OM KONFERENCEN

 

Over hele Aarhus er nye udviklingsområder på vej. Lisbjerg, Aarhus Ø, Katrinebjerg, Åbyhøj, Skejby, Christiansbjerg og Risskov. Boliger skyder op ad jorden til både unge, familier og ældre. Og både lokale, nationale og nu også internationale investorer skaber en by i enorm udvikling.

Flere store byomdannelsesprojekter er netop sat i gang, og nu kommer nye udviklingsplaner i spil som Sydhavnen og 2. etape af Aarhus Ø og den tidligere hospitalsgrund bliver også omdannet til nye byområder. 2. etape af letbanen bliver endnu et tema i det kommende år.

Befolkningstilvæksten er fortsat høj og kommer til at understøtte boligudviklingen fremadrettet i det stærkt ekspanderende marked.

På denne konference ser vi nærmere på den generelle udvikling i det aarhusianske marked for boliger og på efterspørgslen på erhverv. Vi dykker også ned i en række aktuelle cases og hører om investorernes overvejelser i forbindelse med aktuelle projekter og fremadrettede engagementer i markedet

PROGRAM
09:00

Registering og kaffe

09:30

Velkommen

Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media
09:35

Aarhus mod 2019 – visioner og udvikling

Aarhus står midt i den mest spændende og hektiske udvikling i mange år. Der er masser af visioner for byens videre udvikling, og der er også mange, der gerne vil være med til at præge den. Hvad bliver de vigtigste prioriteter for byens udvikling i de kommende år, og hvilke udfordringer står Aarhus overfor?
Bünyamin Simsek, rådmand, Aarhus kommune
10:00

Ejendomsmarkedets udvikling i Aarhus

Priserne er steget ganske markant på både bolig- og investeringsejendomme. Hvad bliver den videre udvikling i ejendomsmarkedet, og hvor lavt kan afkastet falde? Hvad kommer det øgede udbud af boliger i de kommende år til at betyde for investeringsmarkedet, og hvordan bliver udviklingen i erhvervsmarkedet? Kommer vi til at se flere spekulative kontorbyggerier? Overblik over de vigtigste tendenser i ejendomsmarkedet i Aarhus.
Johan Gottschalk, direktør og partner, Colliers International Danmark A/S
10:20

Universitetet under forandring – ny campusvision

En helt ny universitetsby vil snart opstå på det tidligere kommunehospital. Men AUs mulighed for at overtage området betyder også, at der bliver flyttet om på adskillige lokaliteter på campus, og at der skal lejes andre kvm. ude i byen. Samtidig bliver blandt andet IT-området på Katrinebjerg yderligere understøttet, og de nye tiltag vil i endnu højere grad skabe en by i byen. Overblik over visionsplanen, behovet for nye kvm. og udbygningen af Aarhus Universitet i øvrigt.
Charlotte Lyngholm, chef for byggeri og planlægning, AU Økonomi og Bygninger
10:45

Styring og udvikling af byggeri, teknik og miljø i Aarhus i de kommende år

Aarhus udvikler sig meget stærkt i forhold til tidligere år. Hvilke konkrete projekter kommer i spil, og hvad kommer det til at betyde, at forvaltningen nu flytter til Gellerup, får ny ledelse og mange andre spændende ting, der bidrager til en helt ny profil? Indblik i den aktuelle situation og status på udviklingsområder som Godsbanen, Aarhus Ø og Sydhavnskvarteret, og de vigtigste sager på bordet i forvaltningen af Aarhus’ fortsatte udvikling.
Bente Lykke Sørensen, arealudviklingschef, afd. arealudvikling og almene boliger, Aarhus kommune
11:10

Spørgsmål og debat

11:20

Kaffepause

11:50

Gode grunde til at investere og udvikle i Aarhus – erhverv og kontorprojekter

Flere nye domiciler er placeret i Aarhus i det seneste år. Hvorfor er Aarhus attraktivt? Hvad er overvejelserne bag, og hvad er der brug for mere af i Aarhus? Planer, muligheder og overvejelser i forbindelse med placering af et Aarhus-domicil og aktuelle projekter på erhvervsområdet.
Mads T. Nielsen, udviklings & ejendomsdirektør, Lidl Danmark K/S Lars Winther, udviklingsdirektør , NCC Danmark A/S Søren Boel Pedersen, Manager Business Aarhus, Aarhus Kommune
12:35

Aarhus som investeringsmål

Investorerne har for alvor fået øjnene op for Aarhus. Hvordan opleves det aarhusianske marked, og hvor interessant er det i de kommende år? Case.
Rasmus Holbech, udviklingsdirektør, CASA A/S
12:55

Spørgsmål og debat

13:00

Frokost

FOREDRAGSHOLDERE
 • Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media

  Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media

  OM Kamilla Sevel

  Kamilla Sevel er chefredaktør i Estate Media og ansvarlig for udgivelsen af Estate Magasin og udviklingen af godt 30 årlige konferencer. Hun er en af de mest erfarne moderatorer på det danske marked, når det gælder byggeri og ejendomme, og har faciliteret godt 300 konferencer og holdt en række indlæg om udviklingen i ejendomsmarkedet. Kamilla Sevel er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1991. Hun har i mere end 25 år fulgt ejendomsmarkedet i Danmark, og skrevet analyser, rapporter, bøger og artikler om markedsudviklingen i flere forskellige medier.

 • Bünyamin Simsek, rådmand, Aarhus kommune

  Bünyamin Simsek, rådmand, Aarhus kommune

  OM Bünyamin Simsek

  Den aarhusianske rådmand for teknik og miljø, Bünyamin Simsek (V), har siddet i Aarhus Byråd siden 2002. Han har været skiftevis rådmand for Børn og Unge og for Teknik og Miljø periodevis siden 2009 og fik igen pladsen som politisk ansvarlig for Teknik og Miljø området ved konstitueringen efter kommunalvalget i 2017. Bünyamin Simsek er født i Tyrkiet, men vokset op i Gellerupparken i det vestlige Aarhus. Han er uddannet på Byggeteknisk Højskole og har også været aktiv i ejendomsbranchen som ejer af Sydboliger. I 2007 blev han kontorchef i Aarhus Kommune, en stilling han havde, indtil han blev rådmand. Bünyamin Simsek sidder desuden blandt andet i bestyrelsen for Aarhus Letbane.

 • Johan Gottschalk, direktør og partner, Colliers International Danmark A/S

  Johan Gottschalk, direktør og partner, Colliers International Danmark A/S

  OM Johan Gottschalk

  Johan Gottschalk er direktør og partner i Colliers International, som han har været en del af siden 1998. I 2011 blev han medlem af ledelsen i Colliers International Danmark A/S og i efteråret 2013 blev han udpeget som direktør for Aarhuskontoret og udnævnt til partner. Johan Gottschalk har blandt andet været rådgiver for Royal Unibrew om udviklingen på CERES-grunden i Aarhus om lokalplansproces, købere, salg og egentlig udvikling af grunden samt rådgiver for VIA University College om salg af eksisterende skoler og ejendomme. Inden Johan Gottschalk kom til Colliers var han salgs- og transportchef for den skandinaviske trafikkoncern ASG.

 • Charlotte Lyngholm, chef for byggeri og planlægning, AU Økonomi og Bygninger

  Charlotte Lyngholm, chef for byggeri og planlægning, AU Økonomi og Bygninger

  OM Charlotte Lyngholm

  Charlotte Lyngholm har 25 års erfaring i arbejdet med store organisationer - de sidste 6 år på Aarhus Universitet, hvor hun som del af styregruppen for Masterplanen har varetaget universitetets interesser i forhandlingerne af kommunehospitalet og udviklingsplanerne for samme, herunder Campus 2.0. Som chef for ”Byggeri og Planlægning” har Charlotte endvidere ansvaret for den fysiske strategiske udvikling af Campus 2.0 og brugerinddragelsesprocesser i forbindelse hermed, større byggesager og renoveringer, og hun varetager den tværgående infrastrukturpulje, herunder udvendigt vedligehold.

 • Bente Lykke Sørensen, arealudviklingschef, afd. arealudvikling og almene boliger, Aarhus kommune

  Bente Lykke Sørensen, arealudviklingschef, afd. arealudvikling og almene boliger, Aarhus kommune

  OM Bente Lykke Sørensen

  Bente Lykke Sørensen er arealudviklingschef i afdelingen for arealudvikling og almene boliger i Aarhus kommune. Afdelingen er omdrejningspunktet for de opgaver og projekter i Aarhus kommune, der sætter rammen for byudviklingen på de kommunale arealer i byen med hovedfokus på at skabe byudvikling af høj kvalitet ved at udvikle og sælge arealer, at sikre jordforsyning til at virkeliggøre Aarhus Kommunes udviklingsplaner og at sikre opførelse af almene boliger. Bente Lykke Sørensen kom fra et job som advokat, da hun i 2005 fik betroet opgaven med at stå i spidsen for Aarhus’ helt nye store satsning, De Bynære Havnearealer. I takt med, at Aarhus har fået flere arealer i spil til udvikling af nye bydele, har Bente Lykke Sørensen også udvidet sit ansvarsområde og er i dag en helt central profil i udviklingen af Aarhus.

 • Mads T. Nielsen, udviklings & ejendomsdirektør, Lidl Danmark K/S

  Mads T. Nielsen, udviklings & ejendomsdirektør, Lidl Danmark K/S

  OM Mads T. Nielsen

  Mads T. Nielsen har som udviklings- og ejendomsdirektør det overordnede ansvar for opførelsen af især butikker til Lidl Danmark - butikker, der er bygget efter høje standarder og helst skal være innovative og så omkostningsbevidste og bæredygtige som muligt. Mads T. Nielsen er samtidig ansvarlig for udviklingen, udvidelsen og optimeringen af Lidls eksisterende butikker og sidder også i førersædet, når det gælder byggeriet af Lidls kommende nye hovedkontor og P-hus i Aarhus C samt udvidelsen af centrallageret i Køge med et stort nyt hightech højlager. Mads T. Nielsen er uddannet Cand. Merc. i markedsøkonomi og har været en del af Lidl Danmark siden 2005.

 • Lars Winther, udviklingsdirektør , NCC Danmark A/S

  Lars Winther, udviklingsdirektør , NCC Danmark A/S

  OM Lars Winther

  Lars Winther har siden maj 2018 været udviklingsdirektør i NCC, hvor han kom til fra MT Højgaard. Han har tidligere været director hos Catella, underdirektør i ATP Ejendomme og projektudviklingschef hos Skanska. Lars Winther er uddannet cand.polit fra Københavns Universitet og har en HD i regnskab og økonomistyring. Lars Winther er desuden en del af selskabets Management Team.

 • Søren Boel Pedersen, Manager Business Aarhus, Aarhus Kommune

  Søren Boel Pedersen, Manager Business Aarhus, Aarhus Kommune

  OM Søren Boel Pedersen

  Søren Boel Pedersen er leder af Business Aarhus, der tilbyder service til virksomheder og investorer, som ønsker at etablere virksomhed, ekspandere eller investere i Aarhus. Business Aarhus er en del af Aarhus Kommune og fungerer derfor som én indgang til hele kommunen. Inden Aarhus Kommune har Søren Boel Pedersen blandt andet været hos TDC, EL:CON og Minolta i Tyskland.

 • Rasmus Holbech, udviklingsdirektør, CASA A/S

  Rasmus Holbech, udviklingsdirektør, CASA A/S

  OM Rasmus Holbech

  Rasmus Holbech er udviklingsdirektør for CASAs udviklingsafdeling, som arbejder med større projekter indenfor ejendomsudvikling og OPP (Offentlige Private Partnerskaber). Rasmus har ansvaret for det strategiske projektudviklingsarbejde i CASA og sikrer forankringen for de enkelte udviklingsprojekter i organisationen samt fremdrift i CASAs udviklingsarbejde. Rasmus har siden 2003 udelukkende beskæftiget sig med fast ejendom, og har arbejdet med udviklingsprojekter og OPP-projekter siden 2007. Rasmus er uddannet advokat og har tidligere arbejdet på to større advokatkontorer indenfor fast ejendom – herunder med større ejendomstransaktioner, udviklingsprojekter, finansiering og udlejning.

Download / print program