteter i form af kvarterhuse til beboerne, udekøkken, byhaver mm, men investorerne etablerer også selv fællesfaciliteter og bofællesskaber, fordi det tydeligvis efterspørges i markedet. NærHeden har netop indgået en aftale med Balder og Sjælsø Management om etablering af seniorbofælleskabet Bovieran med 55 seniorboliger omkring en 1.400 kvm glasoverdækket vinterhave. Hør mere om de spændende projekter som er undervejs i NærHeden.
Ole Møller, ph.d., direktør, NærHeden
10:40

Spørgsmål og debat

10:50

Kaffepause

11:20

Investering og muligheder i Høje-Taastrup – fremtid og visioner

Udviklingen i Høje-Taastrup har taget fart med nye boligkvarterer, erhvervsvirksomheder og en helt ny masterplan, der skal binde kommunen sammen. Hvad bringer udviklingen fremadrettet? Overordnede visioner og forventninger til Høje-Taastrups udvikling set i lyset af dagens indlæg.
Lars Holte, kommunaldirektør, Høje-Taastrup kommune Lars Bloch, direktør, Arealudviklingsselskabet Høje-Taastrup C P/S
11:50

Udvikling af boliger i Høje-Taastrup og Roskilde

Flere spændende boligprojekter er på vej både i Roskilde og i Høje-Taastrup, og der er efterspørgsel både på private og almene boliger både til studerende og familieboliger. Hvad er perspektiverne for boliginvesteringerne, hvor mange boliger kan området bære, og hvilke overvejelser er der bag de projekter, der er på vej?
Bo Jørgensen, Direktør, Boligselskabet Sjælland Michael Brixhuus, direktør/CEO, SVANEN Gruppen Brian Gade, Direktør, Container Living
12:30

Butiksmarkedet i Høje-Taastrup og Roskilde

City 2 skal udvides og bliver en nøglefaktor i forhold til at binde hele Høje-Taastrup sammen i fremtiden. Et nyt udviklingskonsortie vil arbejde for at få en sammenhængende bymidte med boliger og erhverv. Hvordan bliver oplandet, og hvad er forventningerne til de nye udvidelser i samspil med de eksisterende bymidter i området?
Tina Pihl, formand, Taastrup Bymidte Thomas Lüscher, Center Manager, DEAS A/S
13:00

Frokost og netværk

FOREDRAGSHOLDERE
 • Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media

  Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media

  OM Kamilla Sevel

  Kamilla Sevel er chefredaktør i Estate Media og ansvarlig for udgivelsen af Estate Magasin og udviklingen af godt 30 årlige konferencer. Hun er en af de mest erfarne moderatorer på det danske marked, når det gælder byggeri og ejendomme, og har faciliteret godt 300 konferencer og holdt en række indlæg om udviklingen i ejendomsmarkedet. Kamilla Sevel er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1991. Hun har i mere end 25 år fulgt ejendomsmarkedet i Danmark, og skrevet analyser, rapporter, bøger og artikler om markedsudviklingen i flere forskellige medier.

 • Tomas Breddam, formand, Plan og Teknikudvalget - Roskilde Kommune

  Tomas Breddam, formand, Plan og Teknikudvalget - Roskilde Kommune

  OM Tomas Breddam

  Tomas Breddam (A) er formand for Plan- og Teknikudvalget i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune oplever i disse år en voldsom efterspørgsel efter erhverv og i særdeleshed boliger, og Plan- og Teknikudvalget arbejder aktivt for at omsætte de gode bevægelser i markedet. Tomas Breddam har været byrådsmedlem siden 2014. Han har udover sit byrådsarbejde ansvar for HR på Campus Roskilde, hvilket vil sige, at han er HR-partner for Miljøvidenskab, Bioscience (Roskilde), DCE og administrationen i Roskilde med domicil på Risø sammen med DTU.

 • Peter Ildal Nielsen, Adm. direktør, Wihlborgs A/S

  Peter Ildal Nielsen, Adm. direktør, Wihlborgs A/S

  OM Peter Ildal Nielsen

  Peter Ildal Nielsen har mere end 25 års erfaring fra ejendomsbranchen og har primært arbejdet med erhvervsejendomme på Københavns Vestegn og langs Ring 3. Han kom ind i branchen via en ansættelse i Svenske Pleiad Real Estate og har de sidste 20 år været regionschef og nu adm. direktør for Wihlborgs i Danmark, der råder over mere end 400.000 kvm. kontor og lager i primært Herlev og Ballerup, men også i både Høje-Taastrup og Roskilde.

 • Ole Møller, ph.d., direktør, NærHeden

  Ole Møller, ph.d., direktør, NærHeden

  OM Ole Møller

  Ole Møller er direktør for byudviklingsselskabet NærHeden P/S, der er et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg. NærHeden vil de kommende cirka 20 år udvikle "fremtidens forstad" ved Hedehusene med 3.000 boliger, skole, institutioner, detailhandel og kontorerhverv. Ole Møller er uddannet civilingeniør og Ph.D. i samfundsøkonomiske vurderingsmetoder. Han har tidligere været blandt andet projektleder for COWI, chef for Transportrådet, teknisk direktør i Roskilde Kommune og kommunaldirektør i Faxe Kommune.

 • Lars Holte, kommunaldirektør, Høje-Taastrup kommune

  Lars Holte, kommunaldirektør, Høje-Taastrup kommune

  OM Lars Holte

  Lars Holte er kommunaldirektør i Høje-Taastrup kommune og er her igennem stærkt involveret i kommunens udviklingsprojekter som for eksempel Nærheden og Høje Taastrup C. Lars Holte har tidligere været kommunaldirektør i Odsherred og har arbejdet mange år i KL. Endvidere er Lars Holte formand for kommunaldirektørforeningen, kreds Hovedstaden.

 • Lars Bloch, direktør, Arealudviklingsselskabet Høje-Taastrup C P/S

  Lars Bloch, direktør, Arealudviklingsselskabet Høje-Taastrup C P/S

  OM Lars Bloch

  Lars Bloch er direktør for Arealudviklingsselskabet, som han kom til i august fra en stilling som sekretariatschef for Musicon i Roskilde. Han er en kendt person i ejendomsbranchen, hvor han gennem mange år har arbejdet for bl.a. Skanska, NCC Property Development og Keops. Lars Bloch har tidligere også været ansat i Høje-Taastrup Kommune, hvor han bl.a. var med til at gennemføre den arkitektkonkurrence, der danner baggrund for den kommende realisering af Høje Taastrup C.
  Lars Bloch er uddannet jurist og HD i organisation.

 • Bo Jørgensen, Direktør, Boligselskabet Sjælland

  Bo Jørgensen, Direktør, Boligselskabet Sjælland

  OM Bo Jørgensen

  Bo Jørgensen er adm. direktør for Boligselskabet Sjælland, der er landets 6. største, almene boligselskab. Boligselskabet står overfor en række større renoveringer og nybyggeri, særlig i Roskilde-området. Faktisk bliver der i øjeblikket planlagt arbejder for over 3 milliarder kr. Bo Jørgensen har været i Boligselskabet Sjælland i 10 år og har en baggrund i den finansielle sektor.

 • Michael Brixhuus, direktør/CEO, SVANEN Gruppen

  Michael Brixhuus, direktør/CEO, SVANEN Gruppen

  OM Michael Brixhuus

  Michael Brixhuus er partner og direktør i SVANEN Gruppen som beskæftiger sig med ejendomsudvikling i hele Danmark. Michael Brixhuus har været aktiv indenfor ejendomsudvikling siden 1997, hvor han sammen med sin bror og far, stiftede Brixhuus A/S som i dag blandt andet ejet SVANEN Gruppen. Michael Brixhuus har udviklet og opført bolig- og erhvervsprojekter i Danmark og Tyskland gennem hele perioden.

 • Brian Gade, Direktør, Container Living

  Brian Gade, Direktør, Container Living

  OM Brian Gade

  Brian Gade er adm. direktør i selskabet Container Living, der via et nyt koncept skaber midlertidige boliger ved hjælp af skibscontainere. Et af de første steder, som containerne er blevet opstillet er i Kanalbyen i Fredericia. Brian Gade har siden 1997 været selvstændig og i partnerskaber beskæftiget sig med iværksætteri og udvikling inden for blandt andet ejendomsbranchen, import af belysningsudstyr, opstart af restauranter som for eksempel Vejle Bryghus m.fl. Brian Gade er også en del af Mølholm Kapital, der udvikler boliger i blandt andet Løkken, Bredballe og Børkop.

 • Tina Pihl, formand, Taastrup Bymidte

  Tina Pihl, formand, Taastrup Bymidte

  OM Tina Pihl

  Tina Pihl, som for 27 år siden var med til at åbne en pølsevogn i Taastrup Hovedgade, driver nu fire butikker under navnet Tina’s Pølser. Herunder Pitten i Høje-Taastrup TransportCenter, som hun overtog i efteråret 2016. Tina Pihl har godt 35 medarbejdere, hvoraf hovedparten er skolepiger. Ved siden af de fire butikker når hun også at passe hvervet som formand for handelsstandsforeningen Taastrup Bymidte.


 • Thomas Lüscher, Center Manager, DEAS A/S

  Thomas Lüscher, Center Manager, DEAS A/S

  OM Thomas Lüscher

  Thomas Lüscher har været center manager i City 2 siden 2011, ansat af DEAS, som er administrator for knap 20 shopping-centre. Centrene ejes af Danske Shopping Centre, mens DEAS står for drift, huslejeopkrævning og markedsføring. Knap 1.000 personer har deres daglige arbejdsplads i centrets butikker, administration og service. Thomas Lüscher kom til City 2 fra en position som eksportdirektør i Rosendahl og har tidligere blandt andet været adm. direktør for Plaza Ure og Smykker.

Download / print program