Regler og betingelser pr. 1. september 2014

Medlemskabet:

a) Bestilling af medlemskab i Estate More Club skal ske online på estatekonference.dk/more eller ved indsendelse af bestillingskupon fysisk eller digitalt.

b) Bestilling er bindende, og ved bestilling accepteres gældende regler og betingelser.

c) Medlemsskabet er personligt i forbindelse med brug af medlemsfordele, men ejerskabet og forpligtigelser er tilknyttet den bestillende virksomhed.

d) Medlemskab er gældende fra den første i en kalendermåned, og 12 måneder fra denne dato. Fakturering sker forud for en 12 måneders periode umiddelbart efter bestilling.

e) Medlemskabet er først gældende ved betaling af medlemsgebyr.

f) Ved medlemmets fratrædelse fra virksomheden, kan medlemskabet overdrages til en anden medarbejder i virksomheden, hvis denne kan sidestilles med den medarbejder, der var tilknyttet medlemsskabet. Ændring af medarbejdernavn skal meddeles Estate Media Nordic, før der kan ske tilmelding til arrangementer.

g) Indmeldelse i Estate More Club og brug af fordele og rabatter, kan ikke kombineres med andre medlemsfordele eller rabatordninger, uden forudgående aftale med Estate Media.

h) Estate More Club ejes og udbydes som del af selskabet Estate Media Nordic ApS, som forpligtiger sig til at tilbyde min. 15 dagskonferencer om året til basis medlemmer. Dagskonferencer defineres som alle ordinære arrangementer der afholdes af Estate Media Nordic, med undtagelse af arrangementerne Ejendomsdgaene, HotCop, Copenhagen International Property Summit og Retail Property.

i) Medlemsskabet fornyes automatisk hver 12. måned for en ny periode på 12. måneder. Afmeldelse af medlemsskabet skal ske ved skriftelig henvendelse til Estate Media Nordic Aps på brev, mail eller online på estatekonference.dk/more/afmeld ved modtagelse af faktura for kommende periode, og senest 30 dage efter fakturadato.

j) Medlemskabet omfatter deltagelse i inkluderede arrangementer, der afholdes inden for den periode som medlemskabet omfatter. Såfremt et medlem er bekræftet som tilmeldt et arrangement i medlemsperioden, men dette arrangement flyttes til afholdelse efter medlemmets medlemsperiode, er deltagelse i arrangementet omfattet af medlemskabet.

k) Estate Media Nordic forbeholder sig ret at ændrer betingelser for medlemskabet af Estate More Club uden varsel. Ved ændring af betingelser vil ændringerne være gældende fra førstkommende gentegning af medlemskabet. Estate Media Nordic forbeholder sig ret til at ændrer priser, indhold og betingelser for de medlemskaber der tilbydes nye medlemmer uden varsel.

Tilmelding til arrangementer

a) Medlemmet skal for at deltage i konferencer og arrangementer, der er inkluderet i medlemsskabet, tilmelde sig online på estatekonference.dk forud for deltagelse.

b) Ved tilmelding til konferencer, hvor der er inkluderet fri deltagelse skal tilmelding ske senest 10 dage før konferencen.

c) Tilmelding er bindende og kan ikke annulleres. Ved annullering af tilmelding eller udeblivelse fra et arrangement faktureres et administrationsgebyr på kr. 1.000,-

d) Det er kun medlemmet selv, der kan deltage i arrangementer med undtagelse af de medlemskategorier, der giver mulighed for, at kolleger kan deltage eller overtage udvalgte deltagerpladser. Kolleger defineres som personer ansat i samme virksomhed som medlemmet.

e) Medlemmer garanteres pladser på alle arrangementer, der er omfattet af det konkrete medlemskab, såfremt tilmelding til arrangementet sker senest 60 dage, før arrangementet afholdes. For arrangementet Ejendomsdagene, gælder den garanterede plads ved tilmelding senest 120 dage før afholdelse.

f) Ved fuldt bookede arrangementer, hvor der ikke kan tilbydes deltagelse, prioriteres medlemmer på ventelisten til arrangementet.

g) Der ydes ikke godtgørelse til medlemmer, der ikke kan tilbydes deltagelse på arrangementer, der er fuldt bookede, såfremt tilmelding sker senere end 60 dage før arrangementet.

h) Ved evnt. aflysning af en dagskonference ydes ingen godtgørelse i medlemsgebyret, såfremt der fortsat udbydes min. det antal arrangementer som der er oplyst som min.

i) For medlemskaberne sølv, guld og platin gælder det at såfremt der aflyses et arrangement der er nævnt specifikt som del af medlemsskabet, refunderes den del af medlemsgebyret som arrangementet ville udgøre, ved fuld udnyttelse af medlemsfordelene i det købte medlemskab.

j) Ved brug af loung og mødefaciliteter i Oslo for platinmedlemmer, gælder at dette er tilgængeligt mandag – fredag kl. 09.00 – 16.00, dog ikke på norske helligdage og juli måned. Brug af faciliteterne skal bookes 7 dage før ankomst på tlf. 29 16 05 36 og er afhængig af tilgængelighed på det ønskede tidspunkt.