OM KONFERENCEN

 

Indhold
Flere nye udviklingsområder præger området vest for København i Høje-Taastrup og Roskilde. Investorerne har fået øje på Vestegnen og mulighederne for at udvikle i det trafikale knudepunkt. I de kommende år er flere nye bolig- og erhvervsområder på vej.

På denne konference går vi tæt på udviklingen og en række af de kommende projektmuligheder indenfor såvel erhverv som bolig i både Høje-Taastrup og Roskilde.

Nye udviklingsområder som Musicon og Nærheden er kommet godt i gang og tiltrækker projektudviklere og investorer, foruden en massiv masterplan kommer til at sætte gang i sammenhængskraften i hele Høje-Taastrup området.


 

PROGRAM
09:00

Kaffe og registrering

09:30

Velkommen

Kamilla Sevel, Chefredaktør, Estate Media
09:35

Roskilde mod 2020

Roskilde bliver udvidet i de kommende år. Det nye udviklingsområde Musicon er godt i gang, Trekroner er et andet udbygningsområde for boliger, erhverv og institutioner i Roskilde Kommune, og Roskilde bymidte har udviklet sig markant de seneste år. Der er sat en ambitiøs dagsorden om væksten og udvidelsen i byen. Hvad bliver de næste udviklingsområder, og hvad bliver kendetegnene for byens udvikling de kommende år?
10:00

Investeringer i Roskilde og Høje-Taastrup

Jagten på afkast har ledt flere investorer til at se på området vest for København. Både internationale og danske investorer har købt op i større eller mindre grad. Hvad skal der til for, at en ejendom eller et projekt er attraktivt udenfor København, og i hvor høj grad fortsætter interessen for at investere? Hvad er de afgørende parametre for at vække investorernes interesse?
10:30

Udvikling af Musicon

Musicon er en ny kreativ bydel i Roskilde, der ligger på et areal, der tidligere rummede en betonvarefabrik. Området ligger mellem Roskilde Dyrskueplads og Roskilde Station og fylder ca. 250.000 kvm. Flere investorer er nu i gang i Musicon, der hastigt tager form. Hvad bliver de næste skridt i den nye bydel, og hvordan er udviklingen i interessen?
10:50

Kaffepause

11:20

Investering og muligheder i Høje-Taastrup – fremtid og visioner

Udviklingen i Høje-Taastrup har taget fart med nye boligkvarterer, erhvervsvirksomheder og en helt ny masterplan, der skal binde kommunen sammen. Hvad bringer udviklingen fremadrettet? Overordnede visioner og forventninger til Høje-Taastrups udvikling set i lyset af dagens indlæg.
11:45

Udvikling af boliger i Høje-Taastrup og Roskilde

Flere spændende boligprojekter er på vej både i Roskilde og i Høje-Taastrup, og der er efterspørgsel både på private og almene boliger både til studerende og familieboliger. Hvad er perspektiverne for boliginvesteringerne, hvor mange boliger kan området bære, og hvilke overvejelser er der bag de projekter, der er på vej?
12:25

Butiksmarkedet i Høje-Taastrup og Roskilde

City 2 skal udvides og bliver en nøglefaktor i forhold til at binde hele Høje-Taastrup sammen i fremtiden. Et nyt udviklingskonsortie vil arbejde for at få en sammenhængende bymidte med boliger og erhverv. Hvordan bliver oplandet, og hvad er forventningerne til de nye udvidelser i samspil med de eksisterende bymidter i området?
13:00

Frokost og netværk

FOREDRAGSHOLDERE
  • Kamilla Sevel, Chefredaktør, Estate Media

    Kamilla Sevel, Chefredaktør, Estate Media

    OM Kamilla Sevel

    Kamilla Sevel er chefredaktør i Estate Media og ansvarlig for udgivelsen af Estate Magasin og udviklingen af godt 30 årlige konferencer. Hun er en af de mest erfarne moderatorer på det danske marked, når det gælder byggeri og ejendomme, og har faciliteret godt 300 konferencer og holdt en række indlæg om udviklingen i ejendomsmarkedet. Kamilla Sevel er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1991. Hun har i mere end 25 år fulgt ejendomsmarkedet i Danmark, og skrevet analyser, rapporter, bøger og artikler om markedsudviklingen i flere forskellige medier.

TILMELD Download / print program